Výzva č. 02_16_034 - Implementace krajských akčních plánů I

Oddíly výzvy

Předcházející verze výzvy

Název výzvy

Výzva č. 02_16_034 - Implementace krajských akčních plánů I (ukončená)

  • Aktuálnost
  • Již neaktuální
  • Stav a verze
  • Vyhlášená výzva verze 1
Název výzvy

Výzva č. 02_16_034 - Implementace krajských akčních plánů I (ukončená)

  • Aktuálnost
  • Již neaktuální
  • Stav a verze
  • Vyhlášená výzva verze 2