ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání / MŠMT

Výzva č. 02_18_046 Výzkumné infrastruktury II

Oddíly výzvy

Text výzvy v PDF

PDF
358,4 kB
Text výzvy č. 02_18_046 Výzkumné infrastruktury II
20.06.2022 07:48
Stáhnout

PDF
855,9 kB
Text výzvy č. 02_18_046 Výzkumné infrastruktury II
04.03.2019 14:58
Stáhnout

PDF
1,1 MB
Text výzvy č. 02_18_046 Výzkumné infrastruktury II
18.12.2018 07:50
Stáhnout

Přílohy výzvy

Přílohy k výzvě č. 02_18_046 Výzkumné infrastruktury II

PDF
385,4 kB
Příloha č. 1 Indikátory_Výzkumné-infrastruktury II
18.12.2018 07:47
Stáhnout

PDF
454,2 kB
Příloha č. 2 Hodnotící kritéria_Výzkumné infrastruktury II
18.12.2018 07:47
Stáhnout

XLSX
169,8 kB
Příloha č. 2 Hodnotící kritéria_Výzkumné infrastruktury II
18.12.2018 07:47
Stáhnout

PDF
424 kB
Příloha č. 3 Finanční požadavky na investiční výdaje VI II a VE-I
18.12.2018 07:47
Stáhnout

PDF
8,4 MB
Příloha č. 4 Podkladový materiál pro impletementaci RIS3_VI_II a VE-I
18.12.2018 07:47
Stáhnout

Pravidla výzvy

PDF
1,2 MB
Pravidla pro žadatele a příjemce - specifická část pro výzvu č. 02_18_046 Výzkumné infrastruktury II a č. 02_18_072 Výzkumné e-infrastruktury - verze 3
20.12.2019 14:19
Stáhnout

PDF
1,3 MB
Pravidla pro žadatele a příjemce - specifická část pro výzvu č. 02_18_046 Výzkumné infrastruktury II a č. 02_18_072 Výzkumné e-infrastruktury - verze 2
17.05.2019 07:18
Stáhnout

PDF
1,1 MB
Pravidla pro žadatele a příjemce - specifická část pro výzvu č. 02_18_046 Výzkumné infrastruktury II a č. 02_18_072 Výzkumné e-infrastruktury
17.05.2019 07:21
Stáhnout

PDF
644,3 kB
Metodický dopis k Pravidlům pro žadatele a příjemce – specifická část (Brexit)
16.10.2019 10:57
Stáhnout

Pravidla pro žadatele a příjemce - obecná část

PDF
4,8 MB
Pravidla pro Žadatele a Příjemce verze 5 - aktuální verze - účinná od 9. 11. 2017
12.12.2017 05:52
Stáhnout

PDF
3,5 MB
Rules for Applicants and Beneficiaries General Part OP RDE version 5
23.05.2018 15:14
Stáhnout

PDF
757,4 kB
Metodický dopis č. 1 k Pravidlům pro žadatele a příjemce verze 5 - účinnost od 14. 2. 2018
26.03.2018 13:11
Stáhnout

PDF
1,3 MB
Metodický dopis č. 2 k Pravidlům pro žadatele a příjemce verze 5 - účinnost od 1.6.2019
31.05.2019 12:54
Stáhnout

PDF
810,4 kB
Metodický dopis č. 3 k Pravidlům pro žadatele a příjemce verze 5 - účinnost od 1. listopadu 2019
23.10.2019 15:09
Stáhnout

PDF
234,6 kB
Metodický dopis č. 4 k Pravidlům pro žadatele a příjemce verze 5 – účinnost od 1. června 2022
02.06.2022 14:10
Stáhnout

PDF
213,9 kB
Metodický dopis č. 5 k Pravidlům pro žadatele a příjemce verze 5 – účinnost od 13. února 2023
31.01.2023 09:53
Stáhnout

PDF
220,3 kB
Metodický dopis č. 7 k Pravidlům pro žadatele a příjemce verze 4 – účinnost od 1. června 2022
31.05.2022 12:46
Stáhnout

PDF
217,7 kB
Metodický dopis č. 8 k Pravidlům pro žadatele a příjemce verze 4 – účinnost od 13. února 2023
31.01.2023 09:43
Stáhnout

PDF
273,4 kB
Metodický dopis – udržitelnost
15.02.2021 10:25
Stáhnout

PDF
323 kB
Metodický dopis – zjednodušení
27.08.2020 09:55
Stáhnout

PDF
1,1 MB
Metodický dopis – koronavirus
08.04.2020 16:39
Stáhnout

PDF
215,8 kB
Metodický výklad Zpětná účinnost změn, resp. způsobilost výdajů u podstatných změn
22.07.2020 08:39
Stáhnout

PDF
485,6 kB
Metodický výklad Úspory projektu
04.09.2018 07:30
Stáhnout

XLSX
154,2 kB
Příloha metodického výkladu: výčet požadovaných příloh
28.05.2018 14:13
Stáhnout

DOCX
114,1 kB
Metodický výklad - Dokládání aktualizovaných příloh žádosti o podporu v době realizace projektu
28.05.2018 14:12
Stáhnout

DOCX
113,1 kB
Metodický výklad - Připomínky k podkladům ŘO v procesu schvalování
23.05.2018 15:17
Stáhnout

PDF
413,1 kB
Metodický výklad - Maximální výše úvazků
30.04.2018 14:32
Stáhnout

PDF
269,6 kB
Metodický výklad - veřejná podpora kap 15.2.
30.04.2018 14:33
Stáhnout

