ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání / MŠMT

Výzva č. 02_15_003 - Podpora excelentních výzkumných týmů

Oddíly výzvy

Text výzvy v PDF

PDF
774,2 kB
Text výzvy Podpora excelentních výzkumných týmů - aktuální verze
19.06.2020 13:47
Stáhnout

PDF
255 kB
Upřesnění výkladu k projektům výzvy Podpora excelentních výzkumných týmů č. 02_15_003
04.12.2018 13:53
Stáhnout

PDF
774,2 kB
Text výzvy Podpora excelentních výzkumných týmů
19.06.2020 13:43
Stáhnout

Přílohy výzvy

Přílohy k výzvě č. 02_15_003 Podpora excelentních výzkumných týmů

PDF
223,5 kB
Příloha č. 1 - Indikátory
12.12.2017 05:52
Stáhnout

PDF
729,8 kB
Příloha č. 2 Hodnoticí kritéria - aktuálně platná verze
12.12.2017 05:52
Stáhnout

PDF
963,7 kB
Příloha č. 2 - Hodnotící kritéria verze 3 - neplatná verze
12.12.2017 05:52
Stáhnout

PDF
559,1 kB
Příloha č. 2 - Hodnotící kritéria verze 2 - neplatná verze
12.12.2017 05:52
Stáhnout

PDF
588,4 kB
Příloha č. 2 - Hodnotící kritéria verze 1 - neplatná verze
12.12.2017 05:52
Stáhnout

Anglické přílohy výzvy Podpora excelentních výzkumných týmů

PDF
66,7 kB
Annex 1 - Indicators
12.12.2017 05:52
Stáhnout

PDF
236,9 kB
Annex 2 - Evaluation criteria
12.12.2017 05:52
Stáhnout

Pravidla výzvy

Pravidla pro žadatele a příjemce - obecná část

PDF
4,8 MB
Pravidla pro Žadatele a Příjemce verze 5 - aktuální verze - účinná od 9. 11. 2017
12.12.2017 05:52
Stáhnout

PDF
3,5 MB
Rules for Applicants and Beneficiaries General Part OP RDE version 5
23.05.2018 15:14
Stáhnout

PDF
757,4 kB
Metodický dopis č. 1 k Pravidlům pro žadatele a příjemce verze 5 - účinnost od 14. 2. 2018
26.03.2018 13:11
Stáhnout

PDF
1,3 MB
Metodický dopis č. 2 k Pravidlům pro žadatele a příjemce verze 5 - účinnost od 1.6.2019
31.05.2019 12:54
Stáhnout

PDF
810,4 kB
Metodický dopis č. 3 k Pravidlům pro žadatele a příjemce verze 5 - účinnost od 1. listopadu 2019
23.10.2019 15:09
Stáhnout

PDF
234,6 kB
Metodický dopis č. 4 k Pravidlům pro žadatele a příjemce verze 5 – účinnost od 1. června 2022
01.06.2022 09:37
Stáhnout

PDF
213,9 kB
Metodický dopis č. 5 k Pravidlům pro žadatele a příjemce verze 5 – účinnost od 13. února 2023
31.01.2023 09:53
Stáhnout

PDF
323 kB
Metodický dopis – zjednodušení
27.08.2020 09:55
Stáhnout

PDF
273,4 kB
Metodický dopis – udržitelnost
15.02.2021 10:25
Stáhnout

PDF
1,1 MB
Metodický dopis – koronavirus
08.04.2020 16:39
Stáhnout

PDF
215,8 kB
Metodický výklad Zpětná účinnost změn, resp. způsobilost výdajů u podstatných změn
22.07.2020 08:39
Stáhnout

PDF
788,5 kB
Metodický výklad - Výjimka ke stanovení maximální výše úvazku pro členy odborného týmu, kterými jsou pedagogičtí pracovníci
03.06.2020 09:05
Stáhnout

