ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání / MŠMT

Výzva č. 02_16_022 - Šablony pro MŠ a ZŠ I - MRR

Oddíly výzvy

Text výzvy v PDF

PDF
504,7 kB
Text výzvy č. 02_16_022 Šablony pro MŠ a ZŠ I - MRR
12.12.2017 05:52
Stáhnout

Přílohy výzvy

Přílohy k výzvě Šablony pro MŠ a ZŠ I

PDF
842,1 kB
Příloha č. 1 Indikátory
19.10.2017 14:29
Stáhnout

PDF
312,2 kB
Hodnotící kritéria
19.10.2017 14:30
Stáhnout

PDF
311,5 kB
Příloha č. 2
19.10.2017 14:30
Stáhnout

PDF
1,8 MB
Příloha č. 3 Přehled šablon
16.07.2018 13:52
Stáhnout

PDF
1,3 MB
Příloha č. 3 Přehled šablon, neplatná verze
19.10.2017 14:30
Stáhnout

PDF
1,3 MB
Příloha č. 3 Přehled šablon, neplatná verze
19.10.2017 14:30
Stáhnout

PDF
1,3 MB
Příloha č. 3 Přehled šablon, neplatná verze
19.10.2017 14:30
Stáhnout

PDF
1,3 MB
Příloha č. 3 Přehled šablon, neplatná verze
19.10.2017 14:30
Stáhnout

PDF
1,3 MB
Příloha č. 3 Přehled šablon, neplatná verze
19.10.2017 14:31
Stáhnout

PDF
252,3 kB
Seznam příloh žádosti o podporu
19.10.2017 14:31
Stáhnout

PDF
217,8 kB
Seznam příloh k žádosti o podporu, neplatná verze
19.10.2017 14:31
Stáhnout

Pravidla výzvy

Uživatelská příručka Zpracování žádosti v IS KP14 ZP MŠ a ZŠ

PDF
11,8 MB
Uživatelská příručka Zpracování žádosti v IS KP14 ZP MŠ a ZŠ verze 2
19.10.2017 15:42
Stáhnout

PDF
8,5 MB
Uživatelská příručka Zpracování žádosti v IS KP14 ZP - neplatná verze
19.10.2017 15:42
Stáhnout

Pravidla pro žadatele a příjemce zjednodušených projektů

PDF
177,8 kB
Finanční vypořádání dotace 2021
06.01.2023 09:33
Stáhnout

PDF
1,9 MB
Pravidla pro žadatele a příjemce zjednodušených projektů, verze 2
15.06.2018 12:17
Stáhnout

PDF
448,7 kB
Metodický dopis č. 1 k Pravidlům pro žadatele a příjemce - zjednodušené projekty verze 2 - účinné od 5. května 2017
15.06.2018 12:17
Stáhnout

PDF
1,5 MB
Pravidla pro žadatele a příjemce zjednodušených projektů verze 1. - verze 1 - účinnost od 23. 6. 2016
15.06.2018 12:17
Stáhnout

PDF
218,2 kB
Metodický výklad - Nemožnost předložení ZoR ZP v řádném termínu - zveřejněno dne 25. 4. 2018
15.06.2018 12:17
Stáhnout
PDF
1,1 MB
Metodický dopis – koronavirus
08.04.2020 16:39
Stáhnout

PDF
1,5 MB
Realizace šablon distanční formou
18.02.2021 15:18
Stáhnout

PDF
4,3 MB
Uživatelská příručka pro vyplňování ZoR - šablony I
24.04.2019 14:49
Stáhnout

Vzory k výzvě

Vzory příloh ke zprávě o realizaci projektu zjednodušených projektů

PDF
337,6 kB
Přehled dokladů ZoR
04.05.2018 13:51
Stáhnout

XLSX
331,1 kB
Kalkulačka indikátorů ZOR
28.06.2018 12:15
Stáhnout

DOCX
110,6 kB
Portfolio pedagoga vzor OP VVV
19.10.2017 15:15
Stáhnout

DOCX
116,6 kB
Čestné prohlášení k vlastnické struktuře příjemce podpory
19.10.2017 15:11
Stáhnout

DOCX
121,1 kB
Prokázání vlastnické struktury příjemce změna
19.10.2017 15:11
Stáhnout

