ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání / MŠMT

Vyhlášená výzva

Žádost již nelze podat

26. října 2015 - 31. října 2016

Celkový objem

2 600 mil. Kč

Hodnocené žádosti

0 mil. Kč

Podpořené žádosti

930 mil. Kč

Předložené žádosti

1 635 mil. Kč

Vyřazené žádosti

705 mil. Kč

Zbývající objem

1 670 mil. Kč

Datum aktualizace

11. ledna 2022

Výzva č. 02_15_006 - Teaming

Oddíly výzvy

Další informace

Řídicí orgán upozorňuje, že závazná verze výzvy je ve formátu .pdf pod záložkou Dokumenty.