ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání / MŠMT

Tiskové zprávy

25. zasedání Monitorovacího výboru Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

25. zasedání Monitorovacího výboru Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/25-zasedani-monitorovaciho-vyboru-operacniho-programu-vyzkum-vyvoj-a-vzdelavani.htm

Praha, 2. prosince 2022 – Ve čtvrtek 1. prosince proběhlo 25. zasedání Monitorovacího výboru Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (MV OP VVV), na kterém byl prezentován aktuální stav implementace programu. Z OP VVV bylo podpořeno více než 21 000 projektů v celkové hodnotě 99 miliard korun. Evropské prostředky díky kvalitním projektům významně podporují rozvoj českého výzkumného a vzdělávacího prostředí.

Zveřejněno 02.12.2022

Operační program Jan Amos Komenský vyhlásí první výzvy

Operační program Jan Amos Komenský vyhlásí první výzvy

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/operacni-program-jan-amos-komensky-vyhlasi-prvni-vyzvy.htm

Praha, 17. května 2022 – V pondělí 16. května se v Praze konalo nulté jednání Monitorovacího výboru Operačního programu Jan Amos Komenský (MV OP JAK). I když nový operační program dosud nebyl formálně ze strany Evropské komise (EK) schválen, MŠMT je připraveno vyhlásit výzvy ještě před dokončení schvalovací procedury. Důvodem je především strategický a systémový rozměr prvních výzev.

Zveřejněno 17.05.2022

24. zasedání Monitorovacího výboru Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

24. zasedání Monitorovacího výboru Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/24-zasedani-monitorovaciho-vyboru-operacniho-programu-vyzkum-vyvoj-a-vzdelavani.htm

Praha, 10. května 2022 – Ve čtvrtek 5. května se v pražském kongresovém hotelu Iris Eden konalo již 24. zasedání Monitorovacího výboru Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV), kterému předsedal náměstek pro řízení sekce mezinárodních vztahů, EU a ESIF Václav Velčovský. Členové výboru byli seznámeni s rozsáhlou podporou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) Ukrajině, zabývali se implementací opatření pro zmírnění dopadů pandemie COVID-19, projednali a schválili strategické dokumenty a diskutovali o aktuálním stavu vyjednávání nového Operačního programu Jan Amos Komenský (OP JAK).

Zveřejněno 10.05.2022

Slavnostní otevření nové budovy CEMMTECH v kampusu univerzity v Ústí nad Labem

Slavnostní otevření nové budovy CEMMTECH v kampusu univerzity v Ústí nad Labem

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/slavnostni-otevreni-nove-budovy-cemmtech-v-kampusu-univerzity-v-usti-nad-labem.htm

Praha, 25. 3. 2022 – Ve středu 23. března proběhlo v Ústí nad Labem slavnostní otevření nové budovy Fakulty strojního inženýrství – CEMMTECH (Centrum materiálů, mechaniky a technologií). Jedná se o součást projektu U21 – Výstavba výukových prostor pro zdravotnické a technické studijní programy, který realizuje Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (UJEP) a který má pomoci strukturálním změnám Ústeckého kraje.

Zveřejněno 25.03.2022

Spuštění webových stránek OP JAK

Spuštění webových stránek OP JAK

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/spusteni-webovych-stranek-op-jak.htm

Řídicí orgán spustil 23. prosince 2021 nové webové stránky Operačního programu Jan Amos Komenský (OP JAK). Webové stránky nabízí moderní odlehčený design, přehlednější informace i responzivitu webu.

Zveřejněno 23.12.2021

Operační program Jan Amos Komenský byl jako první předložen Evropské komisi

Operační program Jan Amos Komenský byl jako první předložen Evropské komisi

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/operacni-program-jan-amos-komensky-byl-jako-prvni-predlozen-evropske-komisi.htm

Praha, 21. prosince 2021 – Operační program Jan Amos Komenský (OP JAK) byl dne 20. prosince jako první český operační program pro programové období 2021-2027 předložen ke schválení Evropské komisi. Oficiálně tak došlo k zahájení tzv. formálního dialogu, na jehož konci bude schválený OP JAK, který podpoří oblasti vzdělávání, výzkumu a vývoje přibližně 90 mld. Kč.

Zveřejněno 21.12.2021

23. zasedání Monitorovacího výboru Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

23. zasedání Monitorovacího výboru Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/23-zasedani-monitorovaciho-vyboru-operacniho-programu-vyzkum-vyvoj-a-vzdelavani.htm

Praha, 7. prosince 2021 – Ve čtvrtek 2. prosince proběhlo již 23. zasedání Monitorovacího výboru Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (MV OP VVV). Členové výboru na dálku projednali a schválili předložený Roční komunikační plán Řídicího orgánu OP VVV pro rok 2022 a Strategický realizační plán na rok 2022. Byl představen přehled opatření pro zmírnění dopadů pandemie COVID-19 na realizaci projektů a proběhla diskuze k přípravě Operačního programu Jan Amos Komenský 2021–2027 (OP JAK).

Zveřejněno 07.12.2021

Vláda schválila Operační program Jan Amos Komenský pro nové programové období 2021–2027

Vláda schválila Operační program Jan Amos Komenský pro nové programové období 2021–2027

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/vlada-schvalila-operacni-program-jan-amos-komensky-pro-nove-programove-obdobi-2021-2027.htm

Praha, 4. října 2021 – Vláda České republiky na svém dnešním zasedání schválila Programový dokument Operačního programu Jan Amos Komenský pro nové období 2021–2027. Jedná se o zásadní krok, který Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako Řídicí orgán Operačního programu Jan Amos Komenský posune k další fázi vyjednávání s Evropskou komisí. První výzvy by mohly být vyhlášeny v polovině roku 2022. Žadatelé budou moci v novém programovém období čerpat přibližně 90 miliard korun.

Zveřejněno 04.10.2021

Poslední zastávkou úspěšné putovní výstavy OP VVV s názvem Podpořené projekty pro skvělou budoucnost Česka jsou Karlovy Vary

Poslední zastávkou úspěšné putovní výstavy OP VVV s názvem Podpořené projekty pro skvělou budoucnost Česka jsou Karlovy Vary

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/posledni-zastavkou-uspesne-putovni-vystavy-op-vvv-s-nazvem-podporene-projekty-pro-skvelou-budoucnost-ceska-jsou-karlovy-vary.htm

Praha, 1. září 2021 – Poslední možnost prohlédnout si Putovní výstavu Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání s tématikou podpořených projektů pro skvělou budoucnost Česka mají zájemci v Karlových Varech.

Zveřejněno 01.09.2021

Další zastávkou putovní výstavy OP VVV Podpořené projekty pro skvělou budoucnost Česka je Ústí nad Labem

Další zastávkou putovní výstavy OP VVV Podpořené projekty pro skvělou budoucnost Česka je Ústí nad Labem

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/dalsi-zastavkou-putovni-vystavy-op-vvv-podporene-projekty-pro-skvelou-budoucnost-ceska-je-usti-nad-labem.htm

Praha, 26. července 2021 – Putovní výstava Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání s tématikou podpořených projektů pro skvělou budoucnost Česka se posouvá do svého již třetího cíle - Ústí nad Labem.

Zveřejněno 26.07.2021

...