ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání / MŠMT

Výzva č. 02_16_042 - Šablony pro SŠ a VOŠ I - VRR

Oddíly výzvy

Text výzvy v PDF

PDF
743,1 kB
Text výzvy č. 02_16_042 Šablony pro SŠ a VOŠ - VRR
12.12.2017 05:52
Stáhnout

PDF
401,8 kB
Změny výzev č. 02_16_035 a 02_16_042 Šablony pro SŠ a VOŠ I
12.12.2017 05:52
Stáhnout

PDF
461 kB
Text výzvy č. 02_16_042 Šablony pro SŠ a VOŠ - VRR, verze 1 - neaktuální
12.12.2017 05:52
Stáhnout

PDF
485,1 kB
Text výzvy č. 02_16_042 Šablony pro SŠ a VOŠ - VRR, verze 2 - neaktuální
12.12.2017 05:52
Stáhnout

Přílohy výzvy

Přílohy k výzvám č. 02_16_035 a 02_16_042 Šablony pro SŠ a VOŠ I

PDF
617,5 kB
Příloha č. 1 Indikátory
12.12.2017 05:52
Stáhnout

PDF
418 kB
Příloha č. 2 Hodnoticí kritéria
12.12.2017 05:52
Stáhnout

PDF
2,2 MB
Příloha č. 3 Přehled šablon
16.07.2018 13:55
Stáhnout

PDF
1,5 MB
Příloha č. 3 Přehled šablon, neplatná verze
12.12.2017 05:52
Stáhnout

PDF
368,8 kB
Příloha č. 4 Seznam příloh k žádosti o podporu
12.12.2017 05:52
Stáhnout

Pravidla výzvy

Pravidla pro žadatele a příjemce zjednodušených projektů

PDF
177,8 kB
Finanční vypořádání dotace 2021
06.01.2023 09:36
Stáhnout

PDF
1,9 MB
Pravidla pro žadatele a příjemce zjednodušených projektů, verze 2
15.06.2018 12:29
Stáhnout

PDF
448,7 kB
Metodický dopis č. 1 k Pravidlům pro žadatele a příjemce - zjednodušené projekty verze 2 - účinné od 5. května 2017
15.06.2018 12:29
Stáhnout

PDF
218,2 kB
Metodický výklad - Nemožnost předložení ZoR ZP v řádném termínu - zveřejněno dne 25. 4. 2018
15.06.2018 12:29
Stáhnout
PDF
1,1 MB
Metodický dopis – koronavirus
08.04.2020 16:39
Stáhnout

PDF
1,5 MB
Realizace šablon distanční formou
18.02.2021 15:18
Stáhnout

PDF
4,3 MB
Uživatelská příručka pro vyplňování ZoR - šablony I
24.04.2019 14:49
Stáhnout

WMV
56,8 MB
Videotutoriál: Analýza chybovosti dokládaných zpráv o realizaci
29.04.2019 11:11
Stáhnout

Vzory k výzvě

Vzory příloh ke zprávě o realizaci projektu SŠ a VOŠ I

PDF
452,7 kB
Přehled dokladů ZoR
04.05.2018 13:49
Stáhnout

XLSX
331,3 kB
Kalkulačka indikátorů ZoR SŠ a VOŠ
28.06.2018 12:20
Stáhnout

DOCX
108,1 kB
Čestné prohlášení k vlastnické struktuře příjemce podpory_ČB
12.12.2017 13:07
Stáhnout

DOCX
112,7 kB
Prokázání vlastnické struktury příjemce
12.12.2017 13:07
Stáhnout

DOCX
111 kB
Čestné prohlášení - všechny šablony
12.12.2017 05:52
Stáhnout

PDF
2 MB
Dokládání výstupů a indikátorů - šablony SŠ a VOŠ
12.12.2017 05:52
Stáhnout

DOCX
118 kB
III.1.5 IV.1.1 Koordinátor - prezenční listina - workshopy
15.01.2019 09:39
Stáhnout

DOCX
118,4 kB
III.2.10 IV.2.10 Odborník ve výuce - záznam
12.12.2017 05:52
Stáhnout

