Aktuality

Řídicí orgán zveřejňuje návrh Programového dokumentu Operačního programu Jan Amos Komenský

Řídicí orgán zveřejňuje návrh Programového dokumentu Operačního programu Jan Amos Komenský

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/ridici-organ-zverejnuje-navrh-programoveho-dokumentu-operacniho-programu-jan-amos-komensky.htm

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejňuje první návrh Programového dokumentu Operačního programu Jan Amos Komenský (OP JAK). OP JAK vychází z dokumentů definujících národní politiku v oblasti vzdělávání, výzkumu a vývoje a navazuje na úspěšný Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV). Zkušenosti z OP VVV, jím podpořené oblasti a vytvořené mechanismy jsou základem navazujícího OP JAK, který dále prohloubí a posílí pozitivní dopady již realizovaných intervencí a změn v oblasti vzdělávání, výzkumu a vývoje.

Zveřejněno 30.10.2020

Třetí jednání Přípravného výboru Operačního programu Jan Amos Komenský

Třetí jednání Přípravného výboru Operačního programu Jan Amos Komenský

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/treti-jednani-pripravneho-vyboru-operacniho-programu-jan-amos-komensky.htm

V pátek 9. října 2020 se uskutečnilo třetí zasedání Přípravného výboru Operačního programu Jan Amos Komenský (OP JAK). Jednání proběhlo distanční formou a jeho hlavním tématem bylo představení indikativního plánu intervencí OP JAK.

Zveřejněno 22.10.2020

Druhé jednání Přípravného výboru Operačního programu Jan Amos Komenský

Druhé jednání Přípravného výboru Operačního programu Jan Amos Komenský

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/druhe-jednani-pripravneho-vyboru-operacniho-programu-jan-amos-komensky.htm

Praha, 18. prosince 2019 – Ve čtvrtek 12. prosince se uskutečnilo ve Velkém zrcadlovém sále MŠMT druhé zasedání Přípravného výboru Operačního programu Jan Amos Komenský (OP JAK) v čele s náměstkem pro řízení sekce EU a ESIF Václavem Velčovským. Jednání se zúčastnili také zástupci Akademie věd ČR, České konference rektorů, škol, obcí a krajů a dalších institucí v oblasti výzkumu a vzdělávání.

Zveřejněno 18.12.2019

Závěry pre-screeningu strategických projektů

Závěry pre-screeningu strategických projektů

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/zavery-pre-screeningu-strategickych-projektu.htm

V pátek 29. listopadu 2019 Rada vlády pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) uzavřela projednávání bodu tzv. pre-screeningu státních strategických projektů. Na základě diskusí na třech předešlých jednáních se Rada rozhodla, že nebude schvalovat seznam úspěšných projektových fiší na základě posouzení MŠMT ani se k němu vyjadřovat, ale že definuje na jejich základě prioritní tematické oblasti. RVVI doporučila tyto oblasti zohlednit při přípravě budoucího programového období. Provedený pre-screening tak poslouží pro analýzu absorpční kapacity.

Zveřejněno 03.12.2019

Aktuální informace k pre-screeningu strategických projektů

Aktuální informace k pre-screeningu strategických projektů

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/aktualni-informace-k-pre-screeningu-strategickych-projektu.htm

ŘO OP VVV zveřejňuje aktuální informace o pre-screeningu strategických projektů. V pre-screeningu bylo předloženo 47 projektových záměrů v celkovém objemu přesahujícím 97 mld. Kč. V současné době probíhá hodnocení předložených fiší z pohledu jejich věcného nastavení i strategičnosti pro ČR. Konečné výsledky pre-screeningu budou známy po projednání vládou ČR přibližně koncem tohoto roku.    

Zveřejněno 18.06.2019

První zasedání Přípravného výboru Operačního programu Jan Amos Komenský (OP JAK)

První zasedání Přípravného výboru Operačního programu Jan Amos Komenský (OP JAK)

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/prvni-zasedani-pripravneho-vyboru-operacniho-programu-jan-amos-komensky-op-jak.htm

Praha, 29. května 2019 – Ve středu 29. května proběhlo první zasedání Přípravného výboru Operačního programu Jan Amos Komenský (OP JAK) v čele s náměstkem pro řízení sekce EU a ESIF Václavem Velčovským. Jednání se zúčastnili také zástupci Akademie věd ČR, České konference rektorů, aktérů ve školství a dalších institucí.

Zveřejněno 29.05.2019