Tiskové zprávy

Poslední zastávkou úspěšné putovní výstavy OP VVV s názvem Podpořené projekty pro skvělou budoucnost Česka jsou Karlovy Vary

Poslední zastávkou úspěšné putovní výstavy OP VVV s názvem Podpořené projekty pro skvělou budoucnost Česka jsou Karlovy Vary

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/posledni-zastavkou-uspesne-putovni-vystavy-op-vvv-s-nazvem-podporene-projekty-pro-skvelou-budoucnost-ceska-jsou-karlovy-vary.htm

Praha, 1. září 2021 – Poslední možnost prohlédnout si Putovní výstavu Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání s tématikou podpořených projektů pro skvělou budoucnost Česka mají zájemci v Karlových Varech.

Zveřejněno 01.09.2021

Další zastávkou putovní výstavy OP VVV Podpořené projekty pro skvělou budoucnost Česka je Ústí nad Labem

Další zastávkou putovní výstavy OP VVV Podpořené projekty pro skvělou budoucnost Česka je Ústí nad Labem

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/dalsi-zastavkou-putovni-vystavy-op-vvv-podporene-projekty-pro-skvelou-budoucnost-ceska-je-usti-nad-labem.htm

Praha, 26. července 2021 – Putovní výstava Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání s tématikou podpořených projektů pro skvělou budoucnost Česka se posouvá do svého již třetího cíle - Ústí nad Labem.

Zveřejněno 26.07.2021

Poslední vlna šablon z OP VVV ukončena

Poslední vlna šablon z OP VVV ukončena

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/posledni-vlna-sablon-z-op-vvv-ukoncena.htm

Praha, 22. července 2021 – V rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy byl ukončen příjem žádostí ve velmi úspěšné výzvě Šablony III. Ve třetí vlně šablon byly pro MŠ a ZŠ připraveny 3 miliardy Kč. Bylo podáno více než 7 400 žádostí, jejichž celková výše překročila alokaci výzvy o 57 mil. Kč.

Zveřejněno 22.07.2021

Druhou zastávkou putovní výstavy OP VVV jsou Pardubice

Druhou zastávkou putovní výstavy OP VVV jsou Pardubice

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/druhou-zastavkou-putovni-vystavy-op-vvv-jsou-pardubice.htm

Praha, 28. června 2021 – Po premiérové prezentaci v Opavě se putovní výstava Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) s názvem Podpořené projekty pro skvělou budoucnost Česka přesouvá do východočeských Pardubic.

Zveřejněno 28.06.2021

Putovní výstava OP VVV představí Podpořené projekty pro skvělou budoucnost Česka

Putovní výstava OP VVV představí Podpořené projekty pro skvělou budoucnost Česka

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/putovni-vystava-op-vvv-predstavi-podporene-projekty-pro-skvelou-budoucnost-ceska.htm

Praha, 1. června 2021 – V pondělí 31. května byla v Opavě zahájena putovní výstava venkovních expozic obsahující fotografie a informace o vybraných projektech, které získaly evropské dotace z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV).

Zveřejněno 01.06.2021

22. zasedání Monitorovacího výboru Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

22. zasedání Monitorovacího výboru Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/22-zasedani-monitorovaciho-vyboru-operacniho-programu-vyzkum-vyvoj-a-vzdelavani.htm

Praha, 7. května 2021 – Ve čtvrtek 6. května se konalo již 22. zasedání Monitorovacího výboru Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (MV OP VVV). Členové výboru na dálku projednali a schválili revizi programového dokumentu OP VVV a Výroční zprávu o implementaci OP VVV za rok 2020. Diskutovalo se nejen o současném programovém období, ale i o přípravě OP JAK a o dalších evropských zdrojích pro výzkum a vzdělávání.

Zveřejněno 07.05.2021

MŠMT schválilo Programový dokument Operačního programu Jan Amos Komenský (2021–2027)

MŠMT schválilo Programový dokument Operačního programu Jan Amos Komenský (2021–2027)

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/msmt-schvalilo-programovy-dokument-operacniho-programu-jan-amos-komensky-2021-2027-2.htm

Praha, 15. dubna 2021 – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) schválilo Programový dokument Operačního programu Jan Amos Komenský (OP JAK). Jedná se o významný posun, kdy OP JAK začíná být uváděn v život. Jan Amos Komenský zdůrazňoval, že vzdělávání je nikdy nekončící proces a že je třeba se mu celoživotně věnovat. OP JAK z tohoto předpokladu vychází.

Zveřejněno 15.04.2021

Zvýšení kvality regionálního vzdělávání je cílem poslední výzvy vyhlašované z OP VVV

Zvýšení kvality regionálního vzdělávání je cílem poslední výzvy vyhlašované z OP VVV

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/zvyseni-kvality-regionalniho-vzdelavani-je-cilem-posledni-vyzvy-vyhlasovane-z-op-vvv.htm

Praha, 30. září 2020 - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy má z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání připraveno 600 milionů korun na podporu spolupráce zřizovatelů, škol a dalších organizací zabývajících se vzděláváním vedoucí ke zvýšení kvality regionálního vzdělávání. Cílem projektů bude také podpora spolupráce těchto organizací se zaměstnavateli nebo vytváření podmínek pro vzdělávání na dálku.

Zveřejněno 30.09.2020

Ve třetí vlně šablon jsou pro MŠ a ZŠ připravené 3 miliardy Kč

Ve třetí vlně šablon jsou pro MŠ a ZŠ připravené 3 miliardy Kč

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/ve-treti-vlne-sablon-jsou-pro-ms-a-zs-pripravene-3-miliardy-kc.htm

Praha, 6. dubna 2020 – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy znovu podpoří z fondů EU mateřské a základní školy v celé republice. Finanční podporu v celkovém objemu 3 miliardy Kč jim umožní získat právě vyhlášená výzva Šablony III. V předchozích dvou vlnách tzv. šablon podpořil Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání regionální školství více než 9,5 miliardy Kč.

Zveřejněno 06.04.2020

OP VVV podpoří inovace v pedagogice téměř čtvrt miliardou korun

OP VVV podpoří inovace v pedagogice téměř čtvrt miliardou korun

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/op-vvv-podpori-inovace-v-pedagogice-temer-ctvrt-miliardou-korun.htm

Praha, 27. ledna 2020 - Projekty přinášející inovativní aktivity do výuky a projekty podporující pedagogický výzkum budou z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) podpořeny částkou 241 milionů korun. Příjemci projektů budou vysoké školy, výzkumné organizace a organizace podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit.

Zveřejněno 27.01.2020

...