ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání / MŠMT - Vyhledávání
Nalezeno 2 výsledků
Předběžné posouzení pilotního využití finančních nástrojů v OP VVV

Předběžné posouzení pilotního využití finančních nástrojů v OP VVV

https://opvvv.msmt.cz/clanek/predbezne-posouzeni-pilotniho-vyuziti-financnich-nastroju-v-op-vvv.htm

Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) zveřejňuje dne 23. 4. 2018 „Předběžné posouzení pilotního využití finančních nástrojů v Operačním programu Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014 – 2020“.

Zveřejněno 23.04.2018

Analýza ne/využitelnosti finančních nástrojů pro oblast výzkumu, vývoje a vzdělávání

Analýza ne/využitelnosti finančních nástrojů pro oblast výzkumu, vývoje a vzdělávání

https://opvvv.msmt.cz/clanek/analyza-ne-vyuzitelnosti-financnich-nastroju-pro-oblast-vyzkumu-vyvoje-a-vzdelavani.htm

Analýza byla realizována společností PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o.

Cílem analýzy bylo posoudit využití finančních nástrojů v současném OP VVV a vymezit základní kroky/činnosti pro jejich úspěšné zavedení. 

Nalezeno 2 výsledků