ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání / MŠMT

Výzva č. 02_15_006 - Teaming

Oddíly výzvy

Text výzvy v PDF

PDF
616,1 kB
Text výzvy Teaming
15.10.2021 09:50
Stáhnout

PDF
377 kB
Text of the Call Teaming
15.10.2021 10:50
Stáhnout

PDF
436 kB
Text výzvy Teaming
30.04.2018 12:52
Stáhnout

PDF
447,8 kB
Text of the Call Teaming
30.04.2018 12:55
Stáhnout

Přílohy výzvy

Přílohy výzvy Teaming

PDF
205,1 kB
Priloha_c1_Indikatory
20.10.2017 16:55
Stáhnout

PDF
123,6 kB
Priloha_2_Hodnotici_kriteria_Teaming_verze3
20.10.2017 16:55
Stáhnout

PDF
159,5 kB
Annex_n1_Indicators_EN
20.10.2017 16:56
Stáhnout

PDF
409,9 kB
Annex_n2_Evaluation_criteria_EN
20.10.2017 16:56
Stáhnout

XLSX
11,3 kB
rozpocet_ERDF_1
20.10.2017 16:57
Stáhnout

PDF
7,8 MB
Uzivatelska_prirucka_Zpracovani_zadosti_v_IS_KP14_v1.1
20.10.2017 17:03
Stáhnout

PDF
3 MB
Uzivatelska_prirucka_Zpracovani_CBA_OPVVV_v.1.1
20.10.2017 17:03
Stáhnout

XLSX
45,9 kB
Strom_odbornosti_OPVVV
20.10.2017 17:03
Stáhnout

DOCX
2 MB
Principy_prace_s_certifikaty_v_MS_2014_
20.10.2017 17:03
Stáhnout

PDF
613,3 kB
Zápis z jednání Hodnoticí komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy č. 02_15_006 (Teaming) 5.1.2017
24.01.2018 22:14
Stáhnout

PDF
1,1 MB
Zápis z jednání Hodnotící komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy č. 02_15_006 (Teaming) 20.5.2016
24.01.2018 23:08
Stáhnout

Pravidla výzvy

Pravidla pro žadatele a příjemce - obecná část

PDF
4,8 MB
Pravidla pro Žadatele a Příjemce verze 5 - aktuální verze - účinná od 9. 11. 2017
12.12.2017 05:52
Stáhnout

PDF
3,5 MB
Rules for Applicants and Beneficiaries General Part OP RDE version 5
23.05.2018 15:14
Stáhnout

PDF
757,4 kB
Metodický dopis č. 1 k Pravidlům pro žadatele a příjemce verze 5 - účinnost od 14. 2. 2018
26.03.2018 13:11
Stáhnout

PDF
1,3 MB
Metodický dopis č. 2 k Pravidlům pro žadatele a příjemce verze 5 - účinnost od 1.6.2019
31.05.2019 12:54
Stáhnout

PDF
810,4 kB
Metodický dopis č. 3 k Pravidlům pro žadatele a příjemce verze 5 - účinnost od 1. listopadu 2019
23.10.2019 15:09
Stáhnout

PDF
234,6 kB
Metodický dopis č. 4 k Pravidlům pro žadatele a příjemce verze 5 – účinnost od 1. června 2022
01.06.2022 09:37
Stáhnout

PDF
213,9 kB
Metodický dopis č. 5 k Pravidlům pro žadatele a příjemce verze 5 – účinnost od 13. února 2023
31.01.2023 09:53
Stáhnout

PDF
323 kB
Metodický dopis – zjednodušení
27.08.2020 09:55
Stáhnout

PDF
273,4 kB
Metodický dopis – udržitelnost
15.02.2021 10:25
Stáhnout

PDF
1,1 MB
Metodický dopis – koronavirus
08.04.2020 16:39
Stáhnout

PDF
215,8 kB
Metodický výklad Zpětná účinnost změn, resp. způsobilost výdajů u podstatných změn
22.07.2020 08:39
Stáhnout

PDF
788,5 kB
Metodický výklad - Výjimka ke stanovení maximální výše úvazku pro členy odborného týmu, kterými jsou pedagogičtí pracovníci
03.06.2020 09:05
Stáhnout

PDF
667,1 kB
Metodický výklad - Výjimka ke stanovení maximální výše úvazku pro členy odborného týmu, kterými jsou pedagogičtí pracovníci
23.01.2020 14:25
Stáhnout

