ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání / MŠMT

Pravidla pro žadatele a příjemce – specifická část pro avízo výzvy/výzvu Výzkumné infrastruktury

Metodický výklad č. 1 k Pravidlům pro žadatele a příjemce - specifická část výzvy Výzkumné infrastruktury verze 3 - zveřejněno dne 4.12.2017

Pravidla pro žadatele a příjemce - specifická část výzvy Vyzkumné infrastruktury verze 3 - aktuální verze, účinná od 5. května 2017

Zveřejněno dne 5. 5. 2017

Metodický dopis č. 1 k Pravidlům pro žadatele a příjemce - specifická část výzvy Výzkumné infrastruktury verze 3, datum účinnosti od 28. 11. 2017, zveřejněno dne 28. 11. 2017


Neaktuální část

(Pravidla pro žadatele a příjemce - specifická část_Výzkumné infrastruktury_verze_2 - neaktuální verze - účinná od 27. dubna 2016 - dokument byl podepsán všemi odpovědnými osobami k 26.4.2016

Zveřejněno  dne 26.4.2016  ) 

   (Pravidla pro žadatele a příjemce - specifická část - Výzkumné_infrastruktury_verze_1- neaktuální verze - účinná od 25. ledna 2016 - dokument byl podepsán všemi odpovědnými osobami k 25.1.2016)

Zveřejněno dne 25.1.2016
    (Pravidla pro žadatele a příjemce - specifická část - Výzkumné infrastruktury - 0. verze- verze 0 je verze avíza výzvy, závazná verze bude pod číslem 1 zveřejněna nejpozději v termínu zpřístupnění žádosti o podporu v IS KP14+.)

     

 

 

 

Dokumenty

Pravidla pro žadatele a příjemce – specifická část pro avízo výzvy/výzvu Výzkumné infrastruktury

PDF
218,4 kB
Metodický výklad č. 2 Poskytnutí in-kind příspěvku do výzkumné infrastruktury lokalizované v zahraničí
14.10.2020 08:56
Stáhnout

PDF
644,3 kB
Metodický dopis k Pravidlům pro žadatele a příjemce – specifická část (Brexit)
17.10.2019 15:21
Stáhnout

PDF
297 kB
Metodický výklad č. 1 k Pravidlům pro žadatele a příjemce - specifická část výzvy Výzkumné infrastruktury verze 3
12.12.2017 05:52
Stáhnout

PDF
1017,6 kB
Pravidla pro žadatele a příjemce - specifická část výzvy Vyzkumné infrastruktury verze 3 - aktuální verze
12.12.2017 05:51
Stáhnout

PDF
240,4 kB
Metodický dopis č. 1 k Pravidlům pro žadatele a příjemce - specifická část výzvy Výzkumné infrastruktury verze 3
12.12.2017 05:52
Stáhnout

PDF
1 MB
Pravidla pro žadatele a příjemce - specifická část Výzkumné infrastruktury verze 2 - neaktuální verze
12.12.2017 05:51
Stáhnout

PDF
609,4 kB
Pravidla pro žadatele a příjemce - specifická část Výzkumné infrastruktury verze 1 - neaktuální verze
12.12.2017 05:51
Stáhnout

PDF
1,1 MB
Specificka_pravidla_Vyzkumne_infrastruktury_verze_0
12.12.2017 05:51
Stáhnout
PDF
1,1 MB
Metodický dopis – koronavirus
08.04.2020 16:39
Stáhnout

PDF
1,5 MB
Realizace šablon distanční formou
18.02.2021 15:18
Stáhnout