PDF
667,1 kB
Metodický výklad - Výjimka ke stanovení maximální výše úvazku pro členy odborného týmu, kterými jsou pedagogičtí pracovníci
23.01.2020 14:25
Stáhnout

PDF
840,9 kB
Metodický výklad - Dokládání aktualizovaných příloh žádosti o podporu v době realizace projektu
27.05.2020 12:59
Stáhnout

PDF
931,9 kB
Metodický výklad - Dokládání aktualizovaných příloh žádosti o podporu v době realizace projektu
02.07.2019 15:06
Stáhnout

DOCX
114,1 kB
Metodický výklad - Dokládání aktualizovaných příloh žádosti o podporu v době realizace projektu
28.05.2018 14:12
Stáhnout

XLSX
157,4 kB
Příloha metodického výkladu: výčet požadovaných příloh
27.05.2020 13:04
Stáhnout

XLSX
156,9 kB
Příloha metodického výkladu: výčet požadovaných příloh
02.07.2019 15:07
Stáhnout

XLSX
154,2 kB
Příloha metodického výkladu: výčet požadovaných příloh
28.05.2018 14:13
Stáhnout

DOCX
113,1 kB
Metodický výklad - Připomínky k podkladům ŘO v procesu schvalování
23.05.2018 15:17
Stáhnout

PDF
413,1 kB
Metodický výklad - Maximální výše úvazků
30.04.2018 14:32
Stáhnout

PDF
269,6 kB
Metodický výklad - veřejná podpora kap 15.2.
30.04.2018 14:33
Stáhnout

PDF
3,5 MB
Pravidla pro Žadatele a Příjemce verze 4 - účinnost od 1. září 2016
31.07.2017 21:14
Stáhnout

PDF
336,4 kB
Metodický dopis č. 1 k Pravidlům pro žadatele a příjemce verze 4 - účinnost od 19. října 2016
31.07.2017 21:22
Stáhnout

PDF
492 kB
Metodický dopis č. 2 k Pravidlům pro žadatele a příjemce verze 4 - účinnost od 14. prosince 2016
31.07.2017 21:46
Stáhnout

PDF
497,2 kB
Metodický dopis č. 3 k Pravidlům pro žadatele a příjemce verze 4. - účinnost od 28. února 2017
31.07.2017 21:49
Stáhnout

PDF
713,8 kB
Metodický dopis č. 4 k Pravidlům pro žadatele a příjemce verze 4 - účinnost od 1. května 2017
31.07.2017 21:50
Stáhnout

PDF
1,2 MB
Metodický dopis č. 5 k Pravidlům pro žadatele a příjemce verze 4 - účinnost od 1. července 2019
28.06.2019 07:26
Stáhnout

PDF
589,4 kB
Metodický dopis č. 6 k Pravidlům pro žadatele a příjemce verze 4 - účinnost od 1. listopadu 2019
23.10.2019 14:43
Stáhnout

PDF
220,3 kB
Metodický dopis č. 7 k Pravidlům pro žadatele a příjemce verze 4 – účinnost od 1. června 2022
31.05.2022 12:46
Stáhnout

PDF
217,7 kB
Metodický dopis č. 8 k Pravidlům pro žadatele a příjemce verze 4 – účinnost od 13. února 2023
31.01.2023 09:43
Stáhnout

PDF
3,1 MB
Pravidla pro Žadatele a Příjemce verze 3 - účinnost od 20. ledna 2016
31.07.2017 22:03
Stáhnout

PDF
315,9 kB
Metodický výklad k Pravidlům pro žadatele a příjemce – verze 3 kapitola Připomínky k podkladům - zveřejněno dne 24. 8. 2016
31.07.2017 22:36
Stáhnout

PDF
153,6 kB
Metodický výklad KA řízení projektu PPZP verze - zveřejněno dne 1. 9. 2016
31.07.2017 22:21
Stáhnout

PDF
2,9 MB
Pravidla pro Žadatele a Příjemce verze 2 - účinnost od 28.srpna 2015
31.07.2017 22:09
Stáhnout

