ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Hodnocení rovného přístupu ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání

V rámci této evaluace jsou realizovány evaluační aktivity, které vyhodnocují jednotlivé výzvy či projekty, které svým zaměřením přispívají k dosahování specifických cílů prioritní osy 3 OP VVV a jejich vytyčených výsledků. 

Dokumenty

Dokumenty

PDF
Vyhodnocení projektů MŠ, ZŠ, ŠD/ŠK, SVČ a ZUŠ se zjednodušeným vykazováním
17.02.2022 13:19
Stáhnout
PDF
1,2 MB

PDF
Vyhodnocení dotazník na MŠ: srovnání výsledků z roku 2018 a 2020
03.11.2020 08:41
Stáhnout
PDF
791,1 kB

PDF
Vyhodnocení dotazníku k Šablonám I. - MŠ a ZŠ
17.02.2022 13:09
Stáhnout
PDF
5,4 MB

PDF
Vyhodnocení dotazníku k výsledkové evaluaci OP VVV na ZŠ
07.05.2020 09:37
Stáhnout
PDF
3,2 MB

PDF
Vyhodnocení projektů MŠ a ZŠ se zjednodušeným vykazováním (Šablon I)
17.02.2022 13:13
Stáhnout
PDF
642,7 kB

PDF
Vyhodnocení dotazníku k přínosům šablon I - MŠ a ZŠ
30.10.2018 12:09
Stáhnout
PDF
6 MB

DOCX
Hodnocení Místních akčních plánů rozvoje vzdělávání
21.03.2018 13:45
Stáhnout
DOCX
118,2 kB

DOCX
Evaluation of the Local Action Plans for Education Development
21.03.2018 13:46
Stáhnout
DOCX
118,8 kB

PDF
Výsledková evaluace v PO3 OP VVV IP1 SC1 - Zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ
18.10.2019 07:28
Stáhnout
PDF
3,2 MB

PDF
Vyhodnocení projektů SŠ a VOŠ se zjednodušeným vykazováním
17.02.2022 13:25
Stáhnout
PDF
923,3 kB