DOCX
112 kB
Souhrnná zpráva reflexe
19.10.2017 15:11
Stáhnout

DOCX
121,1 kB
Čestné prohlášen všechny šablony
19.10.2017 15:11
Stáhnout

DOCX
116,6 kB
Dokladaní výstupu a indikatorů šablony ZŠ MŠ
19.10.2017 15:12
Stáhnout

PDF
1,1 MB
DokladanÍ výstupu a indikatorů šablony ZŠ MŠ
19.10.2017 15:13
Stáhnout

DOCX
113,4 kB
I.2.5 I.3.3 II.4.1 supervize setkavaní prezenční listina
19.10.2017 15:13
Stáhnout

DOCX
109,6 kB
I.2.5 supervize záverečná zpráva
19.10.2017 15:13
Stáhnout

DOCX
108 kB
I.2.6 II.2.10 dohoda o spolupráci
19.10.2017 15:13
Stáhnout

DOCX
117,1 kB
I.2.6 II.2.10 sdílení zkuseností zápis
19.10.2017 15:13
Stáhnout

DOCX
112,8 kB
I.3.3 II.4.1 setkání s rodiči zápis
19.10.2017 15:13
Stáhnout

DOCX
117,2 kB
II.2.11 tandemová výuka zaznam
19.10.2017 15:14
Stáhnout

DOCX
115,7 kB
II.2.12 clil zaznam
19.10.2017 15:14
Stáhnout

DOCX
114,8 kB
II.2.13 nové metody záznam
19.10.2017 15:14
Stáhnout

DOCX
117,3 kB
II.2.9 vzájemná spolupráce zápis
19.10.2017 15:14
Stáhnout

XLSX
294,9 kB
II.3.1 II.3.2 třídní kniha klubu
19.10.2017 15:14
Stáhnout

XLSX
292,3 kB
II.3.3 třídní kniha doučování
19.10.2017 15:15
Stáhnout

XLSX
313,6 kB
II.3.4 třídni kniha přípravy
19.10.2017 15:15
Stáhnout

DOCX
116,5 kB
Report o činnosti personalní šablon
19.10.2017 15:15
Stáhnout

Nezařazené dokumenty

Seznamy MŠ a ZŠ

XLSX
667,2 kB
Seznamy MŠ a ZŠ k 30. 09. 2016
12.12.2017 05:52
Stáhnout

XLSX
582,9 kB
Seznamy MŠ a ZŠ k 30. 09. 2015
12.12.2017 05:52
Stáhnout

XLSX
317,5 kB
Seznam MŠ a ZŠ při zdravotnickém zařízení k 30. 09. 2015
12.12.2017 05:52
Stáhnout

XLSX
322,7 kB
Kalkulačka indikátorů (Šablony)
12.12.2017 05:52
Stáhnout

PDF
177,8 kB
Rozhodovací mapa pro šablony MŠ a ZŠ
12.12.2017 05:52
Stáhnout

PDF
205,2 kB
Jak na Šablony
12.12.2017 05:52
Stáhnout

PDF
1002,7 kB
Příklady dobré praxe (Šablony pro MŠ a ZŠ)
12.12.2017 05:52
Stáhnout

PDF
386,6 kB
Výklad uznatelnost PN personální šablony
12.12.2017 05:52
Stáhnout

PDF
383 kB
Řešení PN OCR personální šablony
12.12.2017 05:52
Stáhnout

PDF
430,2 kB
Kontrolní list pro předložení žádosti o podporu zjednodušených projektů
12.12.2017 05:52
Stáhnout

PDF
616,6 kB
Výklad MŠMT k problematice pracovněprávních vztahů
12.12.2017 05:52
Stáhnout

PDF
307,4 kB
Cyklus žádosti o podporu zjednodušeného projektu od vyhlášení výzvy po zaslání zálohové platby
12.12.2017 05:52
Stáhnout

Prezentace k výzvě

PPTX
2,4 MB
Prezentace k výzvám Šablony pro MŠ a ZŠ I
12.12.2017 05:52
Stáhnout

Informační leták k výzvě

PDF
295,2 kB
Leták k výzvám č. 02_16_022 a 02_16_023 Šablony pro MŠ a ZŠ I
12.12.2017 05:52
Stáhnout

PDF
95,9 kB
Leaflet Call No 02_16_022 and Call No 02_16_023 Support for schools through projects with simplified costs - Templates for nursery and primary schools I
10.05.2019 07:24
Stáhnout