Úspěšné projekty OP VVV

Chcete se dozvědět více o projektech podpořených z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání? Seznamte se s příklady dobré praxe z oblasti regionálního školství, vysokých škol i vědeckých institucí, které vám přinášíme ve spolupráci s realizátory projektů.

Zajímá vás, co bylo z OP VVV podpořeno ve vašem okolí? Stáhněte si novou aplikaci Mapu projektů OP VVV - k dispozici v App Store i Google Play!

Projekt OP VVV: Zkvalitnění řízení škol a zvýšení kvality vzdělávání na Karlovarsku

Projekt OP VVV: Zkvalitnění řízení škol a zvýšení kvality vzdělávání na Karlovarsku

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/projekt-op-vvv-zkvalitneni-rizeni-skol-a-zvyseni-kvality-vzdelavani-na-karlovarsku.htm

Praha, 2. prosince 2020 – Tento měsíc jsme pro vás jako příklad úspěšného projektu vybrali již dokončený projekt s názvem Implementace Krajského akčního plánu 1 v Karlovarském kraji, který se pyšní také velmi povedeným sborníkem aktivit. Projekt byl podpořen z Operačního programu Výzkum, vývoj a popovídáme si o něm s jeho hlavní projektovou manažerkou Ing. Zuzanou Žitnou.

Zveřejněno 02.12.2020

Projekt OP VVV: Modernizace Akademie výtvarných umění v Praze

Projekt OP VVV: Modernizace Akademie výtvarných umění v Praze

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/projekt-op-vvv-modernizace-akademie-vytvarnych-umeni-v-praze.htm

Praha, 29. října 2020 – V tomto článku bychom vám rádi představili projekt Akademie výtvarných umění v Praze s názvem Modernizace vzdělávací infrastruktury na AVU, který se zaměřuje, jak již název projektu napovídá, na modernizaci a dovybavení akademie, čímž zároveň dojde i ke zvýšení kvality vzdělávání. Projekt, který byl podpořen z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci ERDF výzvy pro vysoké školy II nám představí jeho projektová manažerka Michaela Buriánková.

Zveřejněno 29.10.2020

Projekt OP VVV: Centrum pro etiku

Projekt OP VVV: Centrum pro etiku

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/projekt-op-vvv-centrum-pro-etiku.htm

Praha, 24. září 2020 – Tento měsíc vás seznámíme s projektem Univerzity Pardubice, který se jmenuje Centrum pro etiku jako studium hodnoty člověka. Projekt byl podpořen z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci výzvy Podpora excelentních výzkumných týmů.

Zveřejněno 24.09.2020

Projekt OP VVV: Participace žáků na rozhodovacím procesu

Projekt OP VVV: Participace žáků na rozhodovacím procesu

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/projekt-op-vvv-participace-zaku-na-rozhodovacim-procesu.htm

Praha, 27. srpna 2020 – Projekt Multikulturního centra Praha se zaměřuje na zvýšení kvality občanského vzdělávání žáků a studentů, a to prostřednictvím jejich přímého zapojení do rozhodovacích procesů. Představí nám ho metodička projektu Tereza Cajthamlová

Zveřejněno 27.08.2020

Projekt OP VVV: Archeologie ukazuje skutečnost, nikoliv naše představy o ní

Projekt OP VVV: Archeologie ukazuje skutečnost, nikoliv naše představy o ní

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/projekt-op-vvv-archeologie-ukazuje-skutecnost-nikoliv-nase-predstavy-o-ni.htm

Praha, 28. července 2020 – Z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání byl podpořen projekt s názvem Doktorandská škola archeologie: nové metody, technologie a výzkum historického dědictví, který vám představí jeho řešitel Mgr. Luboš Chroustovský, Ph.D.

Zveřejněno 28.07.2020

Projekt OP VVV: Rostliny jako prostředek udržitelného globálního rozvoje

Projekt OP VVV: Rostliny jako prostředek udržitelného globálního rozvoje

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/projekt-op-vvv-rostliny-jako-prostredek-udrzitelneho-globalniho-rozvoje.htm

Praha, 25. června 2020 – Posledním projektem, který Vám před letními prázdninami představíme, je projekt Univerzity Palackého v Olomouci s názvem Rostliny jako prostředek udržitelného globálního rozvoje. Projekt byl podpořen z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci výzvy Excelentní výzkum.

Zveřejněno 25.06.2020

Projekt OP VVV: K.O.Z.A.

Projekt OP VVV: K.O.Z.A.

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/k-o-z-a.htm

Praha, 3.června 2020 – K.O.Z.A. – Kooperace, Otevřenost, Zájem, Adaptace, to je název projektu Člověka v tísni, který je zacílen na podporu sociálně znevýhodněných dětí. Představí nám ho projektová manažerka Zuzana Ramajzlová.

Zveřejněno 03.06.2020

Projekt OP VVV: Strategický projekt Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

Projekt OP VVV: Strategický projekt Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/strategicky-projekt-univerzity-tomase-bati-ve-zline.htm

Praha, 14. května 2020 – Tentokrát bychom Vám rádi představili Strategický projekt Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně (UTB). Tento projekt se zaměřuje na strategicky orientované a systematické zvýšení kvality vzdělávací činnosti a přístupu ke vzdělávání na univerzitě. Zároveň se soustředí na zlepšení procesního řízení a kvality hodnocení všech činností UTB. Projekt byl podpořen z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci ESF výzvy pro vysoké školy.

Zveřejněno 14.05.2020

Projekt OP VVV: Lékařská fakulta v Hradci Králové je vybavena unikátními přístroji!

Projekt OP VVV: Lékařská fakulta v Hradci Králové je vybavena unikátními přístroji!

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/lekarska-fakulta-v-hradci-kralove-je-vybavena-unikatnimi-pristroji.htm

Praha, 22. dubna 2020 – Projekt s názvem Vznik CORE FACILITIES pro zlepšení kvality výzkumu spojeného s výukou na LF UK v HK Univerzity Karlovy podpořený z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání vám představí jeho projektová manažerka Mgr. Eva Šitancová.

Zveřejněno 22.04.2020

Projekt OP VVV: Hands On Muzeum: dotkni se přírody, zažij minulost, tvoř a objevuj

Projekt OP VVV: Hands On Muzeum: dotkni se přírody, zažij minulost, tvoř a objevuj

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/projekt-op-vvv-hands-on-muzeum-dotkni-se-prirody-zazij-minulost-tvor-a-objevuj.htm

Praha, 6. 4. 2020 – Kdo z nás by nechtěl zkusit být na chvíli paleontologem odkrývajícím tajemství druhohor nebo si postavit mlýnek na potoce jako naši dědečci? Z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání byl podpořen projekt, kde se můžete dotknout přírody, zažít minulost, tvořit a objevovat. Přiblíží nám ho projektová manažerka Adéla Venerová.

Zveřejněno 06.04.2020