ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání / MŠMT

Přílohy k výzvě č. 02_15_007 Inkluzivní vzdělávání v prioritní ose 3

Příloha č. 1 Metodický výklad

Školní asistent  výklad OP VVV

Příloha č. 2 - Hodnotící kritéria Inkluze - verze 2.pdf (784,24 KB) - aktuálně platná – oproti verzi 1 došlo k formální úpravě kritérií F3 (odstraněna povinnost kontroly číslování příloh), F7 (upřesněn způsob dokládání plné moci/pověření v IS KP14+), F12 (formulace popisu kritéria upřesněna v souladu s Pravidly pro žadatele a příjemce – specifická část), V1.1 – V1.3 (opraveno bodové rozpětí hodnotitelů pro využití arbitra na 8)

      (Příloha č. 2 - Hodnotící kritéria verze 1 - neplatná)

Upřesnění - Inkluze

 

 

 

 

Dokumenty

Přílohy k výzvě č. 02_15_007 Inkluzivní vzdělávání v prioritní ose 3

PDF
497,3 kB
Příloha č. 1 Metodický výklad
12.12.2017 05:52
Stáhnout

PDF
430,6 kB
Školní asistent výklad OP VVV - zveřejněno dne 29. 3. 2018
31.05.2018 15:30
Stáhnout

PDF
784,2 kB
Příloha č. 2 - Hodnotící kritéria Inkluze, platná verze
12.12.2017 05:52
Stáhnout

PDF
520,1 kB
Příloha č. 2 - Hodnotící kritéria verze 1 - neplatná
12.12.2017 05:52
Stáhnout

PDF
199,5 kB
Upřesnění - Inkluze
12.12.2017 05:52
Stáhnout