ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání / MŠMT

Vyhlášená výzva

Žádost již nelze podat

28. listopadu 2018 - 15. dubna 2019

Celkový objem

1 500 mil. Kč

Hodnocené žádosti

176 mil. Kč

Podpořené žádosti

1 486 mil. Kč

Předložené žádosti

2 551 mil. Kč

Vyřazené žádosti

889 mil. Kč

Zbývající objem

0 mil. Kč

Datum aktualizace

11. ledna 2022

Výzva č. 02_18_057 ERDF výzva pro vysoké školy II

Oddíly výzvy

Co je cílem této výzvy?      

ERDF výzva pro vysoké školy II umožní vysokým školám financovat doplňkové investice do infrastruktury a investičně náročného vybavení, a to v návaznosti na aktivity komplementární ESF výzvy pro vysoké školy II.

 

Kdo může o dotaci požádat?

Veřejné, státní i soukromé vysoké školy.

Žadatel může podat maximálně jednu žádost o podporu pro každou programovou oblast, ve které budou realizovány aktivity projektu, tj. maximálně jednu žádost do VRR (více rozvinuté regiony, tj. hlavní město Praha) a maximálně jednu žádost do MRR (méně rozvinuté regiony, tj. všechny regiony mimo Prahu). Každá žádost o podporu v této výzvě musí doplňovat nebo navazovat na jednu žádost z komplementární ESF výzvy pro vysoké školy II.

 

Jaké aktivity jsou podporované?

Žadatel volí minimálně jednu ze 3 povinně volitelných aktivit popsaných ve výzvě.

Podpořit lze například:

  • infrastrukturní zajištění výuky,
  • zpřístupnění vysokoškolského prostředí,
  • informační zdroje pro výuku.

 

Jak a kdy si zažádat?

Výzva byla vyhlášena dne 28. 11. 2018. Žádosti o podporu budou přijímány prostřednictvím IS KP14+ (https://mseu.mssf.cz) v termínu od 28. 11. 2018 od 10:00 hod. do 15. 4. 2019 do 14:00 hod.

 

Jaká je výše finanční podpory?

Alokace výzvy: 1 500 000 000 Kč           

Minimální výše výdajů na každý projekt: 1 500 000 Kč

Maximální výše výdajů: 250 000 000 Kč

V případě podpory v režimu de minimis může být maximální výše podpory 200 000 EUR.

 

Kde nalézt další informace a kdo dotaci poskytuje?

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Sekce EU a ESIF

Harfa Office Park, Českomoravská 2420/15, Praha 9

opvvv.msmt.cz

opvvv@msmt.cz

 

Další informace

Řídicí orgán upozorňuje, že závazná verze výzvy je ve formátu .pdf pod záložkou Dokumenty.