PDF
840,9 kB
Metodický výklad - Dokládání aktualizovaných příloh žádosti o podporu v době realizace projektu
27.05.2020 12:59
Stáhnout

PDF
931,9 kB
Metodický výklad - Dokládání aktualizovaných příloh žádosti o podporu v době realizace projektu
02.07.2019 15:06
Stáhnout

DOCX
114,1 kB
Metodický výklad - Dokládání aktualizovaných příloh žádosti o podporu v době realizace projektu
28.05.2018 14:12
Stáhnout

XLSX
157,4 kB
Příloha metodického výkladu: výčet požadovaných příloh
27.05.2020 13:04
Stáhnout

XLSX
156,9 kB
Příloha metodického výkladu: výčet požadovaných příloh
02.07.2019 15:07
Stáhnout

XLSX
154,2 kB
Příloha metodického výkladu: výčet požadovaných příloh
28.05.2018 14:13
Stáhnout

DOCX
113,1 kB
Metodický výklad - Připomínky k podkladům ŘO v procesu schvalování
23.05.2018 15:17
Stáhnout

PDF
413,1 kB
Metodický výklad - Maximální výše úvazků
30.04.2018 14:32
Stáhnout

PDF
269,6 kB
Metodický výklad - veřejná podpora kap 15.2.
30.04.2018 14:33
Stáhnout

PDF
3,5 MB
Pravidla pro Žadatele a Příjemce verze 4 - účinnost od 1. září 2016
31.07.2017 21:14
Stáhnout

PDF
336,4 kB
Metodický dopis č. 1 k Pravidlům pro žadatele a příjemce verze 4 - účinnost od 19. října 2016
31.07.2017 21:22
Stáhnout

PDF
492 kB
Metodický dopis č. 2 k Pravidlům pro žadatele a příjemce verze 4 - účinnost od 14. prosince 2016
31.07.2017 21:46
Stáhnout

PDF
497,2 kB
Metodický dopis č. 3 k Pravidlům pro žadatele a příjemce verze 4. - účinnost od 28. února 2017
31.07.2017 21:49
Stáhnout

PDF
713,8 kB
Metodický dopis č. 4 k Pravidlům pro žadatele a příjemce verze 4 - účinnost od 1. května 2017
31.07.2017 21:50
Stáhnout

PDF
1,2 MB
Metodický dopis č. 5 k Pravidlům pro žadatele a příjemce verze 4 - účinnost od 1. července 2019
28.06.2019 07:26
Stáhnout

PDF
589,4 kB
Metodický dopis č. 6 k Pravidlům pro žadatele a příjemce verze 4 - účinnost od 1. listopadu 2019
23.10.2019 14:43
Stáhnout

PDF
220,3 kB
Metodický dopis č. 7 k Pravidlům pro žadatele a příjemce verze 4 – účinnost od 1. června 2022
31.05.2022 12:46
Stáhnout

PDF
217,7 kB
Metodický dopis č. 8 k Pravidlům pro žadatele a příjemce verze 4 – účinnost od 13. února 2023
31.01.2023 09:43
Stáhnout

PDF
3,1 MB
Pravidla pro Žadatele a Příjemce verze 3 - účinnost od 20. ledna 2016
31.07.2017 22:03
Stáhnout

PDF
315,9 kB
Metodický výklad k Pravidlům pro žadatele a příjemce – verze 3 kapitola Připomínky k podkladům - zveřejněno dne 24. 8. 2016
31.07.2017 22:36
Stáhnout

PDF
153,6 kB
Metodický výklad KA řízení projektu PPZP verze - zveřejněno dne 1. 9. 2016
31.07.2017 22:21
Stáhnout

PDF
2,9 MB
Pravidla pro Žadatele a Příjemce verze 2 - účinnost od 28.srpna 2015
31.07.2017 22:09
Stáhnout

PDF
2,3 MB
Pravidla pro Žadatele a Příjemce verze 1 - účinnost od 8. června 2015
31.07.2017 22:15
Stáhnout

PDF
485,6 kB
Metodický výklad Úspory projektu
04.09.2018 07:30
Stáhnout

PDF
1,5 MB
Realizace šablon distanční formou
18.02.2021 15:18
Stáhnout

Pravidla pro žadatele a příjemce - specifická část pro výzvu Teaming

PDF
644,3 kB
Metodický dopis k Pravidlům pro žadatele a příjemce – specifická část (Brexit)
17.10.2019 15:15
Stáhnout

