ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání / MŠMT - Vyhledávání
Nalezeno 94 výsledků
Slavnostní otevření Simulačního centra Lékařské fakulty Masarykovy univerzity

Slavnostní otevření Simulačního centra Lékařské fakulty Masarykovy univerzity

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/slavnostni-otevreni-simulacniho-centra-lekarske-fakulty-masarykovy-univerzity.htm

Za čtyři semestry prošlo Simulačním centrem Lékařské fakulty Masarykovy univerzity (SIMU) více než 5000 studentů. Trenažéry jim umožňují vyzkoušet si odběr krve, zašití rány, intubaci pacienta, porod nebo správný postup při hromadném neštěstí a výpadku proudu na operačním sále. Pětipatrová budova v bohunickém kampusu je v provozu od září 2020 i díky podpoře z OP VVV.

Zveřejněno 14.06.2022

Laboratoř ke zkoumání plazmatu na ČVUT v televizních novinách

Laboratoř ke zkoumání plazmatu na ČVUT v televizních novinách

https://opvvv.msmt.cz/clanek/laborator-ke-zkoumani-plazmatu-na-cvut-v-televiznich-novinach.htm

Zkušenosti s výzkumem plazmatu budou studenti sbírat v nové laboratoři na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT.

Zveřejněno 24.02.2022

Rozhovor s náměstkem Václavem Velčovským nejen o pomoci OP VVV v Ústeckém kraji

Rozhovor s náměstkem Václavem Velčovským nejen o pomoci OP VVV v Ústeckém kraji

https://opvvv.msmt.cz/clanek/rozhovor-s-namestkem-vaclavem-velcovskym-nejen-o-pomoci-op-vvv-v-usteckem-kraji.htm

Jak projekty umožňují zvyšovat kvalitu vzdělávání v České republice a zlepšovat podmínky pro výzkum, který díky tomu obstojí i ve světě? Jaké projekty jsou realizovány v rámci Ústeckého kraje? Nejen na tyto otázky odpovídá v magazínu Ústeckého kraje RegioRevue náměstek pro řízení sekce mezinárodních vztahů, EU a ESIF Václav Velčovský.

Zveřejněno 14.09.2021

Špičková česká věda a kvalitní výzkum slaví úspěch na mezinárodním poli v oblasti výzkumných infrastruktur

Špičková česká věda a kvalitní výzkum slaví úspěch na mezinárodním poli v oblasti výzkumných infrastruktur

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/spickova-ceska-veda-a-kvalitni-vyzkum-slavi-uspech-na-mezinarodnim-poli-v-oblasti-vyzkumnych-infrastruktur.htm

Masarykova Univerzita v Brně využila bohaté zkušenosti z budování české národní výzkumné infrastruktury RECETOX RI, v rámci které je příjemcem OP VVV, ale také z realizace CETOCOEN z OP VaVpI, ke koordinaci nového projektu panevropské infrastruktury podporující výzkum dopadů dlouhodobých expozic různým typům stresorů na zdraví populace a rolí, které tyto expozice hrají při rozvoji chronických onemocnění. Projekt s názvem EIRENE propojuje 50 výzkumných institucí ze 17 zemí světa.

Zveřejněno 13.07.2021

Projekty OP VVV: Simulační centrum pro mediky, výzkum nanotechnologií nebo vybavení pro tvůrčí centrum

Projekty OP VVV: Simulační centrum pro mediky, výzkum nanotechnologií nebo vybavení pro tvůrčí centrum

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/projekty-op-vvv-simulacni-centrum-pro-mediky-vyzkum-nanotechnologii-nebo-vybaveni-pro-tvurci-centrum.htm

Představujeme Vám články, které vyšly na webovém portálu Deník.cz v měsíci říjnu. Všechny níže zmíněné projekty jsou spolufinancované z OP VVVV.

