Výzva č. 02_17_048 - Předaplikační výzkum pro ITI

Oddíly výzvy

Předcházející verze výzvy

Název výzvy

Výzva č. 02_17_048 - Předaplikační výzkum pro ITI (ukončená)

  • Aktuálnost
  • Již neaktuální
  • Stav a verze
  • Vyhlášená výzva verze 1