Úspěšné projekty OP VVV

Chcete se dozvědět více o projektech podpořených z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání? Seznamte se s příklady dobré praxe z oblasti regionálního školství, vysokých škol i vědeckých institucí, které vám přinášíme ve spolupráci s realizátory projektů.

Zajímá vás, co bylo z OP VVV podpořeno ve vašem okolí? Stáhněte si novou aplikaci Mapu projektů OP VVV - k dispozici v App Store i Google Play!

PROJEKT OP VVV: Královéhradecký kraj rozvíjí svůj inovační potenciál!

PROJEKT OP VVV: Královéhradecký kraj rozvíjí svůj inovační potenciál!

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/projekt-op-vvv-kralovehradecky-kraj-rozviji-svuj-inovacni-potencial.htm

Praha, 3. srpna 2021 – Prvním letošním prázdninovým příkladem úspěšného projektu financovaného z OP VVV je Smart akcelerátor Královéhradeckého kraje II – projekt zaměřený na inovační potenciál kraje. O jeho aktivitách, realizaci a návaznosti na předešlý projekt jsme si povídali s Mgr. Janou Žaludovou, vedoucí Oddělení inovací Centra investic, rozvoje a inovací.

Zveřejněno 02.08.2021

PROJEKT OP VVV: Unikátní výzkum kosmického záření a jevů v atmosféře

PROJEKT OP VVV: Unikátní výzkum kosmického záření a jevů v atmosféře

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/projekt-op-vvv-unikatni-vyzkum-kosmickeho-zareni-a-jevu-v-atmosfere.htm

Praha, 29. června 2021 – Tento měsíc představujeme čtenářům projekt pod hlavičkou Ústavu jaderné fyziky AV ČR, který je zaměřen na výzkum v oblasti atmosférické fyziky. Studiu kosmického záření a radiačních jevů v atmosféře se věnuje multidisciplinární tým, jedná se o problematiku protínající oblasti meteorologie, fyziky atmosféry, fyziky ionizujícího záření, šíření elektromagnetického signálu atmosférou, kosmického počasí, studia bleskových výbojů a ionizace obecně. Více o tomto zajímavém projektu pohovoří Ing. Ondřej Ploc, Ph.D., zastupující ředitel projektu, a Ing. Josef Šalamon, manažer projektu.

Zveřejněno 29.06.2021

PROJEKT OP VVV: V rámci šablon vymysleli studenti gymnázia deskovou hru Rodinná ponorka

PROJEKT OP VVV: V rámci šablon vymysleli studenti gymnázia deskovou hru Rodinná ponorka

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/projekt-op-vvv-v-ramci-sablon-vymysleli-studenti-gymnazia-deskovou-hru-rodinna-ponorka.htm

Praha, 19. května 2021 – V květnovém rozhovoru si popovídáme s Mgr. Kamilem Plačkem, vedoucím projektu „Osobnostní rozvoj učitelů a aktivity na SGO Opava“ realizovaného v rámci výzvy Šablony pro SŠ a VOŠ II - MRR. Dozvíme se také o deskové hře, kterou studenti tohoto gymnázia vytvořili v reakci na současnou pandemickou situaci.

Zveřejněno 17.05.2021

PROJEKT OP VVV: VŠTE reaguje na potřeby trendu „průmysl 4.0“

PROJEKT OP VVV: VŠTE reaguje na potřeby trendu „průmysl 4.0“

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/projekt-op-vvv-vste-reaguje-na-potreby-trendu-prumysl-4-0.htm

Praha, 21. dubna 2021 – Jako příklad úspěšného projektu jsme pro Vás tento měsíc vybrali projekt Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Kurzy pro společnost 4.0, reflektující potřeby současného trendu průmyslu 4.0. Projekt byl financován z OP VVV v rámci výzvy Celoživotní vzdělávání na vysokých školách. O průběhu realizace si pohovoříme s vedoucí projektu Bc. Lilianou Kopicovou.

Zveřejněno 21.04.2021

PROJEKT OP VVV: IT4Innovations národní superpočítačové centrum – cesta k exascale

PROJEKT OP VVV: IT4Innovations národní superpočítačové centrum – cesta k exascale

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/projekt-op-vvv-it4innovations-narodni-superpocitacove-centrum-cesta-k-exascale.htm

Praha, 30. března 2021 – V březnovém příspěvku zavítáme do Ostravy do IT4Innovations národního superpočítačového centra při VŠB – Technické univerzitě Ostrava. O úspěšném projektu „IT4Innovations národní superpočítačové centrum – cesta k exascale“, který je podpořen v rámci výzvy pro Výzkumné infrastruktury, pohovořil za VŠB – Technickou univerzitu Ostrava Mgr. Branislav Jansík, PhD., řešitel projektu a ředitel superpočítačových služeb IT4Innovations.  

