ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání / MŠMT - Vyhledávání
Nalezeno 6 výsledků
Text OP VVV

Text OP VVV

https://opvvv.msmt.cz/clanek/text-op-vvv-info.htm

Schválený text Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Zveřejněno 01.12.2017

SEA

SEA

https://opvvv.msmt.cz/clanek/sea.htm

SEA je povinnost posoudit vlivy operačních programů na životní prostředí a veřejné zdraví. Posuzování těchto vlivů je v evropské legislativě stanoveno Směrnicí 2001/42/ES Evropského parlamentu a Rady ze dne 27. června 2001 o posuzování vlivů některých plánů a programů na životní prostředí. V českém právním řádu upravuje tuto povinnost zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění.

Zveřejněno 30.05.2017

Nalezeno 6 výsledků