PDF
2,3 MB
Pravidla pro Žadatele a Příjemce verze 1 - účinnost od 8. června 2015
31.07.2017 22:15
Stáhnout

PDF
485,6 kB
Metodický výklad Úspory projektu
04.09.2018 07:30
Stáhnout

PDF
1,5 MB
Realizace šablon distanční formou
18.02.2021 15:18
Stáhnout

Specifická pravidla pro výzvu Podpora excelentních výzkumných týmů

PDF
961,1 kB
Pravidla pro žadatele a příjemce specifická část - aktuální verze 4, účinná od 14. 12. 2016
12.12.2017 05:52
Stáhnout

PDF
328,7 kB
Metodický dopis č. 1 Pravidla pro žadatele a příjemce - specifická část výzvy Podpora excelentních výzkumných týmů verze 4
12.12.2017 05:52
Stáhnout

PDF
283,7 kB
Metodický dopis č. 2 Pravidla pro žadatele a příjemce - specifická část výzvy Podpora excelentních výzkumných týmů verze 4
12.12.2017 05:52
Stáhnout

PDF
790,1 kB
Metodický dopis č. 3 Pravidla pro žadatele a příjemce - specifická část výzvy Podpora excelentních výzkumných týmů verze 4
30.04.2020 14:44
Stáhnout

PDF
361,4 kB
Metodický výklad ke stanovení sazby NN v průběhu realizace projektu - zveřejněno dne 23. 3. 2018
23.07.2018 09:52
Stáhnout

PDF
1,3 MB
Pravidla pro žadatele a příjemce specifická část - neaktuální verze č. 3
12.12.2017 05:52
Stáhnout

PDF
1,1 MB
Pravidla pro žadatele a příjemce specifická část - neaktuální verze č. 2
12.12.2017 05:52
Stáhnout

PDF
1,5 MB
Pravidla pro žadatele a příjemce specifická část - neaktuální verze č. 1
12.12.2017 05:52
Stáhnout

PDF
459,8 kB
Rules for Applicants and Beneficiaries - Specific section  - Excellent Research Teams – published on 25. 5. 2016
12.12.2017 05:52
Stáhnout
PDF
1,1 MB
Metodický dopis – koronavirus
08.04.2020 16:39
Stáhnout

PDF
1,5 MB
Realizace šablon distanční formou
18.02.2021 15:18
Stáhnout

PDF
3,1 MB
Rules for Applicants and Beneficiaries - General section, version 3
17.10.2017 09:33
Stáhnout

PDF
432,7 kB
Metodický výklad k provádění změn v přílohách „Přehled klíčových výstupů k naplnění indikátorů projektu ESF/EFRR“
26.03.2019 07:28
Stáhnout

Vzory k výzvě

Vzory příloh pro výzvu č. 02_15_003 Podpora excelentních výzkumných týmů

DOCX
72,9 kB
Čestné prohlášení partnera s finančním příspěvkem
12.12.2017 05:52
Stáhnout

DOCX
81,5 kB
Příloha č. 15 Čestné prohlášení zajištění vlastních prostředků udržitelnost
12.12.2017 05:52
Stáhnout

DOCX
91,5 kB
Čestné prohlášení souhrnné do MS2014
12.12.2017 05:52
Stáhnout

DOCX
72,2 kB
Přehled klíčových výstupů k naplnění indikátorů projektu EFRR
12.12.2017 05:52
Stáhnout

DOCX
72 kB
Principy partnerství a prohlášení o partnerství k 1.12.2015
12.12.2017 05:52
Stáhnout

DOCX
86,8 kB
Studie proveditelnosti excelentní týmy
12.12.2017 05:52
Stáhnout

DOCX
73,3 kB
Vlastnická struktura právnické osoby
12.12.2017 05:52
Stáhnout

XLSX
145,1 kB
Implementation team annex of the project proposal
12.12.2017 05:52
Stáhnout

