ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání / MŠMT

Úspěšné projekty OP VVV

Chcete se dozvědět více o projektech podpořených z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání? Seznamte se s příklady dobré praxe z oblasti regionálního školství, vysokých škol i vědeckých institucí, které vám přinášíme ve spolupráci s realizátory projektů.

Zajímá vás, co bylo z OP VVV podpořeno ve vašem okolí? Stáhněte si novou aplikaci Mapu projektů OP VVV - k dispozici v App Store i Google Play!

PROJEKT OP VVV: V Pardubicích cílí na prakticky orientovanou výuku chemie!

PROJEKT OP VVV: V Pardubicích cílí na prakticky orientovanou výuku chemie!

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/projekt-op-vvv-v-pardubicich-cili-na-prakticky-orientovanou-vyuku-chemie.htm

Praha, 13. ledna 2022 – V prvním letošním příspěvku se podíváme do Pardubic. Zdejší univerzita realizuje projekt, jehož smyslem je připravit takové vysokoškolsky vzdělané odborníky se znalostmi a praktickými dovednostmi pro chemický průmysl, jaké si žádá trh práce. Univerzita Pardubice tak chce dosáhnout zkvalitnění výuky, při které mohou studenti využívat nejnovější technologické zázemí využívané i v praxi. Více o projektu pohovoří prof. Libor Čapek, řešitel projektu.

Zveřejněno 13.01.2022

PROJEKT OP VVV: V Liberci vyvíjí autonomní elektrická užitková vozidla!

PROJEKT OP VVV: V Liberci vyvíjí autonomní elektrická užitková vozidla!

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/projekt-op-vvv-v-liberci-vyviji-autonomni-elektricka-uzitkova-vozidla.htm

Praha, 16. prosince 2021 – Pro poslední měsíc tohoto roku jsme vybrali jedno z aktuálních témat současnosti: autonomní elektrická vozidla. Vývojem těchto vozidel pro užitkový transport se zabývá také Technická univerzita v Liberci. O projektu, který je řešen multi-profesním přístupem propojující týmy z několika fakult TUL, umožňující řešit širokou škálu aspektů sahajících od modulární architektury podvozkové části využívající tzv. lehké konstrukce, pohony a akumulátory pro autonomní užitková elektro-vozidla či výzkum v oblasti systémů řízení využívající smíšenou realitu, internet věcí nebo big data pro součinnost s dalšími subjekty, si pohovoříme s hlavním řešitelem projektu doc. Ing. Michalem Petrů, Ph.D..

Zveřejněno 16.12.2021

PROJEKT OP VVV: Jedeme dál! říká svým projektem v šablonách INFIS Plzeň!

PROJEKT OP VVV: Jedeme dál! říká svým projektem v šablonách INFIS Plzeň!

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/projekt-op-vvv-jedeme-dal-rika-svym-projektem-v-sablonach-infis-plzen.htm

Praha, 22. listopadu 2021 – V dnešním rozhovoru Vám představíme projekt Jedeme dál! Střední školy informatiky a finančních služeb v Plzni. Jedná se o druhý projekt, který tato škola podala v rámci výzev šablon pro SŠ a VOŠ a realizuje v něm aktivity podporující mimo jiné například speciálního pedagoga, kariérového poradce nebo doučování žáků ohrožených školním neúspěchem. O projektu i jeho návaznosti na projekt předchozí jsme si povídali s Lenkou Holubovou, manažerkou projektu.

Zveřejněno 22.11.2021

PROJEKT OP VVV: MVŠO zatraktivňuje výuku nejen pro mladou generaci studentů!

PROJEKT OP VVV: MVŠO zatraktivňuje výuku nejen pro mladou generaci studentů!

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/projekt-op-vvv-mvso-zatraktivnuje-vyuku-nejen-pro-mladou-generaci-studentu.htm

Praha, 1. listopadu 2021 – V našem dalším rozhovoru se tentokrát podíváme do Moravské vysoké školy Olomouc, která realizuje projekt zaměřený na přiblížení forem výuky potřebám současné generace studentů formou prohloubení využití interaktivních vzdělávacích prvků. O projektu, který vychází z identifikované absence důrazu na efektivitu vyhledání, posouzení a aplikaci informací ve vzdělávacím systému pod vlivem moderní doby, si popovídáme s Renátou Pavlíčkovou, vedoucí projektu EDULAM II.

Zveřejněno 01.11.2021

PROJEKT OP VVV: ČVUT buduje infrastrukturu pro studium biomedicínského inženýrství!

PROJEKT OP VVV: ČVUT buduje infrastrukturu pro studium biomedicínského inženýrství!

