ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání / MŠMT

Výzva č. 02_16_037 - Podpora žáků se zdravotním postižením I (Implementace APIV)

Oddíly výzvy

Text výzvy v PDF

PDF
439,4 kB
Text výzvy č. 02_16_037 Podpora žáků se zdravotním postižením I (Implementace APIV) - aktuální verze, zveřejněna dne 21.4.2020
21.04.2020 08:56
Stáhnout

PDF
708,6 kB
Text výzvy č. 02_16_037 Podpora žáků se zdravotním postižením I (Implementace APIV)
04.06.2019 10:40
Stáhnout

PDF
517,6 kB
Text výzvy č. 02_16_037 Podpora žáků se zdravotním postižením I (Implementace APIV)
12.12.2017 05:52
Stáhnout

PDF
532,2 kB
Text výzvy č. 02_16_037 Podpora žáků se zdravotním postižením I (Implementace APIV)
12.12.2017 05:52
Stáhnout

PDF
529,6 kB
Text výzvy č. 02_16_037 Podpora žáků se zdravotním postižením I (Implementace APIV)
18.10.2017 08:49
Stáhnout

Přílohy výzvy

Přílohy k výzvě Podpora žáků se zdravotním postižením I (Implementace APIV)

PDF
299,3 kB
Příloha č. 1 Indikátory
18.10.2017 08:54
Stáhnout

PDF
572,7 kB
Příloha č. 2 Hodnotící kritéria
18.10.2017 08:54
Stáhnout

Zápisy z jednání Výběrové komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy č. 02_16_037 Podpora žáků se zdravotním postižením I (Implementace APIV) 25. 4. 2017, 10. 5. 2017, 15. 6. 2017

PDF
1,9 MB
Zápis z jednání VK ŘO OP VVV Podpora žáků se zdravotním postižením I (Implementace APIV) 15. 6. 2017
22.01.2018 23:28
Stáhnout

PDF
1,6 MB
Zápis z jednání VK ŘO OP VVV Podpora žáků se zdravotním postižením I (Implementace APIV) 10. 5. 2017
22.01.2018 23:28
Stáhnout

PDF
1,7 MB
Zápis z jednání VK ŘO OP VVV Podpora žáků se zdravotním postižením I (Implementace APIV) 25. 4. 2017
22.01.2018 23:28
Stáhnout

Pravidla výzvy

Pravidla pro žadatele a příjemce - obecná část

PDF
4,8 MB
Pravidla pro Žadatele a Příjemce verze 5 - aktuální verze - účinná od 9. 11. 2017
12.12.2017 05:52
Stáhnout

PDF
3,5 MB
Rules for Applicants and Beneficiaries General Part OP RDE version 5
23.05.2018 15:14
Stáhnout

PDF
757,4 kB
Metodický dopis č. 1 k Pravidlům pro žadatele a příjemce verze 5 - účinnost od 14. 2. 2018
26.03.2018 13:11
Stáhnout

PDF
1,3 MB
Metodický dopis č. 2 k Pravidlům pro žadatele a příjemce verze 5 - účinnost od 1.6.2019
31.05.2019 12:54
Stáhnout

PDF
810,4 kB
Metodický dopis č. 3 k Pravidlům pro žadatele a příjemce verze 5 - účinnost od 1. listopadu 2019
23.10.2019 15:09
Stáhnout

PDF
234,6 kB
Metodický dopis č. 4 k Pravidlům pro žadatele a příjemce verze 5 – účinnost od 1. června 2022
01.06.2022 09:37
Stáhnout

PDF
213,9 kB
Metodický dopis č. 5 k Pravidlům pro žadatele a příjemce verze 5 – účinnost od 13. února 2023
31.01.2023 09:53
Stáhnout

PDF
323 kB
Metodický dopis – zjednodušení
27.08.2020 09:55
Stáhnout

PDF
273,4 kB
Metodický dopis – udržitelnost
15.02.2021 10:25
Stáhnout

PDF
1,1 MB
Metodický dopis – koronavirus
08.04.2020 16:39
Stáhnout

PDF
215,8 kB
Metodický výklad Zpětná účinnost změn, resp. způsobilost výdajů u podstatných změn
22.07.2020 08:39
Stáhnout

PDF
788,5 kB
Metodický výklad - Výjimka ke stanovení maximální výše úvazku pro členy odborného týmu, kterými jsou pedagogičtí pracovníci
03.06.2020 09:05
Stáhnout

PDF
667,1 kB
Metodický výklad - Výjimka ke stanovení maximální výše úvazku pro členy odborného týmu, kterými jsou pedagogičtí pracovníci
23.01.2020 14:25
Stáhnout

