ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání / MŠMT

Zápisy z jednání Výběrové komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy č. 02_15_003 (Podpora excelentních výzkumných týmů) 15.11.2016

ŘO OP VVV zveřejňuje Zápisy z jednání Výběrové komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy č. 02_15_003 (Podpora excelentních výzkumných týmů) v prioritní ose 1 OP VVV konané ve dnech 21. 7. 2016, 8. 8. 2016, 23. 9. 2016, 31. 10. 2016 a 8. 11. 2016.

 

ŘO OP VVV oznamuje, že z důvodu snahy o maximální urychlení dokončení procesu schvalování projektů předložených do výzvy č. 02_15_003 Podpora excelentních výzkumných týmů využil svojí pravomoci provést výběr projektů před vypořádáním všech žádostí o přezkum předložených prostřednictvím Připomínek k podkladům v procesu schvalování (dále pouze Připomínky). Zbývající žádosti o podporu, které splnily fázi věcného hodnocení (popř. po vypořádání Připomínek budou do této fáze vráceny k opravnému hodnocení), a nebyly z důvodu předložení Připomínek (popř. z jiných důvodů) Výběrovou komisí projednány (či jejich projednávání nebylo Komisí ukončeno), budou zařazeny na jednání poslední Výběrové komise, která se bude konat po ukončení vypořádání všech Připomínek a příp. provedení všech opravných hodnocení. Po projednání těchto projektů  Výběrovou komisí budou v případě jejich doporučení k financování zařazeny do Seznamu doporučených projektů (dle počtu přidělených bodů), popř. do Zásobníku náhradních projektů (bude-li  Výběrovou komisí vytvořen). V případě dotazů týkajících se dokládání dokumentů (vč. jejich obsahu) před vydáním právního aktu o poskytnutí/převodu podpory, se mohou žadatelé v rámci výzvy č. 02_15_003 Podpora Excelentních výzkumných týmů obracet na Ing. Jolanu Hořejší. Jméno kontaktní osoby pro zodpovídání dotazů týkajících se již samotné realizace projektu bude žadatelům sděleno v rámci Oznámení o doporučení žádosti o podporu k financování.

 

 

Dokumenty

Zápisy z jednání Výběrové komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy č. 02_15_003 (Podpora excelentních výzkumných týmů) 15.11.2016

PDF
1,8 MB
Zápis z jednání VK ŘO OP VVV Podpora excelentních výzkumných týmů 21. 7. 2016
24.01.2018 22:58
Stáhnout

PDF
2,1 MB
Zápis z jednání VK ŘO OP VVV Podpora excelentních výzkumných týmů 8. 8. 2016
24.01.2018 22:58
Stáhnout

PDF
2,1 MB
Zápis z jednání VK ŘO OP VVV Podpora excelentních výzkumných týmů 23. 9. 2016
24.01.2018 22:59
Stáhnout

PDF
2,3 MB
Zápis z jednání VK ŘO OP VVV Podpora excelentních výzkumných týmů 31. 10. 2016
24.01.2018 22:59
Stáhnout

PDF
683 kB
Zápis z jednání VK ŘO OP VVV Podpora excelentních výzkumných týmů 8. 11. 2016
24.01.2018 22:59
Stáhnout