Výzva č. 02_16_011 - Rozvoj klíčových kompetencí v rámci oborových didaktik, průřezových témat a mezipředmětových vztahů

Oddíly výzvy

Text výzvy v PDF

PDF
528,4 kB
Text výzvy č. 02_16_011 Rozvoj klíčových kompetencí v rámci oborových didaktik průřezových témat a mezipředmětových vztahů - aktuální verze, zveřejněna dne 4.6.2019
04.06.2019 10:30
Stáhnout

PDF
418,5 kB
Text výzvy č. 02_16_011 Rozvoj klíčových kompetencí v rámci oborových didaktik průřezových témat a mezipředmětových vztahů
12.12.2017 05:52
Stáhnout

Přílohy výzvy

Přílohy k výzvě č. 02_16_011 Rozvoj klíčových kompetencí v rámci oborových didaktik průřezových témat a mezipředmětových vztahů

PDF
222,8 kB
Příloha č.1 - Indikátory
12.12.2017 05:52
Stáhnout

PDF
299,3 kB
Příloha č.2 - Hodnotící kritéria
12.12.2017 05:52
Stáhnout

PDF
2 MB
Zápis z jednání Výběrové komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy č. 02_16_011 (Rozvoj klíčových kompetencí v rámci oborových didaktik, průřezových témat a mezipředmětových vztahů) 2.8.2016.
24.01.2018 23:05
Stáhnout

Pravidla výzvy

PDF
3,1 MB
Rules for Applicants and Beneficiaries - General section, version 3
17.10.2017 09:33
Stáhnout

Pravidla pro žadatele a příjemce - obecná část

PDF
4,8 MB
Pravidla pro Žadatele a Příjemce verze 5 - aktuální verze - účinná od 9. 11. 2017
12.12.2017 05:52
Stáhnout

PDF
3,5 MB
Rules for Applicants and Beneficiaries General Part OP RDE version 5
23.05.2018 15:14
Stáhnout

PDF
757,4 kB
Metodický dopis č. 1 k Pravidlům pro žadatele a příjemce verze 5 - účinnost od 14. 2. 2018
26.03.2018 13:11
Stáhnout

PDF
1,3 MB
Metodický dopis č. 2 k Pravidlům pro žadatele a příjemce verze 5 - účinnost od 1.6.2019
31.05.2019 12:54
Stáhnout

PDF
810,4 kB
Metodický dopis č. 3 k Pravidlům pro žadatele a příjemce verze 5 - účinnost od 1. listopadu 2019
23.10.2019 15:09
Stáhnout

PDF
1,1 MB
Metodický dopis – koronavirus
08.04.2020 16:39
Stáhnout

PDF
323 kB
Metodický dopis – zjednodušení
27.08.2020 09:55
Stáhnout

PDF
273,4 kB
Metodický dopis – udržitelnost
15.02.2021 10:25
Stáhnout

PDF
215,8 kB
Metodický výklad Zpětná účinnost změn, resp. způsobilost výdajů u podstatných změn
22.07.2020 08:39
Stáhnout

PDF
788,5 kB
Metodický výklad - Výjimka ke stanovení maximální výše úvazku pro členy odborného týmu, kterými jsou pedagogičtí pracovníci
03.06.2020 09:05
Stáhnout

PDF
667,1 kB
Metodický výklad - Výjimka ke stanovení maximální výše úvazku pro členy odborného týmu, kterými jsou pedagogičtí pracovníci
23.01.2020 14:25
Stáhnout

PDF
840,9 kB
Metodický výklad - Dokládání aktualizovaných příloh žádosti o podporu v době realizace projektu
27.05.2020 12:59
Stáhnout

PDF
931,9 kB
Metodický výklad - Dokládání aktualizovaných příloh žádosti o podporu v době realizace projektu
02.07.2019 15:06
Stáhnout

DOCX
114,1 kB
Metodický výklad - Dokládání aktualizovaných příloh žádosti o podporu v době realizace projektu
28.05.2018 14:12
Stáhnout

XLSX
157,4 kB
Příloha metodického výkladu: výčet požadovaných příloh
27.05.2020 13:04
Stáhnout

XLSX
156,9 kB
Příloha metodického výkladu: výčet požadovaných příloh
02.07.2019 15:07
Stáhnout

XLSX
154,2 kB
Příloha metodického výkladu: výčet požadovaných příloh
28.05.2018 14:13
Stáhnout

DOCX
113,1 kB
Metodický výklad - Připomínky k podkladům ŘO v procesu schvalování
23.05.2018 15:17
Stáhnout

PDF
413,1 kB
Metodický výklad - Maximální výše úvazků
30.04.2018 14:32
Stáhnout

PDF
269,6 kB
Metodický výklad - veřejná podpora kap 15.2.
30.04.2018 14:33
Stáhnout

PDF
3,5 MB
Pravidla pro Žadatele a Příjemce verze 4 - účinnost od 1. září 2016
31.07.2017 21:14
Stáhnout