PDF
840,9 kB
Metodický výklad - Dokládání aktualizovaných příloh žádosti o podporu v době realizace projektu
27.05.2020 12:59
Stáhnout

PDF
931,9 kB
Metodický výklad - Dokládání aktualizovaných příloh žádosti o podporu v době realizace projektu
02.07.2019 15:06
Stáhnout

DOCX
114,1 kB
Metodický výklad - Dokládání aktualizovaných příloh žádosti o podporu v době realizace projektu
28.05.2018 14:12
Stáhnout

XLSX
157,4 kB
Příloha metodického výkladu: výčet požadovaných příloh
27.05.2020 13:04
Stáhnout

XLSX
156,9 kB
Příloha metodického výkladu: výčet požadovaných příloh
02.07.2019 15:07
Stáhnout

XLSX
154,2 kB
Příloha metodického výkladu: výčet požadovaných příloh
28.05.2018 14:13
Stáhnout

DOCX
113,1 kB
Metodický výklad - Připomínky k podkladům ŘO v procesu schvalování
23.05.2018 15:17
Stáhnout

PDF
413,1 kB
Metodický výklad - Maximální výše úvazků
30.04.2018 14:32
Stáhnout

PDF
269,6 kB
Metodický výklad - veřejná podpora kap 15.2.
30.04.2018 14:33
Stáhnout

PDF
3,5 MB
Pravidla pro Žadatele a Příjemce verze 4 - účinnost od 1. září 2016
31.07.2017 21:14
Stáhnout

PDF
336,4 kB
Metodický dopis č. 1 k Pravidlům pro žadatele a příjemce verze 4 - účinnost od 19. října 2016
31.07.2017 21:22
Stáhnout

PDF
492 kB
Metodický dopis č. 2 k Pravidlům pro žadatele a příjemce verze 4 - účinnost od 14. prosince 2016
31.07.2017 21:46
Stáhnout

PDF
497,2 kB
Metodický dopis č. 3 k Pravidlům pro žadatele a příjemce verze 4. - účinnost od 28. února 2017
31.07.2017 21:49
Stáhnout

PDF
713,8 kB
Metodický dopis č. 4 k Pravidlům pro žadatele a příjemce verze 4 - účinnost od 1. května 2017
31.07.2017 21:50
Stáhnout

PDF
1,2 MB
Metodický dopis č. 5 k Pravidlům pro žadatele a příjemce verze 4 - účinnost od 1. července 2019
28.06.2019 07:26
Stáhnout

PDF
589,4 kB
Metodický dopis č. 6 k Pravidlům pro žadatele a příjemce verze 4 - účinnost od 1. listopadu 2019
23.10.2019 14:43
Stáhnout

PDF
220,3 kB
Metodický dopis č. 7 k Pravidlům pro žadatele a příjemce verze 4 – účinnost od 1. června 2022
31.05.2022 12:46
Stáhnout

PDF
217,7 kB
Metodický dopis č. 8 k Pravidlům pro žadatele a příjemce verze 4 – účinnost od 13. února 2023
31.01.2023 09:43
Stáhnout

PDF
3,1 MB
Pravidla pro Žadatele a Příjemce verze 3 - účinnost od 20. ledna 2016
31.07.2017 22:03
Stáhnout

PDF
315,9 kB
Metodický výklad k Pravidlům pro žadatele a příjemce – verze 3 kapitola Připomínky k podkladům - zveřejněno dne 24. 8. 2016
31.07.2017 22:36
Stáhnout

PDF
153,6 kB
Metodický výklad KA řízení projektu PPZP verze - zveřejněno dne 1. 9. 2016
31.07.2017 22:21
Stáhnout

PDF
2,9 MB
Pravidla pro Žadatele a Příjemce verze 2 - účinnost od 28.srpna 2015
31.07.2017 22:09
Stáhnout

PDF
2,3 MB
Pravidla pro Žadatele a Příjemce verze 1 - účinnost od 8. června 2015
31.07.2017 22:15
Stáhnout

PDF
485,6 kB
Metodický výklad Úspory projektu
04.09.2018 07:30
Stáhnout

PDF
1,5 MB
Realizace šablon distanční formou
18.02.2021 15:18
Stáhnout

Pravidla pro žadatele a příjemce - specifická část pro výzvu Podpora žáků se zdravotním postižením I (Implementace APIV)

PDF
1 MB
Specifická pravidla APIV verze 3 - aktuální verze 3, účinná od 2. října 2017
12.12.2017 05:52
Stáhnout

