ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání / MŠMT

Vyhlášená výzva

Žádost již nelze podat

20. června 2017 - 29. září 2017

Celkový objem

700 mil. Kč

Hodnocené žádosti

583 mil. Kč

Podpořené žádosti

0 mil. Kč

Předložené žádosti

1 232 mil. Kč

Vyřazené žádosti

649 mil. Kč

Zbývající objem

117 mil. Kč

Datum aktualizace

15. května 2018

Výzva č. 02_16_032 - Budování kapacit pro rozvoj škol II (ukončená)

Oddíly výzvy

Co je cílem této výzvy?

Podpora zavádění formativního hodnocení, vzdělávání vedoucích pedagogických pracovníků škol a propojování formálního a neformálního vzdělávání. V koncepčních projektech a tematických partnerstvích a sítích, které vzniknou, budou dále podpořeni pedagogičtí pracovníci v získávání kompetencí v oblasti jazykového vzdělávání a kompetencí pro demokratickou kulturu.

Kdo může o dotaci požádat?

Kompletní výčet oprávněných žadatelů je uveden v textu výzvy (http://opvvv.msmt.cz – sekce Výzvy).

Jak a kdy si zažádat?

Žádosti o podporu se podávají prostřednictvím IS KP14+ (mseu.mssf.cz).
V termínu od 20. 6. 2017 od 10:00 hod. do 29. 09. 2017 do 10:00 hod.

Jaká je výše finanční podpory?

 • Alokace na výzvu: 700 000 000 Kč
 • Minimální výše výdajů: 3 000 000 Kč
 • Maximální výše výdajů:
  • 15 000 000Kč platí pro projekty se zvolenou povinněvolitelnou aktivitou č. 5
  • 20 000 000Kč platí pro projekty se zvolenou povinně volitelnou aktivitou č. 2, 4, a 7
  • 30 000 000Kč platí pro projekty se zvolenou povinně volitelnou aktivitou č. 3 a 6

Jaké jsou oprávněné aktivity?

Řízení projektu
Povinná aktivita:

 • Řízení projektu

Povinně volitelné aktivity:
Výzva obsahuje 6 povinně volitelných aktivit, z nichž žadatel vybírá vždy právě jednu:

 • formativní hodnocení
 • vzdělávání vedoucích pedagogických pracovníků
 • propojování formálního a neformálního vzdělávání
 • podpora pracovníků formálního a neformálního vzdělávání
 • podpora učitelů cizího jazyka – proškolení učitelů pro výuku odborného cizího jazyka
 • kompetence pro demokratickou kulturu.

Jaké cílové skupiny mohou být podpořeny?

 • Děti MŠ a žáci ZŠ, SŠ
 • Pedagogičtí pracovníci škol a školských zařízení včetně vedoucích pracovníků
 • Pracovníci ve vzdělávání
 • Pracovníci a dobrovolní pracovníci organizací působících v oblasti vzdělávání nebo asistenčních službách a v oblasti neformálního vzdělávání dětí a mládeže
 • Studenti vysokých škol (budoucí pedagogičtí pracovníci)

Kde nalézt další informace a kdo dotaci poskytuje?

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Sekce operačních programů
Harfa Office Park, Českomoravská 2420/15, Praha 9
http://opvvv.msmt.cz - sekce Výzvy
opvvv@msmt.cz