Text OP VVV

Schválený text Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.