ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání / MŠMT

Výzva č. 02_15_007 - Inkluzivní vzdělávání

Oddíly výzvy

Text výzvy v PDF

PDF
677,5 kB
Text výzvy č. 02_15_007 - Inkluzivní vzdělávání - aktuální verze, zveřejněna dne 4.6.2019
04.06.2019 10:37
Stáhnout

PDF
417,5 kB
Text výzvy č. 02_15_007 - Inkluzivní vzdělávání
12.12.2017 05:52
Stáhnout

PDF
428,7 kB
Text výzvy č. 02_15_007 - Inkluzivní vzdělávání
12.12.2017 05:52
Stáhnout

Přílohy výzvy

Přílohy k výzvě č. 02_15_007 Inkluzivní vzdělávání v prioritní ose 3

PDF
497,3 kB
Příloha č. 1 Metodický výklad
12.12.2017 05:52
Stáhnout

PDF
430,6 kB
Školní asistent výklad OP VVV - zveřejněno dne 29. 3. 2018
31.05.2018 15:30
Stáhnout

PDF
784,2 kB
Příloha č. 2 - Hodnotící kritéria Inkluze, platná verze
12.12.2017 05:52
Stáhnout

PDF
520,1 kB
Příloha č. 2 - Hodnotící kritéria verze 1 - neplatná
12.12.2017 05:52
Stáhnout

PDF
199,5 kB
Upřesnění - Inkluze
12.12.2017 05:52
Stáhnout

PDF
234,6 kB
Doplnění k zápisu z jednání Výběrové komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy č. 02_15_007 (Inkluzivní vzdělávání)
24.01.2018 23:07
Stáhnout

Zápisy z jednání Výběrové komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy č. 02_15_007 (Inkluzivní vzdělávání) 25.5.2016, 27.5.2016

PDF
3,3 MB
Zapis_z_jednani_VK_RO_OP_VVV_Inkluzivni_vzdelavani_27_5_2016
24.01.2018 23:07
Stáhnout

PDF
3,6 MB
Zapis_z_jednani_VK_RO_OP_VVV_Inkluzivni_vzdelavani_25_5_2016
24.01.2018 23:07
Stáhnout

Pravidla výzvy

Pravidla pro žadatele a příjemce - obecná část

PDF
4,8 MB
Pravidla pro Žadatele a Příjemce verze 5 - aktuální verze - účinná od 9. 11. 2017
12.12.2017 05:52
Stáhnout

PDF
3,5 MB
Rules for Applicants and Beneficiaries General Part OP RDE version 5
23.05.2018 15:14
Stáhnout

PDF
757,4 kB
Metodický dopis č. 1 k Pravidlům pro žadatele a příjemce verze 5 - účinnost od 14. 2. 2018
26.03.2018 13:11
Stáhnout

PDF
1,3 MB
Metodický dopis č. 2 k Pravidlům pro žadatele a příjemce verze 5 - účinnost od 1.6.2019
31.05.2019 12:54
Stáhnout

PDF
810,4 kB
Metodický dopis č. 3 k Pravidlům pro žadatele a příjemce verze 5 - účinnost od 1. listopadu 2019
23.10.2019 15:09
Stáhnout

PDF
234,6 kB
Metodický dopis č. 4 k Pravidlům pro žadatele a příjemce verze 5 – účinnost od 1. června 2022
01.06.2022 09:37
Stáhnout

PDF
213,9 kB
Metodický dopis č. 5 k Pravidlům pro žadatele a příjemce verze 5 – účinnost od 13. února 2023
31.01.2023 09:53
Stáhnout

PDF
323 kB
Metodický dopis – zjednodušení
27.08.2020 09:55
Stáhnout

PDF
273,4 kB
Metodický dopis – udržitelnost
15.02.2021 10:25
Stáhnout

PDF
1,1 MB
Metodický dopis – koronavirus
08.04.2020 16:39
Stáhnout

PDF
215,8 kB
Metodický výklad Zpětná účinnost změn, resp. způsobilost výdajů u podstatných změn
22.07.2020 08:39
Stáhnout

