Vyhlášená výzva

Žádost již nelze podat

28. srpna 2015 - 22. února 2016

Celkový objem

5 373 mil. Kč

Hodnocené žádosti

819 mil. Kč

Podpořené žádosti

5 219 mil. Kč

Předložené žádosti

15 297 mil. Kč

Vyřazené žádosti

9 259 mil. Kč

Zbývající objem

0 mil. Kč

Datum aktualizace

1. června 2020

Výzva č. 02_15_003 - Podpora excelentních výzkumných týmů

Oddíly výzvy

Historie

Řídicí orgán OP VVV zveřejňuje dne 01. 06. 2018  aktualizaci výzvy č. 02_15_003  Podpora excelentních výzkumných týmů v prioritní ose 1. Aktualizací výzvy došlo k úpravě bodu 3. Forma podpory - Alokace výzvy. Částka alokace na výzvu byla navýšena z původních 2 500 000 000 Kč na aktuálních 5 372 760 256,50 Kč. Důvodem změny je formální uvedení do souladu částky alokace ve zveřejněném textu výzvy s výší alokace této výzvy schválenou náměstkem sekce operačních programů, ke kterému došlo na základě doporučení výběrové komise konané dne 19. 12. 2016.

Další informace

Řídicí orgán upozorňuje, že závazná verze výzvy je ve formátu .pdf pod záložkou Dokumenty.