ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání / MŠMT

Specifická pravidla pro výzvu Podpora excelentních výzkumných týmů

Pravidla pro žadatele a příjemce – specifická část pro výzvu prioritní osy 1 OP VVV pro předkládání Individuálních projektů Podpora excelentních výzkumných týmů

Metodický dopis č.2 Pravidla pro žadatele a příjemce - specifická část výzvy Podpora excelentních výzkumných týmů verze 4 - zveřejněno dne 23. 11. 2017, datum účinnosti 23. 11. 2017

Metodický dopis č. 1 Pravidla pro žadatele a příjemce - specifická část pro výzvu Podpora excelentních výzkumných týmů, verze 4 - zveřejněno dne 20. 10. 2017, datum účinnosti 20. 10. 2017

Pravidla pro žadatele a příjemce - specifická část pro výzvu Excelentní výzkumné týmy verze 4 - aktuální verze, účinná od 14. 12. 2016, zveřejněno dne 14. 12. 2016 

        (Pravidla_pro_zadatele_prijemce_specificka_cast_Excelentni_vyzk_tymy_verze 3.pdf (1,25 MB) - neaktuální verze č. 3 - účinná od 1. února 2016)

Zveřejněno dne 1.2.2016

Rules for Applicants and Beneficiaries - Specific section  -  Call: :  Excellent Research Teams – published on 25. 5. 2016

Rules for Applicants and Beneficiaries_Specific section_Excellent Research Teams_version 03.pdf (459,84 KB)


     (Pravidla_pro_zadatele_a_prijemce_specificka_cast_Excelentni_vyzkumne_tymy_verze 2.pdf (1,14 MB)  - verze č. 2 - neaktuální - účinnost od 31.8.2015)

      Zveřejněno dne 31.8.2015
     (Pravidla_pro_zadatele_prijemce_spec._cast_PO1_Excelentni_vyz._tymy.pdf (1,51 MB) - verze č. 1 - neaktuální)
      Zveřejněno dne 15.7.2015

 

 

 

Dokumenty

Specifická pravidla pro výzvu Podpora excelentních výzkumných týmů

PDF
961,1 kB
Pravidla pro žadatele a příjemce specifická část - aktuální verze 4, účinná od 14. 12. 2016
12.12.2017 05:52
Stáhnout

PDF
328,7 kB
Metodický dopis č. 1 Pravidla pro žadatele a příjemce - specifická část výzvy Podpora excelentních výzkumných týmů verze 4
12.12.2017 05:52
Stáhnout

PDF
283,7 kB
Metodický dopis č. 2 Pravidla pro žadatele a příjemce - specifická část výzvy Podpora excelentních výzkumných týmů verze 4
12.12.2017 05:52
Stáhnout

PDF
790,1 kB
Metodický dopis č. 3 Pravidla pro žadatele a příjemce - specifická část výzvy Podpora excelentních výzkumných týmů verze 4
30.04.2020 14:44
Stáhnout

PDF
361,4 kB
Metodický výklad ke stanovení sazby NN v průběhu realizace projektu - zveřejněno dne 23. 3. 2018
23.07.2018 09:52
Stáhnout

PDF
1,3 MB
Pravidla pro žadatele a příjemce specifická část - neaktuální verze č. 3
12.12.2017 05:52
Stáhnout

PDF
1,1 MB
Pravidla pro žadatele a příjemce specifická část - neaktuální verze č. 2
12.12.2017 05:52
Stáhnout

PDF
1,5 MB
Pravidla pro žadatele a příjemce specifická část - neaktuální verze č. 1
12.12.2017 05:52
Stáhnout

PDF
459,8 kB
Rules for Applicants and Beneficiaries - Specific section  - Excellent Research Teams – published on 25. 5. 2016
12.12.2017 05:52
Stáhnout
PDF
1,1 MB
Metodický dopis – koronavirus
08.04.2020 16:39
Stáhnout

PDF
1,5 MB
Realizace šablon distanční formou
18.02.2021 15:18
Stáhnout