Přehled vzorů - Právní akty

PDF
1,5 MB
Vzor rozhodnutí o poskytnutí dotace
25.04.2019 11:23
Stáhnout

PDF
278,7 kB
Pověření k výkonu veřejné služby realizované v rámci projektu
02.09.2017 13:33
Stáhnout

DOCX
158,7 kB
Vzor opatření NM – aktualizace podzim 2021
19.10.2021 12:24
Stáhnout

DOCX
145,4 kB
Vzor opatření NM - aktualizace podzim 2017
12.12.2017 13:56
Stáhnout

DOCX
797,4 kB
Snížené odvody za PRK v důsledku nedodržení povinností při zadávání zakázek - zveřejněno dne 15. 7. 2019, aktuální verze
15.07.2019 08:55
Stáhnout

PDF
5,7 MB
Uživatelská příručka Zpracování žádosti v IS KP14 v 1.0
12.12.2017 05:52
Stáhnout

PDF
3 MB
Uživatelská příručka IS KP14+ Pokyny pro vyplnění modulu CBA
12.12.2017 05:52
Stáhnout

Vzory příloh ZoR projektu EFRR indikátorů PO1

DOCX
153,1 kB
Přehled klíčových výstupů k naplnění indikátorů projektu EFRR - zveřejněno dne 26. 6. 2017
12.12.2017 05:52
Stáhnout

XLSX
124,6 kB
Soupiska účastí v mezinárodních programech spolupráce 20312 vzor - zveřejněno dne 26. 4. 2017
12.12.2017 05:52
Stáhnout

XLSX
121,3 kB
Soupiska mezinárodních patentových přihlášek 22011 vzor - zveřejněno dne 26. 4. 2017
12.12.2017 05:52
Stáhnout

XLSX
317,4 kB
Soupiska odborných publikací vzor 20211 a 20216 - zveřejněno dne 14. 3. 2018
11.04.2018 14:21
Stáhnout

XLSX
132 kB
Soupiska odborných publikací 20211 vzor - zveřejněno dne 26. 6. 2017 - neaktuální verze
12.12.2017 05:52
Stáhnout

XLSX
122,2 kB
Soupiska odborných publikací 20211 vzor - zveřejněno dne 26. 4. 2017 - neaktuální verze
12.12.2017 05:52
Stáhnout

XLSX
130,1 kB
Soupiska odborných publikací se zahraničním spoluautorstvím 20216 vzor - zveřejněno dne 26. 6. 2017
12.12.2017 05:52
Stáhnout

XLSX
122,3 kB
Soupiska odborných publikací se zahraničním spoluautorstvím 20216 vzor - zveřejněno dne 26. 4. 2017 - neaktuální verze
12.12.2017 05:52
Stáhnout

XLSX
136 kB
Vykazování indikátoru CO24 a CO25 vzor - zveřejněno dne 13. 10. 2017
12.12.2017 05:52
Stáhnout

XLSX
136,1 kB
Vykazování indikátoru CO24 a CO25 vzor - zveřejněno dne 26. 4. 2017 - neaktuální verze
12.12.2017 05:52
Stáhnout

Prezentace k výzvě

Prezentace k výzvě Podpora výzkumných týmů

PPT
645,5 kB
I. Zakladní informace k výzvě
12.12.2017 05:52
Stáhnout

PPTX
245,9 kB
II. Metodický výklad výzvy
12.12.2017 05:52
Stáhnout

PPT
872 kB
III. Finanční řízení
12.12.2017 05:52
Stáhnout

XLSX
23 kB
IIIa. Finanční milníky vzorový příklad
12.12.2017 05:52
Stáhnout

PPT
306 kB
IV. MS 2014 IS KP14
12.12.2017 05:52
Stáhnout

PPT
717,5 kB
V. Schvalovací proces a hodnoticí kritéria
12.12.2017 05:52
Stáhnout