ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání / MŠMT

Výzva č. 02_18_057 ERDF výzva pro vysoké školy II

Oddíly výzvy

Text výzvy v PDF

PDF
319,6 kB
Text výzvy ERDF výzva pro vysoké školy II - verze 3
10.05.2022 06:57
Stáhnout

PDF
657,8 kB
Text výzvy ERDF výzva pro vysoké školy II - verze 2
25.02.2019 12:45
Stáhnout

PDF
883 kB
Text výzvy ERDF výzva pro vysoké školy II
28.11.2018 09:29
Stáhnout

Přílohy výzvy

Přílohy k výzvě č. 02_18_057 ERDF výzva pro vysoké školy II

PDF
366 kB
Příloha č. 1 Indikátory - ERDF výzva pro vysoké školy II
28.11.2018 09:26
Stáhnout

PDF
624,4 kB
Příloha č. 2 Hodnotící kritéra ERDF výzva pro vysoké školy II
28.11.2018 09:26
Stáhnout

XLSX
172,6 kB
Příloha č. 2 Hodnotící kritéra ERDF výzva pro vysoké školy II
28.11.2018 09:26
Stáhnout

Pravidla výzvy

PDF
1,5 MB
Pravidla pro žadatele a příjemce – specifická část pro výzvu ESF výzva pro vysoké školy II a pro výzvu ERDF výzva pro vysoké školy II - aktuální verze, zveřejněna dne 31. 1. 2019
31.01.2019 09:34
Stáhnout

PDF
1,5 MB
Pravidla pro žadatele a příjemce – specifická část pro výzvu ESF výzva pro vysoké školy II a pro výzvu ERDF výzva pro vysoké školy II, účinná od 28. 11. 2018
28.11.2018 08:52
Stáhnout

PDF
266,2 kB
metodický výklad k podmínkám udržitelnosti u komplementárních projektů
02.12.2022 12:43
Stáhnout

Pravidla pro žadatele a příjemce - obecná část

PDF
4,8 MB
Pravidla pro Žadatele a Příjemce verze 5 - aktuální verze - účinná od 9. 11. 2017
12.12.2017 05:52
Stáhnout

PDF
3,5 MB
Rules for Applicants and Beneficiaries General Part OP RDE version 5
23.05.2018 15:14
Stáhnout

PDF
757,4 kB
Metodický dopis č. 1 k Pravidlům pro žadatele a příjemce verze 5 - účinnost od 14. 2. 2018
26.03.2018 13:11
Stáhnout

PDF
1,3 MB
Metodický dopis č. 2 k Pravidlům pro žadatele a příjemce verze 5 - účinnost od 1.6.2019
31.05.2019 12:54
Stáhnout

PDF
810,4 kB
Metodický dopis č. 3 k Pravidlům pro žadatele a příjemce verze 5 - účinnost od 1. listopadu 2019
23.10.2019 15:09
Stáhnout

PDF
234,6 kB
Metodický dopis č. 4 k Pravidlům pro žadatele a příjemce verze 5 – účinnost od 1. června 2022
02.06.2022 14:10
Stáhnout

PDF
213,9 kB
Metodický dopis č. 5 k Pravidlům pro žadatele a příjemce verze 5 – účinnost od 13. února 2023
31.01.2023 09:53
Stáhnout

PDF
220,3 kB
Metodický dopis č. 7 k Pravidlům pro žadatele a příjemce verze 4 – účinnost od 1. června 2022
31.05.2022 12:46
Stáhnout

PDF
217,7 kB
Metodický dopis č. 8 k Pravidlům pro žadatele a příjemce verze 4 – účinnost od 13. února 2023
31.01.2023 09:43
Stáhnout

PDF
273,4 kB
Metodický dopis – udržitelnost
15.02.2021 10:25
Stáhnout

PDF
323 kB
Metodický dopis – zjednodušení
27.08.2020 09:55
Stáhnout

PDF
1,1 MB
Metodický dopis – koronavirus
08.04.2020 16:39
Stáhnout

PDF
215,8 kB
Metodický výklad Zpětná účinnost změn, resp. způsobilost výdajů u podstatných změn
22.07.2020 08:39
Stáhnout

PDF
485,6 kB
Metodický výklad Úspory projektu
04.09.2018 07:30
Stáhnout

XLSX
154,2 kB
Příloha metodického výkladu: výčet požadovaných příloh
28.05.2018 14:13
Stáhnout

DOCX
114,1 kB
Metodický výklad - Dokládání aktualizovaných příloh žádosti o podporu v době realizace projektu
28.05.2018 14:12
Stáhnout

DOCX
113,1 kB
Metodický výklad - Připomínky k podkladům ŘO v procesu schvalování
23.05.2018 15:17
Stáhnout

PDF
413,1 kB
Metodický výklad - Maximální výše úvazků
30.04.2018 14:32
Stáhnout

PDF
269,6 kB
Metodický výklad - veřejná podpora kap 15.2.
30.04.2018 14:33
Stáhnout

PDF
931,9 kB
Metodický výklad - Dokládání aktualizovaných příloh žádosti o podporu v době realizace projektu
02.07.2019 15:06
Stáhnout

