ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání / MŠMT

Akce a eventy 2016

Gaudeamus 1. - 4. 11. 2016

Gaudeamus 1. - 4. 11. 2016

https://opvvv.msmt.cz/clanek/gaudeamus-1-4-11-2016.htm

Evropský veletrh pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus je v České republice tradiční akcí s dlouhou historií, prezentující komplexní nabídku pomaturitního studia a celoživotního vzdělávání v České republice, na Slovensku a na celém světě. Veletrh každoročně probíhá v listopadu v Brně, v lednu v Praze a nově také v říjnu v Nitře. Jedním z vystavovatelů jsou i zástupci MŠMT. 

Konference Řízení školy 1. 11. 2016

Konference Řízení školy 1. 11. 2016

https://opvvv.msmt.cz/clanek/konference-rizeni-skoly-1-11-2016.htm

Dne 1. listopadu 2016 proběhla v CEVRO Institutu odborná konference pro ředitele a zástupce škol.

Památky-Muzea-Řemesla 4. - 5. 11. 2016

Památky-Muzea-Řemesla 4. - 5. 11. 2016

https://opvvv.msmt.cz/clanek/pamatky-muzea-remesla-4-5-11-2016.htm

Veletrh  PAMÁTKY - MUZEA - ŘEMESLA je  mezioborový veletrh, který představuje  prezentaci a ukázky záchrany, konverze historického dědictví; projektování a stavitelství; historie a sbírky muzeí a oblast památkové péče.  Své místo zde má restaurátorství a umělecké řemeslo, ochrana a zabezpečení staveb a jejich částí a vybavení, materiály, technologie a řemeslné postupy pro rekonstrukci památkových objektů, prvky a systémy technické infrastruktury a technického vybavení budov, požární ochrana a zabezpečení objektů a areálů, ovšem také rozsáhlá problematika soudobého využití památek a památkových souborů, jejich zakotvení v současných sídlech i krajině, vč. širokého segmentu cestovního ruchu a řada dalších témat.  Motto veletrhů:  „Dejme minulosti budoucnost!“

Schola Pragensis 24. - 26. 11. 2016

Schola Pragensis 24. - 26. 11. 2016

https://opvvv.msmt.cz/clanek/schola-pragensis-24-26-11-2016.htm

Výstava SCHOLA PRAGENSIS je určena zejména žákům devátých tříd, jejich rodičům a ostatním zájemcům o studium na středních školách všech typů. Školy zřizované hlavním městem Prahou i jinými subjekty zde prezentují nejen svá zařízení, ale i výsledky své práce, a to jak v oblasti pedagogické, tak i v oblastech zájmových činností. Potenciální zájemci o studia na vybrané škole se mohou v reálu přesvědčit, co daná škola nabízí, a mají i možnost porovnání s jinými školami. Široká veřejnost zde získává obraz o studijních nabídkách v kraji, tj. hlavním městě Praze.