ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání / MŠMT - Vyhledávání
Nalezeno 14 výsledků
Jak mohou projekty OP VVV pomoct uprchlíkům z Ukrajiny?

Jak mohou projekty OP VVV pomoct uprchlíkům z Ukrajiny?

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/jak-mohou-projekty-op-vvv-pomoct-uprchlikum-z-ukrajiny.htm

V rámci OP VVV je možné zajistit podporu z aktuálně realizovaných projektů, ačkoli s tímto zaměřením nebylo původně počítáno. Pro inspiraci uvádíme příklady konkrétních intervencí.  

Zveřejněno 30.03.2022

Podpora ukrajinským studentům a vědcům

Podpora ukrajinským studentům a vědcům

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/podpora-ukrajinskym-studentum-a-vedcum.htm

MŠMT společně s Domem zahraniční spolupráce, Úřadem vlády ČR a vysokými školami pomáhá koordinovat a poskytovat pomoc studentům a akademikům z Ukrajiny.

Zveřejněno 18.03.2022

Prohlášení České konference rektorů k útoku Ruska na univerzity v ukrajinském Mykolajivu

Prohlášení České konference rektorů k útoku Ruska na univerzity v ukrajinském Mykolajivu

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/prohlaseni-ceske-konference-rektoru-k-utoku-ruska-na-univerzity-v-ukrajinskem-mykolajivu.htm

Řídicí orgán OP VVV informuje o Prohlášení České konference rektorů k útoku Ruska na ukrajinské univerzity ze dne 15. července 2022.

Zveřejněno 18.07.2022

Pokyn náměstka Velčovského k dopadům ruské agrese vůči Ukrajině

Pokyn náměstka Velčovského k dopadům ruské agrese vůči Ukrajině

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/pokyn-namestka-velcovskeho-k-dopadum-ruske-agrese-vuci-ukrajine-na-projekty-op-vvv-erasmus.htm

Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání sděluje všem příjemcům pokyn náměstka pro řízení sekce mezinárodních vztahů, EU a ESIF Václava Velčovského k dopadům ruské agrese.

Zveřejněno 28.02.2022

24. zasedání Monitorovacího výboru Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

24. zasedání Monitorovacího výboru Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/24-zasedani-monitorovaciho-vyboru-operacniho-programu-vyzkum-vyvoj-a-vzdelavani.htm

Praha, 10. května 2022 – Ve čtvrtek 5. května se v pražském kongresovém hotelu Iris Eden konalo již 24. zasedání Monitorovacího výboru Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV), kterému předsedal náměstek pro řízení sekce mezinárodních vztahů, EU a ESIF Václav Velčovský. Členové výboru byli seznámeni s rozsáhlou podporou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) Ukrajině, zabývali se implementací opatření pro zmírnění dopadů pandemie COVID-19, projednali a schválili strategické dokumenty a diskutovali o aktuálním stavu vyjednávání nového Operačního programu Jan Amos Komenský (OP JAK).

Zveřejněno 10.05.2022

Prodloužení termínu pro ukončení příjmu žádostí do výzvy č. 82 Akční plánování v území

Prodloužení termínu pro ukončení příjmu žádostí do výzvy č. 82 Akční plánování v území

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/prodlouzeni-terminu-pro-ukonceni-prijmu-zadosti-do-vyzvy-c-82-akcni-planovani-v-uzemi.htm

ŘO OP VVV informuje, že byla zveřejněna změna výzvy Akční plánování v území spočívající v prodloužení termínu ukončení příjmu žádostí z 31. března 2022 ve 14 hodin na 31. května 2022 ve 14 hodin.

Zveřejněno 31.03.2022

Náměstek Velčovský podruhé v Evropském parlamentu

Náměstek Velčovský podruhé v Evropském parlamentu

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/namestek-velcovsky-podruhe-v-evropskem-parlamentu.htm

V úterý 26. dubna proběhlo jednání poslanců národních parlamentů a Evropského parlamentu Evropské lidové strany (ELS) k dopadům ruské agrese proti Ukrajině na vzdělávání. Vedle místopředsedkyně Evropského parlamentu Ewy Kopacz, eurokomisařky Mariyi Gabriel nebo starosty Varšavy Rafaela Trzaskovského vystoupil také náměstek pro řízení sekce mezinárodních vztahů, EU a ESIF Václav Velčovský.

Zveřejněno 04.05.2022

PROJEKT OP VVV: Plzeňská univerzita klade důraz na mobility výzkumných pracovníků a pracovnic!

PROJEKT OP VVV: Plzeňská univerzita klade důraz na mobility výzkumných pracovníků a pracovnic!

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/projekt-op-vvv-plzenska-univerzita-klade-duraz-na-mobility-vyzkumnych-pracovniku-a-pracovnic.htm

Praha, 27. dubna 2022 – Západočeská univerzita v Plzni cílí projektem financovaným z OP VVV na posílení internacionalizace a prohloubení mezinárodní spolupráce formou výjezdových i příjezdových mobilit vědecko-výzkumných pracovníků a pracovnic.  O průběhu realizace projektu v době pandemie a mezinárodního konfliktu pohovoříme s prorektorkou pro internacionalizaci a garantkou projektu Ing. Ditou Hommerovou, Ph.D., MBA. a s manažerkou projektu Ing. Markétou Ulčovou.

Zveřejněno 27.04.2022

Náměstek Velčovský v Evropském parlamentu

Náměstek Velčovský v Evropském parlamentu

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/namestek-velcovsky-v-evropskem-parlamentu.htm

V úterý 15. března 2022 náměstek ministra školství, mládeže a tělovýchovy Václav Velčovský prezentoval na půdě Evropského parlamentu, konkrétně výboru CULT, reakce MŠMT na ruskou agresi proti Ukrajině.

Zveřejněno 16.03.2022

PROJEKT OP VVV: UJEP vyvíjí nano technologie pro zlepšení vlastností kovů!

PROJEKT OP VVV: UJEP vyvíjí nano technologie pro zlepšení vlastností kovů!

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/projekt-op-vvv-ujep-vyviji-nano-technologie-pro-zlepseni-vlastnosti-kovu.htm

Praha, 29. března 2022 – Březnovým tématem rozhovoru je projekt, který zkoumá možnosti zlepšení mechanických a fyzikálních vlastností kovových materiálů prostřednictvím vývoje nano a mikro povrchových úprav. O cestě k technologii, která umožní zvýšit konkurenceschopnost průmyslových podniků zefektivněním jejich výrobních procesů a zvýšením životnosti výrobních strojů či nástrojů, si popovídáme s prof. Štefanem Michnou, Ph.D., řešitelem projektu NANOTECH ITI II. na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.

Zveřejněno 29.03.2022

Nalezeno 14 výsledků