ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání / MŠMT

Vzory příloh k žádosti o podporu pro výzvu č. 02_18_055 - Smart Akcelerátor II

 

 

 

Dokumenty

Vzory příloh k žádosti o podporu pro výzvu č. 02_18_055 - Smart Akcelerátor II

DOCX
115 kB
Čestné prohlášení úvodní a závěrečné - žadatel
01.07.2019 08:26
Stáhnout

DOCX
115,1 kB
Čestné prohlášení úvodní a závěrečné - partner
01.07.2019 08:26
Stáhnout

DOCX
166,4 kB
Prohlášení o souladu projektu s pravidly veřejné podpory - žadatel
17.08.2018 10:09
Stáhnout

DOCX
166,4 kB
Prohlášení o souladu projektu s pravidly veřejné podpory - partner
17.08.2018 10:09
Stáhnout

DOCX
120 kB
Prohlášení o přijatelnosti žadatele
17.08.2018 10:09
Stáhnout

DOCX
120,2 kB
Prohlášení o přijatelnosti partnera
17.08.2018 10:09
Stáhnout

DOCX
118,6 kB
Prokázání vlastnické struktury partner
17.08.2018 10:09
Stáhnout

DOCX
136,8 kB
Přehled klíčových výstupů k naplnění indikátorů projektu ESF - žadatel
17.08.2018 10:09
Stáhnout

XLSX
28,3 kB
Vzor přehledu přílohy žádosti o podporu
17.08.2018 10:09
Stáhnout

XLSX
288,2 kB
Realizační tým - žadatel
17.08.2018 10:09
Stáhnout

XLSX
25,6 kB
Harmonogram klíčových aktivit - žadatel
17.08.2018 10:09
Stáhnout

DOCX
127,5 kB
Indikativní fiše strategických projektů
17.08.2018 10:09
Stáhnout

DOCX
130,3 kB
Návaznost projektu na výsledky/stav dosažený s pomocí projektu SmAcc 02_15_004
17.08.2018 10:09
Stáhnout

DOCX
128,1 kB
Partnerská smlouva - žadatel
17.08.2018 10:09
Stáhnout

DOCX
152,3 kB
Podrobný popis projektu (verze 2) – účinnost od 7. 2. 2019
08.02.2019 09:57
Stáhnout

DOCX
141,2 kB
Podrobný popis projektu - neaktuální
17.08.2018 10:09
Stáhnout

DOCX
117,5 kB
Principy partnerství a prohlášení o partnerství - partner
17.08.2018 10:09
Stáhnout