PDF
931,9 kB
Metodický výklad - Dokládání aktualizovaných příloh žádosti o podporu v době realizace projektu
02.07.2019 15:06
Stáhnout

XLSX
156,9 kB
Příloha metodického výkladu: výčet požadovaných příloh
02.07.2019 15:07
Stáhnout

PDF
667,1 kB
Metodický výklad - Výjimka ke stanovení maximální výše úvazku pro členy odborného týmu, kterými jsou pedagogičtí pracovníci
23.01.2020 14:25
Stáhnout

PDF
840,9 kB
Metodický výklad - Dokládání aktualizovaných příloh žádosti o podporu v době realizace projektu
27.05.2020 12:59
Stáhnout

XLSX
157,4 kB
Příloha metodického výkladu: výčet požadovaných příloh
27.05.2020 13:04
Stáhnout

PDF
788,5 kB
Metodický výklad - Výjimka ke stanovení maximální výše úvazku pro členy odborného týmu, kterými jsou pedagogičtí pracovníci
03.06.2020 09:05
Stáhnout

PDF
1,5 MB
Realizace šablon distanční formou
18.02.2021 15:18
Stáhnout

PDF
432,7 kB
Metodický výklad k provádění změn v přílohách „Přehled klíčových výstupů k naplnění indikátorů projektu ESF/EFRR“
26.03.2019 07:28
Stáhnout

PDF
468,3 kB
Metodický výklad - CBA
17.05.2019 07:25
Stáhnout

Vzory k výzvě

Vzor příloh pro výzvu č. 02_18_046 Výzkumné infrastruktury II

DOCX
115 kB
Čestné prohlášení úvodní a závěrečné_ŽADATEL
01.07.2019 08:25
Stáhnout

DOCX
118,1 kB
Prohlášení o přijatelnosti_ŽADATEL_EFRR
18.12.2018 07:54
Stáhnout

DOCX
133,3 kB
046_072_Prohlaseni o souladu s pravidly VPo_VI II
18.12.2018 07:54
Stáhnout

DOCX
137 kB
Přehled klíčových výstupů k naplnění indikátorů projektu EFRR_ŽADATEL
18.12.2018 07:54
Stáhnout

DOCX
138,4 kB
Studie proveditelnosti-VI_II a VE-I
18.12.2018 07:54
Stáhnout

XLSX
146,6 kB
Vzor Ganttova diagramu-VI_II a VE-I
18.12.2018 07:54
Stáhnout

DOCX
193,4 kB
Soulad s RIS3 strategii-VI_II a VE-I
18.12.2018 07:54
Stáhnout

DOCX
115,1 kB
Čestné prohlášení úvodní a závěrečné_PARTNER
01.07.2019 08:25
Stáhnout

DOCX
120,5 kB
Prohlášení o přijatelnosti_PARTNER_EFRR
18.12.2018 07:54
Stáhnout

DOCX
128,1 kB
Partnerská smlouva_ŽADATEL
18.12.2018 07:54
Stáhnout

DOCX
117,5 kB
Principy partnerství a prohlášení o partnerství_PARTNER
18.12.2018 07:54
Stáhnout

DOCX
116,8 kB
Prokázání vlastnické struktury_ŽADATEL
05.03.2019 09:08
Stáhnout

DOCX
116,9 kB
Prokázání vlastnické struktury_PARTNER
05.03.2019 09:08
Stáhnout

DOCX
122,1 kB
Metodika počítání VI_II a VE-I
18.12.2018 07:54
Stáhnout

Přehled vzorů - Právní akty

PDF
1,5 MB
Vzor rozhodnutí o poskytnutí dotace
25.04.2019 11:23
Stáhnout

PDF
278,7 kB
Pověření k výkonu veřejné služby realizované v rámci projektu
02.09.2017 13:33
Stáhnout

DOCX
158,7 kB
Vzor opatření NM – aktualizace podzim 2021
19.10.2021 12:24
Stáhnout

DOCX
145,4 kB
Vzor opatření NM - aktualizace podzim 2017
12.12.2017 13:56
Stáhnout

DOCX
797,4 kB
Snížené odvody za PRK v důsledku nedodržení povinností při zadávání zakázek - zveřejněno dne 15. 7. 2019, aktuální verze
15.07.2019 08:55
Stáhnout

Uživatelská příručka Zpracování žádosti v IS KP14 - pro všechny výzvy

PDF
11,9 MB
Uživatelská příručka Zpracování žádosti v IS KP14 v 1.8 - aktuální verze, platná od 10. 5. 2018
25.07.2018 15:03
Stáhnout

Prezentace k výzvě

Prezentace ze semináře konaného dne 23.1.2019

PPTX
5 MB
I. Metodický výklad výzvy_VI_II a VE-I
04.04.2019 12:12
Stáhnout

PPTX
1,3 MB
II. Finanční část_VI II a VE-I
04.04.2019 12:12
Stáhnout

PPTX
1,4 MB
III. Schvalovací proces_VI II a VE-I
04.04.2019 12:12
Stáhnout

Informační leták k výzvě

PDF
167,6 kB
Leták k výzvám č. 02_18_046 a č. 02_18_072 Výzkumné infrastruktury II a Výzkumné e-infrastruktury
13.02.2019 08:34
Stáhnout

PDF
92,4 kB
Leaflet Call No 02_18_046 and Call No 02_18_072 Research infrastructures II and Research e-infrastructures
07.05.2019 07:56
Stáhnout