ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání / MŠMT

Průběžná evaluace IPs CzechELib

Předmětem evaluace je realizace pravidelného hodnocení individuálního projektu systémového podaného do Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v prioritní ose 1 (Posilování kapacit pro kvalitní výzkum) s  názvem “Národní centrum pro elektronické informační zdroje – CzechELib”

Výstupem věcného hodnocení budou průběžné a jedna závěrečná zpráva. Každá průběžná a závěrečná zpráva evaluovaného projektu bude obsahovat hodnocení zpracované na základě evaluačních otázek, jejichž znění a kombinace se pro jednotlivé zprávy liší. Předmětem projektu je systémová změna zajištění přístupu k informačním zdrojům VaVaI v souladu s Národní RIS3 strategií s cílem zvýšit výkonnost VaVaI vybudováním Národního licenčního centra CzechELib. Spojením know-how a soustředěním finančních prostředků má být dosaženo vyšší efektivity při pořizování a správě EIZ.

 

 

 

Dokumenty

Průběžná evaluace IPs CzechELib

PDF
653,1 kB
1. Průběžná zpráva_ CzechELib_2018
26.09.2019 15:23
Stáhnout

PDF
2,4 MB
1st Interim Report_CzechELib_2018
03.12.2018 13:18
Stáhnout

PDF
2,2 MB
2. Průběžná zpráva_CzechELib_2019
26.09.2019 15:23
Stáhnout

PDF
2,6 MB
2nd Interim Report _CzechElib_2019
18.09.2019 09:35
Stáhnout

PDF
2,6 MB
3. Průběžná zpráva_CzechELib_2020
03.09.2020 14:27
Stáhnout

PDF
1,3 MB
3rd Interim report_CzechELib_2020
03.09.2020 14:09
Stáhnout

PDF
1,2 MB
4. Průběžná zpráva CzechElib_2021
14.09.2021 15:16
Stáhnout

PDF
802,6 kB
4th Interim Report CzechElib_2021
14.09.2021 15:16
Stáhnout