PDF
336,4 kB
Metodický dopis č. 1 k Pravidlům pro žadatele a příjemce verze 4 - účinnost od 19. října 2016
31.07.2017 21:22
Stáhnout

PDF
492 kB
Metodický dopis č. 2 k Pravidlům pro žadatele a příjemce verze 4 - účinnost od 14. prosince 2016
31.07.2017 21:46
Stáhnout

PDF
497,2 kB
Metodický dopis č. 3 k Pravidlům pro žadatele a příjemce verze 4. - účinnost od 28. února 2017
31.07.2017 21:49
Stáhnout

PDF
713,8 kB
Metodický dopis č. 4 k Pravidlům pro žadatele a příjemce verze 4 - účinnost od 1. května 2017
31.07.2017 21:50
Stáhnout

PDF
1,2 MB
Metodický dopis č. 5 k Pravidlům pro žadatele a příjemce verze 4 - účinnost od 1. července 2019
28.06.2019 07:26
Stáhnout

PDF
589,4 kB
Metodický dopis č. 6 k Pravidlům pro žadatele a příjemce verze 4 - účinnost od 1. listopadu 2019
23.10.2019 14:43
Stáhnout

PDF
3,1 MB
Pravidla pro Žadatele a Příjemce verze 3 - účinnost od 20. ledna 2016
31.07.2017 22:03
Stáhnout

PDF
315,9 kB
Metodický výklad k Pravidlům pro žadatele a příjemce – verze 3 kapitola Připomínky k podkladům - zveřejněno dne 24. 8. 2016
31.07.2017 22:36
Stáhnout

PDF
153,6 kB
Metodický výklad KA řízení projektu PPZP verze - zveřejněno dne 1. 9. 2016
31.07.2017 22:21
Stáhnout

PDF
2,9 MB
Pravidla pro Žadatele a Příjemce verze 2 - účinnost od 28.srpna 2015
31.07.2017 22:09
Stáhnout

PDF
2,3 MB
Pravidla pro Žadatele a Příjemce verze 1 - účinnost od 8. června 2015
31.07.2017 22:15
Stáhnout

PDF
485,6 kB
Metodický výklad Úspory projektu
04.09.2018 07:30
Stáhnout

PDF
1,5 MB
Realizace šablon distanční formou
18.02.2021 15:18
Stáhnout

Pravidla pro žadatele a příjemce – specifická část pro avízo výzvy/výzvu Rozvoj klíčových kompetencí v rámci oborových didaktik, průřezových témat a mezipředmětových vztahů

PDF
996,8 kB
Pravidla pro žadatele a příjemce specifická část Rozvoj klíčových kompetencí v rámci oborových didaktik, průřezových témat a mezipředmětových vztahů verze 2 - aktuální verze
12.12.2017 05:52
Stáhnout

PDF
930,2 kB
Pravidla pro žadatele a příjemce specifická část Rozvoj klíčových kompetencí v rámci oborových didaktik, průřezových témat a mezipředmětových vztahů verze 1
12.12.2017 05:52
Stáhnout

PDF
1,7 MB
Pravidla pro žadatele a příjemce specifická část Rozvoj klíčových kompetencí v rámci oborových didaktik, průřezových témat a mezipředmětových vztahů verze 0
12.12.2017 05:52
Stáhnout
PDF
1,1 MB
Metodický dopis – koronavirus
08.04.2020 16:39
Stáhnout

PDF
1,5 MB
Realizace šablon distanční formou
18.02.2021 15:18
Stáhnout

PDF
432,7 kB
Metodický výklad k provádění změn v přílohách „Přehled klíčových výstupů k naplnění indikátorů projektu ESF/EFRR“
26.03.2019 07:28
Stáhnout

Vzory k výzvě

Vzory příloh pro výzvu č. 02_16_011 Rozvoj klíčových kompetencí v rámci oborových didaktik, průřezových témat a mezipředmětových vztahů

DOCX
86,6 kB
Čestné prohlášení partner
12.12.2017 05:52
Stáhnout

DOCX
87 kB
Čestné prohlášení žadatel
12.12.2017 05:52
Stáhnout

DOCX
81,6 kB
Čestné prohlášení žadatel obrat
12.12.2017 05:52
Stáhnout

DOCX
203,2 kB
Čestné prohlášení zapojení fakult
12.12.2017 05:52
Stáhnout

DOCX
203,5 kB
Čestné prohlášení zapojení škol do společenství praxe
12.12.2017 05:52
Stáhnout

DOCX
69 kB
Harmonogram klíčových aktivit
12.12.2017 05:52
Stáhnout

DOC
144 kB
Partnerská smlouva
12.12.2017 05:52
Stáhnout

DOCX
72,5 kB
Přehled klíčových výstupů k naplnění indikátorů projektu ESF
12.12.2017 05:52
Stáhnout