Zveřejněno 30.03.2021

PROJEKT OP VVV: Zážitkem k porozumění: inovativní metody inkluzivní výuky do tříd se žáky se sluchovým postižením

PROJEKT OP VVV: Zážitkem k porozumění: inovativní metody inkluzivní výuky do tříd se žáky se sluchovým postižením

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/projekt-op-vvv-inkluze-v-praxi-sarlotka-a-peta-chodi-do-beznych-skol-diky-projektu-3-zakladni-skoly-heureka.htm

Praha, 24. února 2021 – Tento měsíc Vám představíme projekt Zážitkem k porozumění: inovativní metody inkluzivní výuky do tříd se žáky se sluchovým postižením realizovaný 3. základní školou Heuréka v rámci výzvy pro Podporu žáků se zdravotním postižením (Implementace APIV). Co všechno se zatím v projektu podařilo prozradí jeho vedoucí Leona Pejcharová.

Zveřejněno 24.02.2021

PROJEKT OP VVV: Modernizace klíčových výukových prostor Fakulty chemické VUT Brno

PROJEKT OP VVV: Modernizace klíčových výukových prostor Fakulty chemické VUT Brno

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/projekt-op-vvv-modernizace-klicovych-vyukovych-prostor-fakulty-chemicke-vut-brno.htm

Praha, 27. ledna 2021 – V druhém brněnském příspěvku tohoto měsíce Vám přinášíme rozhovor s Fakultou chemickou VUT Brno k projektu podaném v rámci výzvy ERDF pro vysoké školy. O projektu s názvem Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury Fakulty chemické pro moderní a otevřené studium si popovídáme s projektovou manažerkou Ing. Andreou Šebestovou.

Zveřejněno 27.01.2021

Projekt OP VVV: Mezinárodní kvalita výzkumu v oblasti spínacích přístrojů a diagnostiky komponent pro elektrické sítě

Projekt OP VVV: Mezinárodní kvalita výzkumu v oblasti spínacích přístrojů a diagnostiky komponent pro elektrické sítě

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/projekt-op-vvv-mezinarodni-kvalita-vyzkumu-v-oblasti-spinacich-pristroju-a-diagnostiky-komponent-pro-elektricke-site.htm

Praha, 19. ledna 2021 – První měsíc roku 2021 zaměříme na VUT v Brně. V tomto příspěvku Vás seznámíme s projektem nazvaným „Výkonové laboratoře CVVOZE - modernizace výzkumné infrastruktury“. Projekt byl podpořen z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci výzvy Posilování kapacit pro kvalitní výzkum. O projektu pohovoří hlavní řešitel projektu doc. Ing. Petr Toman, Ph.D.

Zveřejněno 19.01.2021

Projekt OP VVV: Zkvalitnění řízení škol a zvýšení kvality vzdělávání na Karlovarsku

Projekt OP VVV: Zkvalitnění řízení škol a zvýšení kvality vzdělávání na Karlovarsku

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/projekt-op-vvv-zkvalitneni-rizeni-skol-a-zvyseni-kvality-vzdelavani-na-karlovarsku.htm

Praha, 2. prosince 2020 – Tento měsíc jsme pro vás jako příklad úspěšného projektu vybrali již dokončený projekt s názvem Implementace Krajského akčního plánu 1 v Karlovarském kraji, který se pyšní také velmi povedeným sborníkem aktivit. Projekt byl podpořen z Operačního programu Výzkum, vývoj a popovídáme si o něm s jeho hlavní projektovou manažerkou Ing. Zuzanou Žitnou.

Zveřejněno 02.12.2020

Projekt OP VVV: Modernizace Akademie výtvarných umění v Praze

Projekt OP VVV: Modernizace Akademie výtvarných umění v Praze

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/projekt-op-vvv-modernizace-akademie-vytvarnych-umeni-v-praze.htm

Praha, 29. října 2020 – V tomto článku bychom vám rádi představili projekt Akademie výtvarných umění v Praze s názvem Modernizace vzdělávací infrastruktury na AVU, který se zaměřuje, jak již název projektu napovídá, na modernizaci a dovybavení akademie, čímž zároveň dojde i ke zvýšení kvality vzdělávání. Projekt, který byl podpořen z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci ERDF výzvy pro vysoké školy II nám představí jeho projektová manažerka Michaela Buriánková.

Zveřejněno 29.10.2020

...