DOCX
119,7 kB
III.2.11 IV.2 11 Clil - záznam
12.12.2017 05:52
Stáhnout

DOCX
117,7 kB
III.2.13 vzájemná spolupráce - zápis
12.12.2017 05:52
Stáhnout

DOCX
118,1 kB
III.2.14 Nové metody - záznam
12.12.2017 05:52
Stáhnout

DOCX
111,7 kB
III.2.7 IV.2.7 Dohoda o spolupráci
12.12.2017 05:52
Stáhnout

DOCX
117,1 kB
III.2.7 IV.2.7 Sdílení zkušenosti - zápis
12.12.2017 05:52
Stáhnout

DOCX
111,5 kB
III.2.8 IV.2.8 Dohoda o spolupráci - stáže
12.12.2017 05:52
Stáhnout

DOCX
119,3 kB
III.2.8 IV.2.8 Stáže u zaměstnavatelů - záznam
12.12.2017 05:52
Stáhnout

DOCX
115,3 kB
III.2.9 IV.2.9 Tandemová výuka - záznam
12.12.2017 05:52
Stáhnout

DOCX
122 kB
III.3.1 IV.3.1 ICT technik -záznam
12.12.2017 05:52
Stáhnout

XLSX
292,2 kB
III.4.1 Třídní kniha - doučování
12.12.2017 05:52
Stáhnout

XLSX
292,5 kB
III.4.2 Třídní kniha - fiktivní firma
12.12.2017 05:52
Stáhnout

DOCX
110,6 kB
Portfolio pedagoga vzor OP VVV
12.12.2017 05:52
Stáhnout

DOCX
119,2 kB
Report o činnosti - personální šablony
12.12.2017 05:52
Stáhnout

DOCX
112 kB
Souhrnná zpráva - reflexe 5_25_10
12.12.2017 05:52
Stáhnout

Uživatelská Uživatelská příručka Zpracování žádosti v ISKP14 ZP SŠ a VOŠ

PDF
12 MB
Uživatelská příručka Zpracování žádosti v IS KP 14 - Šablony pro SŠ a VOŠ
12.12.2017 05:52
Stáhnout

PDF
12,4 MB
Uživatelská příručka Zpracování žádosti v IS KP 14 - Šablony pro SŠ a VOŠ - neaktuální verze 1
12.12.2017 05:52
Stáhnout

Nezařazené dokumenty

XLSX
257,1 kB
Seznamy SŠ k 30. 09. 2016 VOŠ k 31. 10. 2016
12.12.2017 05:52
Stáhnout

XLSX
312 kB
Kalkulačka indikátorů SŠ a VOŠ I verze 3
12.12.2017 05:52
Stáhnout

PDF
915,2 kB
Příklady dobré praxe Šablony SŠ a VOŠ I
12.12.2017 05:52
Stáhnout

PDF
492,5 kB
Dotazy a odpovědi ze seminářů pro žadatele - Šablony pro SŠ a VOŠ I
12.12.2017 05:52
Stáhnout

PDF
386,6 kB
Výklad uznatelnost PN personální šablony SŠ a VOŠ
12.12.2017 05:52
Stáhnout

PDF
383 kB
Řešení PN OCR personální šablony - SŠ a VOŠ I
12.12.2017 05:52
Stáhnout

PDF
418,4 kB
Metodický výklad variant DVPP šablony SŠ a VOŠ I
12.12.2017 05:52
Stáhnout

PDF
122,5 kB
Rozhodovací mapa pro šablony SŠ
12.12.2017 05:52
Stáhnout

PDF
616,6 kB
Výklad MŠMT k problematice pracovaněprávních vztahů
12.12.2017 05:52
Stáhnout

PDF
406,5 kB
Změny výzvy - souhrn Šablony pro SŠ a VOŠ I
30.04.2018 11:55
Stáhnout

Informační leták k výzvě

PDF
583,2 kB
Leták k výzvám č. 02_16_035 a č. 02_16_042 Šablony pro SŠ a VOŠ I
12.12.2017 05:52
Stáhnout

PDF
95,7 kB
Leaflet Call No 02_16_035 and Call No 02_16_042 Support for schools through projects with simplified costs - Templates for secondary and post-secondary vocational schools
10.05.2019 07:26
Stáhnout