DOCX
789,8 kB
Principy partnerství a prohlášení o partnerství 01122015
12.12.2017 05:52
Stáhnout

DOCX
79,9 kB
Projektové řízení
12.12.2017 05:52
Stáhnout

DOCX
72,7 kB
Vlastnická struktura právnické osoby
12.12.2017 05:52
Stáhnout

XLSX
67,6 kB
Realizační tým
12.12.2017 05:52
Stáhnout

Přehled vzorů - Právní akty

PDF
1,5 MB
Vzor rozhodnutí o poskytnutí dotace
25.04.2019 11:23
Stáhnout

PDF
278,7 kB
Pověření k výkonu veřejné služby realizované v rámci projektu
02.09.2017 13:33
Stáhnout

DOCX
145,4 kB
Vzor opatření NM - aktualizace podzim 2017
12.12.2017 13:56
Stáhnout

DOCX
797,4 kB
Snížené odvody za PRK v důsledku nedodržení povinností při zadávání zakázek - zveřejněno dne 15. 7. 2019, aktuální verze
15.07.2019 08:55
Stáhnout

Přehled vzorů - Právní akty - Fázované projekty - PO1

PDF
612,9 kB
Příloha č. 1 Rozhodnutí o poskytnutí dotace
02.09.2017 13:09
Stáhnout

XLS
73,5 kB
B_F_47_P_Priloha_2a_Fin._plan_OP_VaVpI_FP_v1.0
02.09.2017 13:09
Stáhnout

PDF
426,3 kB
Příloha č. 2b Rozhodnutí o poskytnutí dotace
02.09.2017 13:09
Stáhnout

PDF
404,5 kB
Příloha č. 4 Rozhodnutí o poskytnutí dotace
02.09.2017 13:09
Stáhnout

PDF
266,3 kB
Příloha č. 5 Rozhodnutí o poskytnutí dotace
02.09.2017 13:09
Stáhnout

PDF
612,7 kB
Příloha č. 6 Rozhodnutí o poskytnutí dotace
02.09.2017 13:09
Stáhnout

PDF
340,4 kB
Příloha č. 7 Rozhodnutí o poskytnutí dotace
02.09.2017 13:09
Stáhnout

PDF
734,5 kB
Vzor Rozhodnutí o změně Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro PO1 – fázující projekty
02.09.2017 13:09
Stáhnout

Přehled vzorů - Právní akty - Fázované projekty - PO2

PDF
566,1 kB
Příloha č. 1 Rozhodnutí o poskytnutí dotace - Vzor Technického popisu projektu pro PO2
02.09.2017 13:12
Stáhnout

XLS
73,5 kB
Příloha č. 2a Rozhodnutí o poskytnutí dotace - Vzor Finančního plánu pro I. fázi projektu
02.09.2017 13:12
Stáhnout

PDF
426,3 kB
B_F_47_Q_Priloha_2b_Fin._plan_OP_VVV_FP_v1.0
02.09.2017 13:12
Stáhnout

PDF
404,5 kB
B_F_47_Q_Priloha_4_Sankce_FP_v_1.0
02.09.2017 13:12
Stáhnout

PDF
266,3 kB
B_F_47_Q_Priloha_5_Indikatory_OP_VVV_FP_v1.0
02.09.2017 13:12
Stáhnout

PDF
609,2 kB
B_F_47_Q_Priloha_6_Sankce_MI_OP_VaVpI_pro_PO2_FP_v1.0
02.09.2017 13:12
Stáhnout

PDF
340,4 kB
B_F_47_Q_Priloha_7_Sankce_MI_OP_VVV_FP_v1.0
02.09.2017 13:12
Stáhnout

PDF
850,7 kB
B_F_47_Q_Vzor_Konsolid._zneni_Rozhodnuti_pro_PO2_FP_v1.0
02.09.2017 13:12
Stáhnout

PDF
753,4 kB
B_F_47_Q_Vzor_Zmenoveho_Rozhodnuti_pro_PO2_FP_v1.0
02.09.2017 13:12
Stáhnout

PDF
7,9 MB
Uživatelská příručka IS KP14+ verze 1.2
12.12.2017 05:52
Stáhnout

Prezentace k výzvě

Prezentace k výzvě č. 02_16_011 Rozvoj klíčových kompetencí v rámci oborových didaktik průřezových témat a mezipředmětových vztahů

PPTX
1,4 MB
I. Zakladní informace k výzvě
12.12.2017 05:52
Stáhnout

PPTX
1,3 MB
II. Metodický výklad
12.12.2017 05:52
Stáhnout

PPT
1,7 MB
III. Finanční řízení
12.12.2017 05:52
Stáhnout

PPTX
585,1 kB
IV. MS 2014 IS KP14
12.12.2017 05:52
Stáhnout

PPTX
532,9 kB
V. Schvalovací proces hodnoticí kritéria
12.12.2017 05:52
Stáhnout