Text OP VVV - verze 1

Schválený text Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Dne 13. května 2015 schválila Evropská komise Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání. Znění textu schváleného operačního programu naleznete níže.

Dokumenty

Dokumenty

PDF
Text OP VVV verze 1
05.06.2018 13:41
Stáhnout
PDF
2,7 MB

PDF
Text OP VVV anglická verze
05.06.2018 13:41
Stáhnout
PDF
2,3 MB

Přílohy Operačního programu OP VVV

PDF
A. Grafická příloha k potřebám v oblasti výzkumu a vývoje
16.01.2018 11:55
Stáhnout
PDF
966,6 kB

PDF
B. Grafická příloha k potřebám v oblasti vysokých škol
16.01.2018 11:55
Stáhnout
PDF
663,9 kB

PDF
C. Datová příloha k potřebám regionálního školství
16.01.2018 11:55
Stáhnout
PDF
666,9 kB

PDF
D. Seznam velkých projektů
16.01.2018 11:55
Stáhnout
PDF
187 kB

PDF
F. Seznam relevantních partnerů
16.01.2018 11:55
Stáhnout
PDF
304,7 kB

PDF
G. Návaznost výstupů z programového období 2007 - 2013 na OP VVV
16.01.2018 11:55
Stáhnout
PDF
426,2 kB

PDF
H. Synergie a komplementarity
16.01.2018 11:55
Stáhnout
PDF
766,6 kB

PDF
J. Hlavní zjištění ex-ante evaluace OP VVV
16.01.2018 11:55
Stáhnout
PDF
237,2 kB

PDF
K. Stanovisko SEA
16.01.2018 11:56
Stáhnout
PDF
84,9 kB

PDF
M. Indikativní příspěvek OP VVV k CSR
16.01.2018 11:56
Stáhnout
PDF
287,8 kB