ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání / MŠMT

Vyhlášená výzva

Žádost již nelze podat

28. srpna 2015 - 22. února 2016

Celkový objem

5 373 mil. Kč

Hodnocené žádosti

819 mil. Kč

Podpořené žádosti

5 219 mil. Kč

Předložené žádosti

15 297 mil. Kč

Vyřazené žádosti

9 259 mil. Kč

Zbývající objem

0 mil. Kč

Datum aktualizace

11. ledna 2022

Výzva č. 02_15_003 - Podpora excelentních výzkumných týmů

Oddíly výzvy

Další informace

Řídicí orgán OP VVV zveřejňuje změnu výzvy č. 02_15_003 Podpora excelentních výzkumných týmů. Ke změně dochází z důvodu významného ztížení podmínek pro realizaci projektů na straně příjemců v souvislosti se šířením koronaviru a vyhlášením nouzového stavu. Změnou se prodlužuje nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektů z původního data 31. 10. 2022 na datum 30. 6. 2023 a současně se prodlužuje maximální délka trvání projektů na 93 měsíců.     


Řídicí orgán OP VVV zveřejňuje dne 01. 06. 2018  aktualizaci výzvy č. 02_15_003  Podpora excelentních výzkumných týmů v prioritní ose 1. Aktualizací výzvy došlo k úpravě bodu 3. Forma podpory - Alokace výzvy. Částka alokace na výzvu byla navýšena z původních 2 500 000 000 Kč na aktuálních 5 372 760 256,50 Kč. Důvodem změny je formální uvedení do souladu částky alokace ve zveřejněném textu výzvy s výší alokace této výzvy schválenou náměstkem sekce operačních programů, ke kterému došlo na základě doporučení výběrové komise konané dne 19. 12. 2016.