PDF
454,9 kB
Metodický dopis č. 1 (verze 1) k Pravidlům pro žadatele a příjemce – specifická část, verze 3
12.12.2017 05:52
Stáhnout

PDF
394 kB
Metodický dopis č. 1 (verze 2) k Pravidlům pro žadatele a příjemce – specifická část, verze 3
08.10.2018 08:28
Stáhnout

PDF
644,3 kB
Metodický dopis k Pravidlům pro žadatele a příjemce – specifická část (Brexit)
17.10.2019 16:09
Stáhnout

PDF
1 MB
Specifická pravidla APIV verze 2
12.12.2017 05:52
Stáhnout

PDF
849,2 kB
Specifická pravidla APIV verze 1
12.12.2017 05:52
Stáhnout

PDF
967,6 kB
Specifická pravidla APIV verze 0
12.12.2017 05:52
Stáhnout
PDF
1,1 MB
Metodický dopis – koronavirus
08.04.2020 16:39
Stáhnout

PDF
1,5 MB
Realizace šablon distanční formou
18.02.2021 15:18
Stáhnout

PDF
432,7 kB
Metodický výklad k provádění změn v přílohách „Přehled klíčových výstupů k naplnění indikátorů projektu ESF/EFRR“
26.03.2019 07:28
Stáhnout

Vzory k výzvě

Přehled vzorů - Právní akty

PDF
1,5 MB
Vzor rozhodnutí o poskytnutí dotace
25.04.2019 11:23
Stáhnout

PDF
278,7 kB
Pověření k výkonu veřejné služby realizované v rámci projektu
02.09.2017 13:33
Stáhnout

DOCX
158,7 kB
Vzor opatření NM – aktualizace podzim 2021
19.10.2021 12:24
Stáhnout

DOCX
145,4 kB
Vzor opatření NM - aktualizace podzim 2017
12.12.2017 13:56
Stáhnout

DOCX
797,4 kB
Snížené odvody za PRK v důsledku nedodržení povinností při zadávání zakázek - zveřejněno dne 15. 7. 2019, aktuální verze
15.07.2019 08:55
Stáhnout

Uživatelská příručka Zpracování žádosti v IS KP14 - pro všechny výzvy

PDF
11,9 MB
Uživatelská příručka Zpracování žádosti v IS KP14 v 1.8 - aktuální verze, platná od 10. 5. 2018
25.07.2018 15:03
Stáhnout

PDF
11,5 MB
Uživatelská příručka Zpracování žádostí v IS KP14 v 1.7 - neplatná verze
02.09.2017 17:49
Stáhnout

PDF
11,5 MB
Uživatelská příručka Zpracování žádostí v IS KP14 v1.6 - neplatná verze
02.09.2017 17:48
Stáhnout

PDF
11,9 MB
Uživatelská příručka Zpracování žádostí v IS KP14 v1.5 - neplatná verze
02.09.2017 17:47
Stáhnout

PDF
8,8 MB
Uživatelská příručka Zpracování žádostí v IS KP14 v1.4 - neplatná verze
02.09.2017 17:46
Stáhnout

PDF
8,3 MB
Uživatelská příručka Zpracování žádostí v IS KP14 v1.3 - neplatná verze
02.09.2017 17:44
Stáhnout

PDF
7,9 MB
Uživatelská příručka Zpracování žádostí v IS KP14 v1.2 - neplatná verze
02.09.2017 17:43
Stáhnout

Prezentace k výzvě

Prezentace k výzvě č. 02_16_037 Podpora žáků se zdravotním postižením I (Implementace APIV)

PPTX
1,4 MB
Seminář pro žadatele - Základní informace k výzvě
12.12.2017 05:52
Stáhnout

PPTX
544,7 kB
Seminář pro žadatele - schvalovací proces
12.12.2017 05:52
Stáhnout

PPTX
2,7 MB
Finanční řízení APIV
12.12.2017 05:52
Stáhnout

PPTX
1,4 MB
Seminář pro žadatele - Metodický výklad
12.12.2017 05:52
Stáhnout

PPTX
585,5 kB
Prezentace pro žadatele ISKP14 20.9.2016
12.12.2017 05:52
Stáhnout

Informační leták k výzvě

PDF
270,3 kB
Leták k výzvě č. 02_16_037 Podpora žáků se zdravotním postižením I (Implementace APIV)
18.10.2017 09:03
Stáhnout

PDF
95,2 kB
Leaflet Call No 02_16_037 Support for pupils with disabilities I (Implementation of APIV)
10.05.2019 07:18
Stáhnout