ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání / MŠMT

Přehled vzorů - Přílohy monitorovacích zpráv

Řídicí orgán OP VVV zveřejňuje dne 28. 5. 2018 metodický výklad „Dokládání aktualizovaných příloh žádosti o podporu v době realizace projektu“. Tento metodický výklad, respektive jeho příloha, obsahuje výčet všech povinných či povinně volitelných příloh žádosti o podporu požadovaných ze strany ŘO OP VVV společně se žádostí o podporu a upřesňuje způsob jejich dokládání/změn v době realizace projektu.

 

Vzory příloh ZoR projektu EFRR indikátorů PO1

Vzory příloh ZoR projektu ESF indikátorů

Vzory příloh pro všechny výzvy

 

Jednotlivé výzvy

Vzory příloh ZoR pro výzvu č. 02_19_074 Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků – MSCA-IF III

Vzory příloh ZoR pro výzvu č. 02_20_079 Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků – MSCA-IF IV

Vzor příloh ZoR pro výzvu č. 02_18_053 Mezinárodní mobilita výzkumných, technických a administrativních pracovníků výzkumných organizací

Vzor přílohy ZZoR pro výzvu č. 02_16_038 – Pregraduální vzdělávání

Vzory příloh pro výzvu 02_16_015 ESF výzva pro VŠ, 02_16_016 ERDF výzva pro VŠ

Vzory příloh pro výzvu 02_16_017 Výzkumné infrastruktury pro vzdělávací účely – budování či modernizace, 02_16_018 Rozvoj výzkumně zaměřených studijních programů

Vzory příloh ke zprávě o realizaci projektu SŠ a VOŠ I

Vzory příloh pro výzvu č. 02_16_009 Technická pomoc a výzvu 02_17_45 Individuální projekty Technické pomoci

Vzory příloh pro výzvy č. 02_16_022 a 02_16_023 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ I

Vzory příloh ZoR pro výzvu č. 02_16_027 Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků

Vzory příloh ZoR pro výzvu č. 02_16_032 Budování kapacit pro rozvoj škol II

Vzory příloh ZoR pro výzvu č. 02_17_050 Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků – MSCA-IF

Vzory příloh ZoR pro výzvu č. 02_18_070 Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků – MSCA-IF II 

Vzory příloh ke zprávám o realizaci projektů výzev č. 02_18_063 a 02_18_064 Šablony II

Vzor přílohy DMS Detailní rozpočet – vykazování výdajů pro výzvy č. 02_16_026 - Dlouhodobá mezisektorová spolupráce a č. 02_17_049 - Dlouhodobá mezisektorová spolupráce pro ITI

 

 

Dokumenty

Přehled vzorů - Přílohy monitorovacích zpráv

PDF
840,9 kB
Metodický výklad - Dokládání aktualizovaných příloh žádosti o podporu v době realizace projektu
27.05.2020 12:59
Stáhnout

PDF
931,9 kB
Metodický výklad - Dokládání aktualizovaných příloh žádosti o podporu v době realizace projektu
02.07.2019 15:06
Stáhnout

DOCX
114,1 kB
Metodický výklad - Dokládání aktualizovaných příloh žádosti o podporu v době realizace projektu
28.05.2018 14:12
Stáhnout

XLSX
157,4 kB
Příloha metodického výkladu: výčet požadovaných příloh
27.05.2020 13:04
Stáhnout

XLSX
156,9 kB
Příloha metodického výkladu: výčet požadovaných příloh
02.07.2019 15:07
Stáhnout

XLSX
154,2 kB
Příloha metodického výkladu: výčet požadovaných příloh
28.05.2018 14:13
Stáhnout