Zveřejněno 23.11.2020

Studenti zdravotnických oborů získali špičkovou cvičnou nemocnici

Studenti zdravotnických oborů získali špičkovou cvičnou nemocnici

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/studenti-zdravotnickych-oboru-ziskali-spickovou-cvicnou-nemocnici.htm

Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity (ZSF JU) ve středu 23. září otevřela simulační centrum pro zdravotnické obory, v němž bude učit moderními metodami za využití sofistikovaných modelů a přístrojů. Toto zařízení je unikátní v celé republice a výuku zde zahájí již v říjnu. Stavba byla podpořena z OP VVV skoro 58 miliony Kč z výzvy ERDF pro vysoké školy. Informoval o tom českobudějovický deník.

Zveřejněno 24.09.2020

Česká republika již čerpá evropské dotace rychleji

Česká republika již čerpá evropské dotace rychleji

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/ceska-republika-jiz-cerpa-evropske-dotace-rychleji.htm

České republice se podařilo zrychlit čerpání financí z fondů EU a ve srovnání všech zemí evropské osmadvacítky se posunula na 13. místo. Oproti loňskému prosinci se tak Česko posunulo o čtyři pozice vpřed a dostala se tak do té úspěšnější poloviny zemí. Žebříček bere v potaz reálně proplácené prostředky z fondů EU Evropskou komisí. Českým příjemcům bylo do konce května 2020 proplaceno téměř 318 miliard korun, což představuje 50 % celkové alokace pro období 2014-2020. Informuje o tom web Moderniobec.cz.

Zveřejněno 01.07.2020

Peníze z EU zařídily šestině školek chůvy, přijdou další tři miliardy

Peníze z EU zařídily šestině školek chůvy, přijdou další tři miliardy

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/penize-z-eu-zaridily-sestine-skolek-chuvy-prijdou-dalsi-tri-miliardy.htm

Přibližně šestina mateřských škol v Česku má díky evropským dotacím chůvy, které mohou pomáhat učitelkám s péčí o dvouleté děti. K 15. červnu na ně čerpalo peníze z EU 931 školek. Pomocí projektů šablon, mohou nyní žádat o další podporu. K dispozici jsou tři miliardy korun. Informoval o tom server iDNES.cz.

Zveřejněno 29.06.2020

V Brně vyroste simulační centrum pro praktickou výuku mediků

V Brně vyroste simulační centrum pro praktickou výuku mediků

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/v-brne-vyroste-simulacni-centrum-pro-praktickou-vyuku-mediku.htm

V Brně se otevře největší simulační centrum pro praktickou výuku mediků v Česku. Unikátní stavba o rozloze osm tisíc metrů čtverečních bude kopírovat nemocniční prostředí od urgentního příjmu po porodní sál a studenti Lékařské fakulty Masarykovy univerzity (LF MU) si v ní mají co nejreálněji vyzkoušet své budoucí povolání. Brněnské výukové pracoviště s rozpočtem 1,2 miliardy korun se studentům oficiálně otevře v polovině října a je financováno z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, konkrétně z ERDF výzvy pro vysoké školy.

Zveřejněno 08.06.2020

Olomoucký kraj díky projektu IKAP podporuje školy na jejich cestě k digitalizaci

Olomoucký kraj díky projektu IKAP podporuje školy na jejich cestě k digitalizaci

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/olomoucky-kraj-diky-projektu-ikap-podporuje-skoly-na-jejich-ceste-k-digitalizaci.htm

Školy se v současné době postupně vrací ke klasické výuce, kterou přerušila opatření v souvislosti s pandemií koronaviru. Podle odborníků je ale zřejmé, že výuka už nikdy nebude probíhat stejně. Různé formy online učení se stanou běžnou součástí vzdělávacího procesu na všech typech škol. „V rámci projektu na implementaci Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Olomouckého kraje s názvem Rovný přístup ke vzdělávání s ohledem na lepší uplatnitelnost na trhu práce byl už v roce 2017 zřízen Krajský metodický kabinet digitální gramotnosti. Ten cíleně a dlouhodobě podporuje rozvoj digitálních kompetencí pedagogů v kraji,“ uvedl náměstek hejtmana pro oblast školství Ladislav Hynek. Projekt byl z OP VVV podpořen více než 110 miliony Kč z výzvy Implementace krajských akčních plánů I.

Zveřejněno 22.05.2020

...
Nalezeno 94 výsledků