XLSX
156,9 kB
Příloha metodického výkladu: výčet požadovaných příloh
02.07.2019 15:07
Stáhnout

PDF
667,1 kB
Metodický výklad - Výjimka ke stanovení maximální výše úvazku pro členy odborného týmu, kterými jsou pedagogičtí pracovníci
23.01.2020 14:25
Stáhnout

PDF
840,9 kB
Metodický výklad - Dokládání aktualizovaných příloh žádosti o podporu v době realizace projektu
27.05.2020 12:59
Stáhnout

XLSX
157,4 kB
Příloha metodického výkladu: výčet požadovaných příloh
27.05.2020 13:04
Stáhnout

PDF
788,5 kB
Metodický výklad - Výjimka ke stanovení maximální výše úvazku pro členy odborného týmu, kterými jsou pedagogičtí pracovníci
03.06.2020 09:05
Stáhnout

PDF
1,5 MB
Realizace šablon distanční formou
18.02.2021 15:18
Stáhnout

Vzory k výzvě

Přehled vzorů - Právní akty

PDF
1,5 MB
Vzor rozhodnutí o poskytnutí dotace
25.04.2019 11:23
Stáhnout

PDF
278,7 kB
Pověření k výkonu veřejné služby realizované v rámci projektu
02.09.2017 13:33
Stáhnout

DOCX
158,7 kB
Vzor opatření NM – aktualizace podzim 2021
19.10.2021 12:24
Stáhnout

DOCX
145,4 kB
Vzor opatření NM - aktualizace podzim 2017
12.12.2017 13:56
Stáhnout

DOCX
797,4 kB
Snížené odvody za PRK v důsledku nedodržení povinností při zadávání zakázek - zveřejněno dne 15. 7. 2019, aktuální verze
15.07.2019 08:55
Stáhnout

Vzory příloh k žádosti o podporu k výzvě č. 02_18_057 ERDF výzva pro vysoké školy II

DOCX
117,5 kB
Čestné prohlášení úvodní a závěrečné_ŽADATEL
28.11.2018 09:32
Stáhnout

DOCX
120,1 kB
Prohlášení o přijatelnosti_ŽADATEL_EFRR
28.11.2018 09:32
Stáhnout

XLSX
25,6 kB
Harmonogram klíčových aktivit_ŽADATEL
28.11.2018 09:32
Stáhnout

XLSX
284,8 kB
Realizační tým_příloha žádosti o podporu_ERDF II
28.11.2018 09:32
Stáhnout

DOCX
133 kB
057_Prohlaseni o souladu s pravidly VP_ERDF pro VS II
29.11.2018 10:35
Stáhnout

XLSX
139,9 kB
Pasportizacni tabulka_ŽADATEL_esf_erdf
28.11.2018 09:32
Stáhnout

DOCX
135,2 kB
Soulad_aktivit_projektu_s_ESF_aktivitami_ŽADATEL
28.11.2018 09:32
Stáhnout

DOCX
117,3 kB
Čestné prohlášení úvodní a závěrečné_PARTNER
28.11.2018 09:32
Stáhnout

DOCX
120,5 kB
Prohlášení o přijatelnosti_PARTNER_EFRR
28.11.2018 09:32
Stáhnout

DOCX
128,1 kB
Partnerská smlouva_ŽADATEL
28.11.2018 09:32
Stáhnout

DOCX
117,5 kB
Principy partnerství a prohlášení o partnerství_PARTNER
28.11.2018 09:32
Stáhnout

DOCX
118,7 kB
Prokázání vlastnické struktury_ŽADATEL
28.11.2018 09:32
Stáhnout

Uživatelská příručka Zpracování žádosti v IS KP14 - pro všechny výzvy

PDF
11,9 MB
Uživatelská příručka Zpracování žádosti v IS KP14 v 1.8 - aktuální verze, platná od 10. 5. 2018
25.07.2018 15:03
Stáhnout

Prezentace k výzvě

Prezentace k výzvám č. 02_18_056 ESF výzva pro vysoké školy II a č. 02_18_057 ERDF výzva pro vysoké školy II

PDF
2 MB
Prezentace ze semináře konaného dne 27. 2. 2020
02.03.2020 14:54
Stáhnout

PPTX
1,4 MB
Seminář pro žadatele_Schvalovací proces_ESF a ERDF II
23.01.2019 11:21
Stáhnout

PPTX
1,4 MB
ESF_ERDF II_metodický výklad
05.02.2019 16:29
Stáhnout

PPTX
1,9 MB
ESF_II_a_ERDF II_finance
05.02.2019 16:29
Stáhnout

Informační leták k výzvě

PDF
186,1 kB
Leták k výzvám č. 02_18_056 a č. 02_18_057 ESF a ERDF pro vysoké školy II
28.11.2018 10:15
Stáhnout

PDF
92,3 kB
Leaflet Call No 02_18_056 and Call No 02_18_057 ESF call for HEIs II and ERDF call for HEIs II
07.05.2019 07:57
Stáhnout