ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání / MŠMT

Vzory příloh pro výzvu Excelentní výzkum

Studie proveditelnosti_Excelentni výzkum - jedná se o vzor povinné přílohy žádosti o podporu. Studii bude nutné uvést v ČJ i AJ. Zveřejněno dne 23.3.2016.

Detailní rozpočet - doporučný vzor přílohy Studie proveditelnosti - nutno doložit v ČJ a AJ. Zveřejněno dne 5.4.2016.

Principy partnerství a prohlášení o partnerství 01122015 - Vzor přílohy byl doplněn o informace související s finančním podílem partnera na celkových způsobilých výdajích projektu. Dle Pravidel pro žadatele a příjemce – obecná část, kap. 13: „Žadatel uvádí partnery již v žádosti o podporu, včetně rolí, podílu na aktivitách projektu a finančního podílu, pokud je plánován.“ Při zapojení partnera s finančním příspěvkem je tedy žadatel povinen v žádosti o podporu uvést podíl partnera na celkových způsobilých výdajích. Tuto informaci žadatel uvede buď v aktualizované verzi přílohy žádosti o podporu Principy partnerství a prohlášení o partnerství nebo Smlouvě o partnerství (pokud je již uzavřena). Zveřejněno dne 4.4.2016.

Implementation_team_project_proposal.xlsx (145,09 KB)

Vypořádání výhrad věcného hodnocení 1. kola  - zveřejněno dne 8. 2. 2017 

 

 

 

Dokumenty

Vzory příloh pro výzvu Excelentní výzkum

DOCX
170,1 kB
Studie proveditelnosti Excelentní výzkum fázování
13.04.2023 08:00
Stáhnout

DOCX
162,5 kB
Studie proveditelnosti Excelentní výzkum
17.10.2017 13:45
Stáhnout

XLSX
33,1 kB
Detailní rozpočet - doporučný vzor přílohy Studie proveditelnosti
17.10.2017 13:45
Stáhnout

DOCX
789,8 kB
Principy partnerství a prohlášení o partnerství
17.10.2017 13:45
Stáhnout

XLSX
145,1 kB
Implementation team project proposal
17.10.2017 13:45
Stáhnout

XLSX
255 kB
Vypořádání výhrad věcného hodnocení 1. kola
17.10.2017 13:45
Stáhnout