ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání / MŠMT

Výzva č. 02_16_015 - ESF výzva pro vysoké školy

Oddíly výzvy

Text výzvy v PDF

PDF
364,5 kB
Text výzvy ESF výzva pro vysoké školy
24.04.2023 10:12
Stáhnout

PDF
442,5 kB
Text výzvy ESF výzva pro vysoké školy
16.12.2021 08:22
Stáhnout

PDF
323,9 kB
Text výzvy ESF výzva pro vysoké školy
17.12.2021 10:10
Stáhnout

Přílohy výzvy

Přílohy k výzvě ESF výzva pro vysoké školy

PDF
375,6 kB
Příloha č. 1 Indikátory - platná verze
19.10.2017 09:45
Stáhnout

PDF
377,5 kB
Příloha č. 1 Indikátory - neplatná verze
19.10.2017 09:45
Stáhnout

PDF
715,5 kB
Příloha č. 1 Indikátory - neplatná verze
19.10.2017 09:45
Stáhnout

PDF
279,6 kB
MV Příloha č. 2 Kritéria Výzvy ESF pro VŠ
19.10.2017 09:45
Stáhnout

PDF
235 kB
Příloha č. 2 Hodnotící kritéria
19.10.2017 09:45
Stáhnout

PDF
537,6 kB
Příloha č. 2 Hodnoticí kritéria - neplatná verze
19.10.2017 09:45
Stáhnout

Pravidla výzvy

Pravidla pro žadatele a příjemce - obecná část

PDF
4,8 MB
Pravidla pro Žadatele a Příjemce verze 5 - aktuální verze - účinná od 9. 11. 2017
12.12.2017 05:52
Stáhnout

PDF
3,5 MB
Rules for Applicants and Beneficiaries General Part OP RDE version 5
23.05.2018 15:14
Stáhnout

PDF
757,4 kB
Metodický dopis č. 1 k Pravidlům pro žadatele a příjemce verze 5 - účinnost od 14. 2. 2018
26.03.2018 13:11
Stáhnout

PDF
1,3 MB
Metodický dopis č. 2 k Pravidlům pro žadatele a příjemce verze 5 - účinnost od 1.6.2019
31.05.2019 12:54
Stáhnout

PDF
810,4 kB
Metodický dopis č. 3 k Pravidlům pro žadatele a příjemce verze 5 - účinnost od 1. listopadu 2019
23.10.2019 15:09
Stáhnout

PDF
234,6 kB
Metodický dopis č. 4 k Pravidlům pro žadatele a příjemce verze 5 – účinnost od 1. června 2022
01.06.2022 09:37
Stáhnout

PDF
213,9 kB
Metodický dopis č. 5 k Pravidlům pro žadatele a příjemce verze 5 – účinnost od 13. února 2023
31.01.2023 09:53
Stáhnout

PDF
323 kB
Metodický dopis – zjednodušení
27.08.2020 09:55
Stáhnout

PDF
273,4 kB
Metodický dopis – udržitelnost
15.02.2021 10:25
Stáhnout

PDF
1,1 MB
Metodický dopis – koronavirus
08.04.2020 16:39
Stáhnout

PDF
215,8 kB
Metodický výklad Zpětná účinnost změn, resp. způsobilost výdajů u podstatných změn
22.07.2020 08:39
Stáhnout

PDF
788,5 kB
Metodický výklad - Výjimka ke stanovení maximální výše úvazku pro členy odborného týmu, kterými jsou pedagogičtí pracovníci
03.06.2020 09:05
Stáhnout

PDF
667,1 kB
Metodický výklad - Výjimka ke stanovení maximální výše úvazku pro členy odborného týmu, kterými jsou pedagogičtí pracovníci
23.01.2020 14:25
Stáhnout

PDF
840,9 kB
Metodický výklad - Dokládání aktualizovaných příloh žádosti o podporu v době realizace projektu
27.05.2020 12:59
Stáhnout

PDF
931,9 kB
Metodický výklad - Dokládání aktualizovaných příloh žádosti o podporu v době realizace projektu
02.07.2019 15:06
Stáhnout

DOCX
114,1 kB
Metodický výklad - Dokládání aktualizovaných příloh žádosti o podporu v době realizace projektu
28.05.2018 14:12
Stáhnout

XLSX
157,4 kB
Příloha metodického výkladu: výčet požadovaných příloh
27.05.2020 13:04
Stáhnout

XLSX
156,9 kB
Příloha metodického výkladu: výčet požadovaných příloh
02.07.2019 15:07
Stáhnout

XLSX
154,2 kB
Příloha metodického výkladu: výčet požadovaných příloh
28.05.2018 14:13
Stáhnout

DOCX
113,1 kB
Metodický výklad - Připomínky k podkladům ŘO v procesu schvalování
23.05.2018 15:17
Stáhnout

PDF
413,1 kB
Metodický výklad - Maximální výše úvazků
30.04.2018 14:32
Stáhnout

PDF
269,6 kB
Metodický výklad - veřejná podpora kap 15.2.
30.04.2018 14:33
Stáhnout