PDF
541,9 kB
Metodický dopis č. 1 k Pravidlům pro žadatele a příjemce - specifická část ,výzvy Teaming, verze 4 zveřejněno dne 18. 4. 2018, účinnost od 18.4.2018
30.04.2018 12:49
Stáhnout

PDF
895,3 kB
Pravidla pro žadatele a příjemce - specifická část výzvy Teaming verze 4 - aktuální verze č. 4 - účinnost od 25. 9. 2017 - zveřejněno dne 25. 9. 2017
28.03.2018 13:11
Stáhnout

PDF
879,4 kB
Pravidla pro žadatele a příjemce - specifická část výzvy Teaming verze 3 - účinnost od 22. 3. 2017 - zveřejněno dne 22. 3. 2017
28.03.2018 13:11
Stáhnout

PDF
1002,8 kB
Pravidla pro žadatele a příjemce - specifická část výzvy Teaming verze 2 - účinná od 26. listopadu 2015, zveřejněno dne 26.11.2015
28.03.2018 13:11
Stáhnout

PDF
712 kB
Pravidla pro žadatele a příjemce - specifická část výzvy Teaming verze 1 - zveřejněno dne 21.8.2015
28.03.2018 13:11
Stáhnout
PDF
1,1 MB
Metodický dopis – koronavirus
08.04.2020 16:39
Stáhnout

PDF
1,5 MB
Realizace šablon distanční formou
18.02.2021 15:18
Stáhnout

Rules for Applicants and Beneficiaries - Specific section Call Teaming

PDF
3,1 MB
Rules for Applicants and Beneficiaries - Specific section Call Teaming version 3 - Published on 6. 6. 2016.
28.03.2018 13:14
Stáhnout

PDF
584,2 kB
Rules for Applicants and Beneficiaries - Specific section Call Teaming version 2 - Published on 25. 5. 2016.
28.03.2018 13:14
Stáhnout

PDF
432,7 kB
Metodický výklad k provádění změn v přílohách „Přehled klíčových výstupů k naplnění indikátorů projektu ESF/EFRR“
26.03.2019 07:28
Stáhnout

Vzory k výzvě

Vzory příloh k výzvě Teaming

DOCX
58,9 kB
Harmonogram_klicovych_aktivit
20.10.2017 16:59
Stáhnout

DOCX
74 kB
Vlastnicka_struktura_pravnicke_osoby
20.10.2017 16:59
Stáhnout

DOCX
72 kB
Principy_partnerstvi_a_prohlaseni_o_partnerstvi_01122015_k_1.12.2015
20.10.2017 16:59
Stáhnout

DOCX
72,5 kB
Prehled_klicovych_vystupu_k_naplneni_indikatoru_projektu_EFRR
20.10.2017 16:59
Stáhnout

DOCX
91,5 kB
Cestne_prohlaseni_souhrnne_do_MS2014
20.10.2017 16:59
Stáhnout

DOCX
73,4 kB
Cestne_prohlaseni_partnera_s_fin._prispevkem
20.10.2017 16:59
Stáhnout

Přehled vzorů - Právní akty

PDF
1,5 MB
Vzor rozhodnutí o poskytnutí dotace
25.04.2019 11:23
Stáhnout

PDF
278,7 kB
Pověření k výkonu veřejné služby realizované v rámci projektu
02.09.2017 13:33
Stáhnout

DOCX
158,7 kB
Vzor opatření NM – aktualizace podzim 2021
19.10.2021 12:24
Stáhnout

DOCX
145,4 kB
Vzor opatření NM - aktualizace podzim 2017
12.12.2017 13:56
Stáhnout

DOCX
797,4 kB
Snížené odvody za PRK v důsledku nedodržení povinností při zadávání zakázek - zveřejněno dne 15. 7. 2019, aktuální verze
15.07.2019 08:55
Stáhnout

Nezařazené dokumenty

PDF
353,2 kB
OP VVV upřesňuje doporučení u výzvy Teaming
25.07.2018 11:02
Stáhnout

PDF
351,5 kB
OP VVV upřesňuje doporučení u výzvy Teaming, verze 1
25.07.2018 11:04
Stáhnout