ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání / MŠMT

Úspěšné projekty OP VVV

Chcete se dozvědět více o projektech podpořených z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání? Seznamte se s příklady dobré praxe z oblasti regionálního školství, vysokých škol i vědeckých institucí, které vám přinášíme ve spolupráci s realizátory projektů.

Zajímá vás, co bylo z OP VVV podpořeno ve vašem okolí? Stáhněte si novou aplikaci Mapu projektů OP VVV - k dispozici v App Store i Google Play!

PROJEKT OP VVV: Brána Brněnska pomáhá vytvořit atraktivní nabídku trávení volného času pro děti a mládež!

PROJEKT OP VVV: Brána Brněnska pomáhá vytvořit atraktivní nabídku trávení volného času pro děti a mládež!

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/projekt-op-vvv-brana-brnenska-pomaha-vytvorit-atraktivni-nabidku-traveni-volneho-casu-pro-deti-a-mladez.htm

Praha, 31. května 2022 – V květnovém rozhovoru zavítáme do Jihomoravského kraje, kde MAS Brána Brněnska realizuje projekt vedoucí k vytvoření sítě sdílení a výměny zkušeností v rámci neformálního vzdělávání, čímž dosahuje zkvalitnění a zatraktivnění nabídky možností trávení volného času dětí a mládeže. Více o projektu, který také propojuje neformální vzdělávání s formálním zapojením pedagogů, pohovoří manažerka projektu Adéla Kavková.

 

Zveřejněno 31.05.2022

PROJEKT OP VVV: Plzeňská univerzita klade důraz na mobility výzkumných pracovníků a pracovnic!

PROJEKT OP VVV: Plzeňská univerzita klade důraz na mobility výzkumných pracovníků a pracovnic!

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/projekt-op-vvv-plzenska-univerzita-klade-duraz-na-mobility-vyzkumnych-pracovniku-a-pracovnic.htm

Praha, 27. dubna 2022 – Západočeská univerzita v Plzni cílí projektem financovaným z OP VVV na posílení internacionalizace a prohloubení mezinárodní spolupráce formou výjezdových i příjezdových mobilit vědecko-výzkumných pracovníků a pracovnic.  O průběhu realizace projektu v době pandemie a mezinárodního konfliktu pohovoříme s prorektorkou pro internacionalizaci a garantkou projektu Ing. Ditou Hommerovou, Ph.D., MBA. a s manažerkou projektu Ing. Markétou Ulčovou.

Zveřejněno 27.04.2022

PROJEKT OP VVV: UJEP vyvíjí nano technologie pro zlepšení vlastností kovů!

PROJEKT OP VVV: UJEP vyvíjí nano technologie pro zlepšení vlastností kovů!

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/projekt-op-vvv-ujep-vyviji-nano-technologie-pro-zlepseni-vlastnosti-kovu.htm

Praha, 29. března 2022 – Březnovým tématem rozhovoru je projekt, který zkoumá možnosti zlepšení mechanických a fyzikálních vlastností kovových materiálů prostřednictvím vývoje nano a mikro povrchových úprav. O cestě k technologii, která umožní zvýšit konkurenceschopnost průmyslových podniků zefektivněním jejich výrobních procesů a zvýšením životnosti výrobních strojů či nástrojů, si popovídáme s prof. Štefanem Michnou, Ph.D., řešitelem projektu NANOTECH ITI II. na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.

Zveřejněno 29.03.2022

PROJEKT OP VVV: Škola v Hradeckých Plotištích šablony umí!

PROJEKT OP VVV: Škola v Hradeckých Plotištích šablony umí!

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/projekt-op-vvv-skola-v-hradeckych-plotistich-sablony-umi.htm

Praha, 16. února 2022 – V dnešním rozhovoru zavítáme do školy, která úspěšně realizuje již třetí projekt v tzv. šablonách, tedy zjednodušených projektech podpořených z OP VVV. Hradecká škola Plotiště využívá této možnosti podpory aktivit svých žáků a pedgagoů již od roku 2016. O těchto projektech a jejich přínosu škole si popovídáme s PaedDr. Ilonou Hojnou, ředitelkou školy.

Zveřejněno 16.02.2022

PROJEKT OP VVV: V Pardubicích cílí na prakticky orientovanou výuku chemie!

PROJEKT OP VVV: V Pardubicích cílí na prakticky orientovanou výuku chemie!

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/projekt-op-vvv-v-pardubicich-cili-na-prakticky-orientovanou-vyuku-chemie.htm

Praha, 13. ledna 2022 – V prvním letošním příspěvku se podíváme do Pardubic. Zdejší univerzita realizuje projekt, jehož smyslem je připravit takové vysokoškolsky vzdělané odborníky se znalostmi a praktickými dovednostmi pro chemický průmysl, jaké si žádá trh práce. Univerzita Pardubice tak chce dosáhnout zkvalitnění výuky, při které mohou studenti využívat nejnovější technologické zázemí využívané i v praxi. Více o projektu pohovoří prof. Libor Čapek, řešitel projektu.