PDF
788,5 kB
Metodický výklad - Výjimka ke stanovení maximální výše úvazku pro členy odborného týmu, kterými jsou pedagogičtí pracovníci
03.06.2020 09:05
Stáhnout

PDF
667,1 kB
Metodický výklad - Výjimka ke stanovení maximální výše úvazku pro členy odborného týmu, kterými jsou pedagogičtí pracovníci
23.01.2020 14:25
Stáhnout

PDF
840,9 kB
Metodický výklad - Dokládání aktualizovaných příloh žádosti o podporu v době realizace projektu
27.05.2020 12:59
Stáhnout

PDF
931,9 kB
Metodický výklad - Dokládání aktualizovaných příloh žádosti o podporu v době realizace projektu
02.07.2019 15:06
Stáhnout

DOCX
114,1 kB
Metodický výklad - Dokládání aktualizovaných příloh žádosti o podporu v době realizace projektu
28.05.2018 14:12
Stáhnout

XLSX
157,4 kB
Příloha metodického výkladu: výčet požadovaných příloh
27.05.2020 13:04
Stáhnout

XLSX
156,9 kB
Příloha metodického výkladu: výčet požadovaných příloh
02.07.2019 15:07
Stáhnout

XLSX
154,2 kB
Příloha metodického výkladu: výčet požadovaných příloh
28.05.2018 14:13
Stáhnout

DOCX
113,1 kB
Metodický výklad - Připomínky k podkladům ŘO v procesu schvalování
23.05.2018 15:17
Stáhnout

PDF
413,1 kB
Metodický výklad - Maximální výše úvazků
30.04.2018 14:32
Stáhnout

PDF
269,6 kB
Metodický výklad - veřejná podpora kap 15.2.
30.04.2018 14:33
Stáhnout

PDF
3,5 MB
Pravidla pro Žadatele a Příjemce verze 4 - účinnost od 1. září 2016
31.07.2017 21:14
Stáhnout

PDF
336,4 kB
Metodický dopis č. 1 k Pravidlům pro žadatele a příjemce verze 4 - účinnost od 19. října 2016
31.07.2017 21:22
Stáhnout

PDF
492 kB
Metodický dopis č. 2 k Pravidlům pro žadatele a příjemce verze 4 - účinnost od 14. prosince 2016
31.07.2017 21:46
Stáhnout

PDF
497,2 kB
Metodický dopis č. 3 k Pravidlům pro žadatele a příjemce verze 4. - účinnost od 28. února 2017
31.07.2017 21:49
Stáhnout

PDF
713,8 kB
Metodický dopis č. 4 k Pravidlům pro žadatele a příjemce verze 4 - účinnost od 1. května 2017
31.07.2017 21:50
Stáhnout

PDF
1,2 MB
Metodický dopis č. 5 k Pravidlům pro žadatele a příjemce verze 4 - účinnost od 1. července 2019
28.06.2019 07:26
Stáhnout

PDF
589,4 kB
Metodický dopis č. 6 k Pravidlům pro žadatele a příjemce verze 4 - účinnost od 1. listopadu 2019
23.10.2019 14:43
Stáhnout

PDF
220,3 kB
Metodický dopis č. 7 k Pravidlům pro žadatele a příjemce verze 4 – účinnost od 1. června 2022
31.05.2022 12:46
Stáhnout

PDF
217,7 kB
Metodický dopis č. 8 k Pravidlům pro žadatele a příjemce verze 4 – účinnost od 13. února 2023
31.01.2023 09:43
Stáhnout

PDF
3,1 MB
Pravidla pro Žadatele a Příjemce verze 3 - účinnost od 20. ledna 2016
31.07.2017 22:03
Stáhnout

PDF
315,9 kB
Metodický výklad k Pravidlům pro žadatele a příjemce – verze 3 kapitola Připomínky k podkladům - zveřejněno dne 24. 8. 2016
31.07.2017 22:36
Stáhnout

PDF
153,6 kB
Metodický výklad KA řízení projektu PPZP verze - zveřejněno dne 1. 9. 2016
31.07.2017 22:21
Stáhnout

PDF
2,9 MB
Pravidla pro Žadatele a Příjemce verze 2 - účinnost od 28.srpna 2015
31.07.2017 22:09
Stáhnout

