ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Ukončené výzvy

Ukončené výzvy (Prioritní osa 1)

Výzvy pro předkládání projektových žádostí do Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání již byly ukončeny.

V období 2021-2027 je možné podávat projektové žádosti v rámci výzev Operačního programu Jan Amos Komenský - více informací na webu OPJAK.cz/vyzvy.

 

 

K čerpání bylo

60 mil. Kč

Vyčerpáno 85 %
Název výzvy

Výzva č. 02_18_046 Výzkumné infrastruktury II

 • Vyhlášena 18. prosince 2018
K čerpání bylo

1 900 mil. Kč

Vyčerpáno 98 %
Název výzvy

Výzva č. 02_18_072 Výzkumné e-infrastruktury

 • Vyhlášena 18. prosince 2018
K čerpání bylo

1 100 mil. Kč

Vyčerpáno 90 %
Název výzvy

Výzva č. 02_18_069 - Předaplikační výzkum pro ITI II

 • Vyhlášena 22. února 2018
K čerpání bylo

643 mil. Kč

Vyčerpáno 90 %
Název výzvy

Výzva č. 02_17_043 - Teaming II

 • Vyhlášena 22. listopadu 2017
K čerpání bylo

1 219 mil. Kč

Vyčerpáno 100 %
Název výzvy

Výzva č. 02_17_049 Dlouhodobá mezisektorová spolupráce pro ITI

 • Vyhlášena 11. července 2017
K čerpání bylo

1 060 mil. Kč

Vyčerpáno 88 %
Název výzvy

Výzva č. 02_16_026 - Dlouhodobá mezisektorová spolupráce

 • Vyhlášena 11. července 2017
K čerpání bylo

1 425 mil. Kč

Vyčerpáno 100 %
Název výzvy

Výzva č. 02_17_048 - Předaplikační výzkum pro ITI

 • Vyhlášena 10. února 2017
K čerpání bylo

1 578 mil. Kč

Vyčerpáno 61 %
Název výzvy

Výzva č. 02_16_025 - Předaplikační výzkum

 • Vyhlášena 2. února 2017
K čerpání bylo

1 085 mil. Kč

Vyčerpáno 100 %
K čerpání bylo

1 360 mil. Kč

Vyčerpáno 81 %
Název výzvy

Výzva č. 02_16_019 - Excelentní výzkum

 • Vyhlášena 8. února 2016
K čerpání bylo

11 850 mil. Kč

Vyčerpáno 100 %
K čerpání bylo

3 500 mil. Kč

Vyčerpáno 61 %
Název výzvy

Výzva č. 02_16_013 - Výzkumné infrastruktury

 • Vyhlášena 25. ledna 2016
K čerpání bylo

4 000 mil. Kč

Vyčerpáno 97 %
Název výzvy

Výzva č. 02_15_006 - Teaming

 • Vyhlášena 26. října 2015
K čerpání bylo

2 600 mil. Kč

Vyčerpáno 36 %
Název výzvy

Výzva č. 02_15_008 - Fázované projekty

 • Vyhlášena 17. září 2015
K čerpání bylo

3 200 mil. Kč

Vyčerpáno 82 %
Název výzvy

Výzva č. 02_15_003 - Podpora excelentních výzkumných týmů

 • Vyhlášena 28. srpna 2015
K čerpání bylo

5 373 mil. Kč

Vyčerpáno 97 %