Zveřejněno 13.01.2022

PROJEKT OP VVV: V Liberci vyvíjí autonomní elektrická užitková vozidla!

PROJEKT OP VVV: V Liberci vyvíjí autonomní elektrická užitková vozidla!

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/projekt-op-vvv-v-liberci-vyviji-autonomni-elektricka-uzitkova-vozidla.htm

Praha, 16. prosince 2021 – Pro poslední měsíc tohoto roku jsme vybrali jedno z aktuálních témat současnosti: autonomní elektrická vozidla. Vývojem těchto vozidel pro užitkový transport se zabývá také Technická univerzita v Liberci. O projektu, který je řešen multi-profesním přístupem propojující týmy z několika fakult TUL, umožňující řešit širokou škálu aspektů sahajících od modulární architektury podvozkové části využívající tzv. lehké konstrukce, pohony a akumulátory pro autonomní užitková elektro-vozidla či výzkum v oblasti systémů řízení využívající smíšenou realitu, internet věcí nebo big data pro součinnost s dalšími subjekty, si pohovoříme s hlavním řešitelem projektu doc. Ing. Michalem Petrů, Ph.D..

Zveřejněno 16.12.2021

PROJEKT OP VVV: Jedeme dál! říká svým projektem v šablonách INFIS Plzeň!

PROJEKT OP VVV: Jedeme dál! říká svým projektem v šablonách INFIS Plzeň!

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/projekt-op-vvv-jedeme-dal-rika-svym-projektem-v-sablonach-infis-plzen.htm

Praha, 22. listopadu 2021 – V dnešním rozhovoru Vám představíme projekt Jedeme dál! Střední školy informatiky a finančních služeb v Plzni. Jedná se o druhý projekt, který tato škola podala v rámci výzev šablon pro SŠ a VOŠ a realizuje v něm aktivity podporující mimo jiné například speciálního pedagoga, kariérového poradce nebo doučování žáků ohrožených školním neúspěchem. O projektu i jeho návaznosti na projekt předchozí jsme si povídali s Lenkou Holubovou, manažerkou projektu.

Zveřejněno 22.11.2021

PROJEKT OP VVV: MVŠO zatraktivňuje výuku nejen pro mladou generaci studentů!

PROJEKT OP VVV: MVŠO zatraktivňuje výuku nejen pro mladou generaci studentů!

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/projekt-op-vvv-mvso-zatraktivnuje-vyuku-nejen-pro-mladou-generaci-studentu.htm

Praha, 1. listopadu 2021 – V našem dalším rozhovoru se tentokrát podíváme do Moravské vysoké školy Olomouc, která realizuje projekt zaměřený na přiblížení forem výuky potřebám současné generace studentů formou prohloubení využití interaktivních vzdělávacích prvků. O projektu, který vychází z identifikované absence důrazu na efektivitu vyhledání, posouzení a aplikaci informací ve vzdělávacím systému pod vlivem moderní doby, si popovídáme s Renátou Pavlíčkovou, vedoucí projektu EDULAM II.

Zveřejněno 01.11.2021

PROJEKT OP VVV: ČVUT buduje infrastrukturu pro studium biomedicínského inženýrství!

PROJEKT OP VVV: ČVUT buduje infrastrukturu pro studium biomedicínského inženýrství!

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/projekt-op-vvv-cvut-buduje-infrastrukturu-pro-studium-biomedicinskeho-inzenyrstvi.htm

Praha, 12. října 2021 – První podzimní rozhovor nás zavede do Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT v Praze, která realizuje projekt zaměřený na rozvoj infrastruktury doktorského programu za účelem zatraktivnění studia a podmínek pro výuku. Od projektu si fakulta slibuje vybudování podpůrného systému pro program Biomedicínské inženýrství co se týče přístrojového, laboratorního a IT vybavení, ale také zajištění podpory vysoké kvality výzkumně studijního programu. Pohovoří prof. Ing. Peter Kneppo, DrSc., hlavní řešitel projektu.

Zveřejněno 12.10.2021

PROJEKT OP VVV: Univerzita Tomáše Bati klade důraz na kvalitní přípravu budoucích učitelů

PROJEKT OP VVV: Univerzita Tomáše Bati klade důraz na kvalitní přípravu budoucích učitelů

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/projekt-op-vvv-univerzita-tomase-bati-klade-duraz-na-kvalitni-pripravu-budoucich-ucitelu.htm

Praha, 20. září 2021 – V dnešním rozhovoru Vám představíme projekt Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, který je zaměřen nejen na přípravu budoucích učitelů formou posilování praktických dovedností s důrazem na schopnost individualizace pedagogické práce ve spolupráci s budovanou sítí mateřských a základních škol, ale také na rozvoj jejich vysokoškolských učitelů. Podrobněji o projektu pohovořil hlavní řešitel projektu Mgr. et Mgr. Viktor Pacholík, Ph.D.

Zveřejněno 21.09.2021

...