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/projekt-op-vvv-cvut-buduje-infrastrukturu-pro-studium-biomedicinskeho-inzenyrstvi.htm

Praha, 12. října 2021 – První podzimní rozhovor nás zavede do Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT v Praze, která realizuje projekt zaměřený na rozvoj infrastruktury doktorského programu za účelem zatraktivnění studia a podmínek pro výuku. Od projektu si fakulta slibuje vybudování podpůrného systému pro program Biomedicínské inženýrství co se týče přístrojového, laboratorního a IT vybavení, ale také zajištění podpory vysoké kvality výzkumně studijního programu. Pohovoří prof. Ing. Peter Kneppo, DrSc., hlavní řešitel projektu.

Zveřejněno 12.10.2021

PROJEKT OP VVV: Univerzita Tomáše Bati klade důraz na kvalitní přípravu budoucích učitelů

PROJEKT OP VVV: Univerzita Tomáše Bati klade důraz na kvalitní přípravu budoucích učitelů

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/projekt-op-vvv-univerzita-tomase-bati-klade-duraz-na-kvalitni-pripravu-budoucich-ucitelu.htm

Praha, 20. září 2021 – V dnešním rozhovoru Vám představíme projekt Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, který je zaměřen nejen na přípravu budoucích učitelů formou posilování praktických dovedností s důrazem na schopnost individualizace pedagogické práce ve spolupráci s budovanou sítí mateřských a základních škol, ale také na rozvoj jejich vysokoškolských učitelů. Podrobněji o projektu pohovořil hlavní řešitel projektu Mgr. et Mgr. Viktor Pacholík, Ph.D.

Zveřejněno 21.09.2021

PROJEKT OP VVV: Královéhradecký kraj rozvíjí svůj inovační potenciál!

PROJEKT OP VVV: Královéhradecký kraj rozvíjí svůj inovační potenciál!

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/projekt-op-vvv-kralovehradecky-kraj-rozviji-svuj-inovacni-potencial.htm

Praha, 3. srpna 2021 – Prvním letošním prázdninovým příkladem úspěšného projektu financovaného z OP VVV je Smart akcelerátor Královéhradeckého kraje II – projekt zaměřený na inovační potenciál kraje. O jeho aktivitách, realizaci a návaznosti na předešlý projekt jsme si povídali s Mgr. Janou Žaludovou, vedoucí Oddělení inovací Centra investic, rozvoje a inovací.

Zveřejněno 02.08.2021

PROJEKT OP VVV: Unikátní výzkum kosmického záření a jevů v atmosféře

PROJEKT OP VVV: Unikátní výzkum kosmického záření a jevů v atmosféře

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/projekt-op-vvv-unikatni-vyzkum-kosmickeho-zareni-a-jevu-v-atmosfere.htm

Praha, 29. června 2021 – Tento měsíc představujeme čtenářům projekt pod hlavičkou Ústavu jaderné fyziky AV ČR, který je zaměřen na výzkum v oblasti atmosférické fyziky. Studiu kosmického záření a radiačních jevů v atmosféře se věnuje multidisciplinární tým, jedná se o problematiku protínající oblasti meteorologie, fyziky atmosféry, fyziky ionizujícího záření, šíření elektromagnetického signálu atmosférou, kosmického počasí, studia bleskových výbojů a ionizace obecně. Více o tomto zajímavém projektu pohovoří Ing. Ondřej Ploc, Ph.D., zastupující ředitel projektu, a Ing. Josef Šalamon, manažer projektu.

Zveřejněno 29.06.2021

PROJEKT OP VVV: V rámci šablon vymysleli studenti gymnázia deskovou hru Rodinná ponorka

PROJEKT OP VVV: V rámci šablon vymysleli studenti gymnázia deskovou hru Rodinná ponorka

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/projekt-op-vvv-v-ramci-sablon-vymysleli-studenti-gymnazia-deskovou-hru-rodinna-ponorka.htm

Praha, 19. května 2021 – V květnovém rozhovoru si popovídáme s Mgr. Kamilem Plačkem, vedoucím projektu „Osobnostní rozvoj učitelů a aktivity na SGO Opava“ realizovaného v rámci výzvy Šablony pro SŠ a VOŠ II - MRR. Dozvíme se také o deskové hře, kterou studenti tohoto gymnázia vytvořili v reakci na současnou pandemickou situaci.

Zveřejněno 17.05.2021

PROJEKT OP VVV: VŠTE reaguje na potřeby trendu „průmysl 4.0“

PROJEKT OP VVV: VŠTE reaguje na potřeby trendu „průmysl 4.0“

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/projekt-op-vvv-vste-reaguje-na-potreby-trendu-prumysl-4-0.htm

Praha, 21. dubna 2021 – Jako příklad úspěšného projektu jsme pro Vás tento měsíc vybrali projekt Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Kurzy pro společnost 4.0, reflektující potřeby současného trendu průmyslu 4.0. Projekt byl financován z OP VVV v rámci výzvy Celoživotní vzdělávání na vysokých školách. O průběhu realizace si pohovoříme s vedoucí projektu Bc. Lilianou Kopicovou.

Zveřejněno 21.04.2021

...