ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání / MŠMT

Průběžná evaluace implementace OP VVV

Evaluační projekt je realizován pro Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání společností Deloitte Advisory s.r.o. Předmětem této nezávislé externí evaluace je kvalitativní a kvantitativní vyhodnocování implementace programu, identifikování faktorů ovlivňující jeho implementaci a navržení opatření vedoucí k odstranění potenciálních problémů a bariér, a to s cílem poskytnout Řídicímu orgánu zpětnou vazbu a doporučení týkající se implementace OP VVV.

Hodnocení bude probíhat v letech 2016 - 2023. Výstupem této evaluace budou jednak průběžné zprávy obsahující zejm. hodnocení věcného a finančního pokroku programu a zprávy specifické z hodnocení implementace ve vybraných oblastech. Konkrétně z hodnocení prvních výzev OP VVV, hodnocení synergických a komplementárních vazeb, hodnocení relevance a efektivnosti multifondovosti OP VVV a podporované kategorie regionů, hodnocení naplňování horizontálních principů v rámci OP VVV a ze specifického hodnocení efektivity realizovaných aktivit při dosahování cílů a výsledků technické pomoci OP VVV.  

 

 

 

Dokumenty

Průběžná evaluace implementace OP VVV

PDF
355,9 kB
1. Průběžná zpráva Manažerské shrnutí
21.03.2018 13:52
Stáhnout

PDF
540,4 kB
1. Progress Report Executive Summary
21.03.2018 13:55
Stáhnout

PDF
775 kB
2. Průběžná zpráva Manažerské shrnutí
21.03.2018 13:57
Stáhnout

PDF
707,4 kB
2. Progress Report Executive Summary
21.03.2018 13:58
Stáhnout

PDF
819,3 kB
3. Průběžná zpráva Manažerské shrnutí
21.03.2018 13:52
Stáhnout

PDF
705,3 kB
3. Progress report Executive Summary
21.03.2018 13:55
Stáhnout

PDF
935,2 kB
4. Průběžná zpráva Manažerské shrnutí
25.07.2018 08:18
Stáhnout

PDF
949,6 kB
4. Progress Report Executive Summary
25.07.2018 08:19
Stáhnout

PDF
1,3 MB
5. Průběžná zpráva - Manažerské shrnutí
31.01.2019 08:39
Stáhnout

PDF
1,3 MB
5. Progress Report Executive Summary
31.01.2019 08:38
Stáhnout

PDF
1008 kB
6. Průběžná zpráva Manažerské shrnutí
04.09.2019 08:29
Stáhnout

PDF
822,8 kB
6. Progress Report Executive summary
04.09.2019 08:29
Stáhnout

PDF
896,3 kB
7. Průběžná zpráva Manažerské shrnutí
16.01.2020 14:34
Stáhnout

PDF
757 kB
7. Progress Report Executive summary
16.01.2020 14:34
Stáhnout

PDF
996,9 kB
8. Průběžná zpráva Manažerské shrnutí
09.09.2020 08:36
Stáhnout

PDF
723,5 kB
8. Progress Report Executive summary
09.09.2020 08:37
Stáhnout

PDF
536,9 kB
9. Průběžná zpráva Manažerské shrnutí
08.01.2021 09:16
Stáhnout

PDF
521,3 kB
9. Progress Report Executive summary
08.01.2021 09:17
Stáhnout

PDF
434,3 kB
10. Průběžná zpráva Manažerské shrnutí
14.05.2021 11:33
Stáhnout

PDF
450,2 kB
10. Progress Report Executive summary
14.05.2021 11:35
Stáhnout

PDF
1,1 MB
11. Průběžná zpráva Manažerské shrnutí
10.12.2021 13:20
Stáhnout

PDF
992,4 kB
11. Progress Report Executive summary
10.12.2021 13:21
Stáhnout

PDF
486,9 kB
Zpráva z hodnocení technické pomoci OP VVV_Manažerské shrnutí
27.03.2020 07:37
Stáhnout

PDF
576,3 kB
Report of technical assistance evaluation OP RDE_ Executive Summary
27.03.2020 07:37
Stáhnout

PDF
422,6 kB
Zpráva z hodnocení S/K vazeb Manažerské shrnutí
21.03.2018 14:00
Stáhnout

PDF
312,1 kB
Report of SaC Executive Summary
21.03.2018 14:01
Stáhnout

PDF
471,4 kB
Zpráva z hodnocení multifondovosti Manažerské shrnutí
21.03.2018 14:03
Stáhnout

PDF
381,8 kB
Report of Multi Funding Executive Summary
21.03.2018 14:05
Stáhnout

PDF
657,8 kB
Zpráva z hodnocení multifondovosti Manažerské shrnutí (rok 2019)
26.04.2019 10:26
Stáhnout

PDF
605,3 kB
Report of Multi Funding Executive Summary (2019)
26.04.2019 10:27
Stáhnout

PDF
438,5 kB
Zpráva z hodnocení naplňování Horizontálních principů Manažerské shrnutí
21.03.2018 14:02
Stáhnout

PDF
450,5 kB
Report of Horizontal Principles Fulfilment Executive Summary
21.03.2018 14:04
Stáhnout

PDF
800,4 kB
Zpráva z hodnocení naplňování Horizontálních principů_Manažerské shrnutí (2019)
07.06.2019 12:20
Stáhnout

PDF
704,4 kB
Report of Horizontal Principles Fulfilment_ Executive Summary (2019)
07.06.2019 12:22
Stáhnout

PDF
438,5 kB
Zpráva z hodnocení Prvních výzev OP VVV Manažerské shrnutí
21.03.2018 14:13
Stáhnout

PDF
352 kB
Report of First Calls of OP RDE Executive Summary
21.03.2018 14:14
Stáhnout

PDF
642,9 kB
Zpráva pro MMR-NOK Manažerské shrnutí
21.03.2018 13:58
Stáhnout

PDF
729,5 kB
Report for MRD-NCA Executive summary
21.03.2018 13:59
Stáhnout

PDF
569 kB
Zpráva pro MMR-NOK Manažerské shrnutí (2019)
22.07.2019 07:26
Stáhnout

PDF
696,8 kB
Report for MRD-NCA Executive summary (2019)
22.07.2019 07:27
Stáhnout