PDF
3,5 MB
Pravidla pro Žadatele a Příjemce verze 4 - účinnost od 1. září 2016
31.07.2017 21:14
Stáhnout

PDF
336,4 kB
Metodický dopis č. 1 k Pravidlům pro žadatele a příjemce verze 4 - účinnost od 19. října 2016
31.07.2017 21:22
Stáhnout

PDF
492 kB
Metodický dopis č. 2 k Pravidlům pro žadatele a příjemce verze 4 - účinnost od 14. prosince 2016
31.07.2017 21:46
Stáhnout

PDF
497,2 kB
Metodický dopis č. 3 k Pravidlům pro žadatele a příjemce verze 4. - účinnost od 28. února 2017
31.07.2017 21:49
Stáhnout

PDF
713,8 kB
Metodický dopis č. 4 k Pravidlům pro žadatele a příjemce verze 4 - účinnost od 1. května 2017
31.07.2017 21:50
Stáhnout

PDF
1,2 MB
Metodický dopis č. 5 k Pravidlům pro žadatele a příjemce verze 4 - účinnost od 1. července 2019
28.06.2019 07:26
Stáhnout

PDF
589,4 kB
Metodický dopis č. 6 k Pravidlům pro žadatele a příjemce verze 4 - účinnost od 1. listopadu 2019
23.10.2019 14:43
Stáhnout

PDF
220,3 kB
Metodický dopis č. 7 k Pravidlům pro žadatele a příjemce verze 4 – účinnost od 1. června 2022
31.05.2022 12:46
Stáhnout

PDF
217,7 kB
Metodický dopis č. 8 k Pravidlům pro žadatele a příjemce verze 4 – účinnost od 13. února 2023
31.01.2023 09:43
Stáhnout

PDF
3,1 MB
Pravidla pro Žadatele a Příjemce verze 3 - účinnost od 20. ledna 2016
31.07.2017 22:03
Stáhnout

PDF
315,9 kB
Metodický výklad k Pravidlům pro žadatele a příjemce – verze 3 kapitola Připomínky k podkladům - zveřejněno dne 24. 8. 2016
31.07.2017 22:36
Stáhnout

PDF
153,6 kB
Metodický výklad KA řízení projektu PPZP verze - zveřejněno dne 1. 9. 2016
31.07.2017 22:21
Stáhnout

PDF
2,9 MB
Pravidla pro Žadatele a Příjemce verze 2 - účinnost od 28.srpna 2015
31.07.2017 22:09
Stáhnout

PDF
2,3 MB
Pravidla pro Žadatele a Příjemce verze 1 - účinnost od 8. června 2015
31.07.2017 22:15
Stáhnout

PDF
485,6 kB
Metodický výklad Úspory projektu
04.09.2018 07:30
Stáhnout

PDF
1,5 MB
Realizace šablon distanční formou
18.02.2021 15:18
Stáhnout

PDF
3,1 MB
Rules for Applicants and Beneficiaries - General section, version 3
17.10.2017 09:33
Stáhnout

Specifická pravidla pro žadatele a příjemce pro čtyřvýzvu

PDF
1,3 MB
Pravidla pro žadatele a příjemce - specifická část čtyřvýzvy pro VŠ - verze 1
17.10.2019 15:25
Stáhnout

PDF
1,1 MB
Pravidla pro žadatele a příjemce - specifická část čtyřvýzvy pro VŠ verze 02
17.10.2019 15:25
Stáhnout

PDF
1,7 MB
Pravidla pro žadatele a příjemce - specifická část čtyřvýzvy pro VŠ verze 03
17.10.2019 15:25
Stáhnout

PDF
1,3 MB
Pravidla pro žadatele a příjemce - specifická část čtyřvýzvy VŠ - verze 04 - aktuální verze účinná od 21. června 2017
17.10.2019 15:25
Stáhnout

PDF
344,4 kB
Metodický dopis č. 1, verze 1 k pravidlům pro žadatele a příjemce - specifická část 4výzva VŠ verze 4
17.10.2019 15:25
Stáhnout

PDF
347,5 kB
Metodický dopis č. 2, k Pravidlům pro žadatele a příjemce - specifická část 4výzva VŠ verze 4
17.10.2019 15:25
Stáhnout

PDF
244,4 kB
Metodický dopis č. 3, k Pravidlům pro žadatele a příjemce – specifická část 4výzva VŠ verze 4
17.10.2019 15:25
Stáhnout

PDF
644,3 kB
Metodický dopis k Pravidlům pro žadatele a příjemce – specifická část (Brexit)
17.10.2019 15:25
Stáhnout

PDF
266,2 kB
Metodický výklad k podmínkám udržitelnosti u komplementárních projektů
02.12.2022 12:48
Stáhnout
PDF
1,1 MB
Metodický dopis – koronavirus
08.04.2020 16:39
Stáhnout