PDF
2,3 MB
Pravidla pro Žadatele a Příjemce verze 1 - účinnost od 8. června 2015
31.07.2017 22:15
Stáhnout

PDF
485,6 kB
Metodický výklad Úspory projektu
04.09.2018 07:30
Stáhnout

PDF
1,5 MB
Realizace šablon distanční formou
18.02.2021 15:18
Stáhnout

PDF
3,1 MB
Rules for Applicants and Beneficiaries - General section, version 3
17.10.2017 09:33
Stáhnout

Pravidla pro žadatele a příjemce – specifická část pro výzvu Inkluzivní vzdělávání

PDF
1,2 MB
Pravidla pro žadatele a příjemce specifická část Inkluzivní vzdělávání verze 3
12.12.2017 05:52
Stáhnout

PDF
1002,1 kB
Pravidla pro žadatele a příjemce specifická část Inkluzivní vzdělávání verze 2 - neakutální verze
12.12.2017 05:52
Stáhnout

PDF
1,1 MB
Pravidla pro žadatele a příjemce specifická část Inkluzivní vzdělávání- verze č. 1 - neaktuální
12.12.2017 05:52
Stáhnout
PDF
1,1 MB
Metodický dopis – koronavirus
08.04.2020 16:39
Stáhnout

PDF
1,5 MB
Realizace šablon distanční formou
18.02.2021 15:18
Stáhnout

PDF
432,7 kB
Metodický výklad k provádění změn v přílohách „Přehled klíčových výstupů k naplnění indikátorů projektu ESF/EFRR“
26.03.2019 07:28
Stáhnout

Vzory k výzvě

Vzory příloh pro výzvu č. 02_15_007 Inkluzivní vzdělávání

DOCX
71,4 kB
Analytická zpráva o situaci
12.12.2017 05:52
Stáhnout

DOCX
74 kB
Čestné prohlášení partnera s finančním příspěvkem
12.12.2017 05:52
Stáhnout

DOCX
68,1 kB
Čestné prohlášení škol o inkluzivním přístupu
12.12.2017 05:52
Stáhnout

DOCX
91,6 kB
Čestné prohlášení souhrnné do MS2014
12.12.2017 05:52
Stáhnout

DOCX
69,5 kB
Čestné prohlášení spolufinancování
12.12.2017 05:52
Stáhnout

DOCX
76,1 kB
Plán vyrovnávání
12.12.2017 05:52
Stáhnout

DOCX
73,5 kB
Přehled klíčových výstupů k naplnění indikátoru projektu ESF
12.12.2017 05:52
Stáhnout

DOCX
72 kB
Principy partnerství a prohlášení o partnerství k 1. 12. 2015
12.12.2017 05:52
Stáhnout

DOCX
72,7 kB
Zkušenost s cílovou skupinou téma I
12.12.2017 05:52
Stáhnout

DOCX
72,2 kB
Zkušenost s cílovou skupinou téma II
12.12.2017 05:52
Stáhnout

DOCX
71,1 kB
Zkušenost s inkluzivním vzděláváním
12.12.2017 05:52
Stáhnout

PDF
453,7 kB
Seznam obvyklých cen vybavení
12.12.2017 05:52
Stáhnout

XLSX
12 kB
Rozpočet Inkluzivní vzdělávání
12.12.2017 05:52
Stáhnout

PDF
6,6 MB
Uživatelská příručka IS KP14+ verze 1.1
12.12.2017 05:52
Stáhnout

PDF
3 MB
Uživatelská příručka CBA v ISKP14+
12.12.2017 05:51
Stáhnout

XLSX
46,1 kB
Strom odborností OP VVV – Pokyny pro vyplnění záložky žádosti o podporu Seznam odborností projektu v IS KP14+
17.10.2017 13:12
Stáhnout

Nezařazené dokumenty

DOCX
2 MB
Principy práce s certifikáty v MS2014+
12.12.2017 05:52
Stáhnout

Prezentace k výzvě

PPTX
2,6 MB
Seminář pro příjemce Inkluzivní vzdělávání
12.12.2017 05:52
Stáhnout