PDF
1,5 MB
Realizace šablon distanční formou
18.02.2021 15:18
Stáhnout

Vzory k výzvě

Přehled vzorů - Právní akty

PDF
1,5 MB
Vzor rozhodnutí o poskytnutí dotace
25.04.2019 11:23
Stáhnout

PDF
278,7 kB
Pověření k výkonu veřejné služby realizované v rámci projektu
02.09.2017 13:33
Stáhnout

DOCX
158,7 kB
Vzor opatření NM – aktualizace podzim 2021
19.10.2021 12:24
Stáhnout

DOCX
145,4 kB
Vzor opatření NM - aktualizace podzim 2017
12.12.2017 13:56
Stáhnout

DOCX
797,4 kB
Snížené odvody za PRK v důsledku nedodržení povinností při zadávání zakázek - zveřejněno dne 15. 7. 2019, aktuální verze
15.07.2019 08:55
Stáhnout

Uživatelská příručka Zpracování žádosti v IS KP14 - pro všechny výzvy

PDF
11,9 MB
Uživatelská příručka Zpracování žádosti v IS KP14 v 1.8 - aktuální verze, platná od 10. 5. 2018
25.07.2018 15:03
Stáhnout

PDF
11,5 MB
Uživatelská příručka Zpracování žádostí v IS KP14 v 1.7 - neplatná verze
02.09.2017 17:49
Stáhnout

PDF
11,5 MB
Uživatelská příručka Zpracování žádostí v IS KP14 v1.6 - neplatná verze
02.09.2017 17:48
Stáhnout

PDF
11,9 MB
Uživatelská příručka Zpracování žádostí v IS KP14 v1.5 - neplatná verze
02.09.2017 17:47
Stáhnout

PDF
8,8 MB
Uživatelská příručka Zpracování žádostí v IS KP14 v1.4 - neplatná verze
02.09.2017 17:46
Stáhnout

PDF
8,3 MB
Uživatelská příručka Zpracování žádostí v IS KP14 v1.3 - neplatná verze
02.09.2017 17:44
Stáhnout

PDF
7,9 MB
Uživatelská příručka Zpracování žádostí v IS KP14 v1.2 - neplatná verze
02.09.2017 17:43
Stáhnout

XLSX
46,1 kB
Strom odborností OP VVV – Pokyny pro vyplnění záložky žádosti o podporu Seznam odborností projektu v IS KP14+
17.10.2017 13:12
Stáhnout

DOCX
789,8 kB
Vzory příloh k výzvě ESF výzva pro vysoké školy
19.10.2017 09:58
Stáhnout

Cost Benefit Analýza (CBA)

PDF
3 MB
Uživatelská příručka Zpracování CBA OP VVV
12.12.2017 05:51
Stáhnout

PDF
95,4 kB
Nejčastější chyby CBA
12.12.2017 05:51
Stáhnout

XLSX
103 kB
Testovací soubor CBA
12.12.2017 05:51
Stáhnout

Vzory příloh pro výzvu 02_16_015 ESF výzva pro VŠ, 02_16_016 ERDF výzva pro VŠ

DOCX
92,1 kB
Vzor pro vykazování indikátoru - 5 27 05
12.12.2017 05:52
Stáhnout

DOCX
92 kB
Vzor pro vykazování indikátoru - 5 29 01
12.12.2017 05:52
Stáhnout

DOCX
92,1 kB
Vzor pro vykazování indikátoru - 5 30 01
12.12.2017 05:52
Stáhnout

DOCX
92,1 kB
Vzor pro vykazování indikátoru - 5 31 01
12.12.2017 05:52
Stáhnout

DOCX
91,9 kB
Vzor pro vykazování indikátoru - 5 31 03
12.12.2017 05:52
Stáhnout

DOCX
92,1 kB
Vzor pro vykazování indikátoru - 5 31 10
12.12.2017 05:52
Stáhnout

DOCX
92 kB
Vzor pro vykazování indikátoru - 5 31 13
12.12.2017 05:52
Stáhnout

DOCX
92,2 kB
Vzor pro vykazování indikátoru - 5 31 14
12.12.2017 05:52
Stáhnout

DOCX
92,4 kB
Vzor pro vykazování indikátoru - 5 43 10
12.12.2017 05:52
Stáhnout

DOCX
92,2 kB
Vzor pro vykazování indikátoru - 5 44 10
12.12.2017 05:52
Stáhnout

Prezentace k výzvě

Prezentace k výzvě č. 02_16_015 ESF výzva pro vysoké školy

PDF
5,5 MB
Seminář pro žadatele čtyřvýzva
12.12.2017 05:51
Stáhnout

PPTX
1,4 MB
I. Základní informace k výzvě
12.12.2017 05:51
Stáhnout

PPTX
1,3 MB
II. Metodický výklad
12.12.2017 05:51
Stáhnout

PPT
2,8 MB
III. Finanční řízení projektu
12.12.2017 05:51
Stáhnout

PPTX
523,9 kB
IV. Schvalovací proces
12.12.2017 05:51
Stáhnout