ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání / MŠMT

Výzva č. 02_16_014 - Budování expertních kapacit – transfer technologií

Oddíly výzvy

Text výzvy v PDF

PDF
871,7 kB
Text výzvy Budování expertních kapacit – transfer technologií - verze 3
25.08.2020 10:08
Stáhnout

PDF
499,4 kB
Text výzvy Budování expertních kapacit – transfer technologií - verze 2
31.05.2018 13:48
Stáhnout

PDF
260 kB
Anglický text výzvy Budování expertních kapacit - transfer technologií
12.12.2017 05:51
Stáhnout

Přílohy výzvy

Přílohy výzvy Budování expertních kapacit

PDF
355,5 kB
Příloha č. 1 Indikátory
20.10.2017 08:02
Stáhnout

PDF
170,5 kB
Příloha č. 2 Hodnoticí kritéria verze 2- zveřejněno dne 24. 5. 2016 v pdf
20.10.2017 08:02
Stáhnout

XLSX
85,4 kB
Příloha č. 2 Hodnoticí kritéria verze 2
20.10.2017 08:03
Stáhnout

PDF
515,9 kB
Příloha č. 2 Hodnoticí kritéria - neplatná verze v pdf
20.10.2017 08:03
Stáhnout

Anglické příloh k výzvě Budování expertních kapacit -Transfer technologií

PDF
122,6 kB
Annex 1 - Indicators
12.12.2017 05:51
Stáhnout

PDF
165,4 kB
Annex 2 - Evaluation Criteria
12.12.2017 05:51
Stáhnout

Uživatelská příručka Zpracování žádosti o podporu v IS KP14 - verze pro všechny výzvy

PDF
11,5 MB
Uživatelská příručka Zpracování žádosti v IS KP14 v 1.7 - aktuální verze, platná od 2. 2. 2017
17.10.2017 10:47
Stáhnout

PDF
11,5 MB
Uživatelská příručka Zpracování žádosti v IS KP14 v 1.6
17.10.2017 10:49
Stáhnout

PDF
11,9 MB
Uživatelská příručka Zpracování žádosti v IS KP14 v 1.5
17.10.2017 10:50
Stáhnout

PDF
8,8 MB
Uživatelská příručka Zpracování žádosti v IS KP14 v 1.4
17.10.2017 10:50
Stáhnout

PDF
8,3 MB
Uživatelská příručka Zpracování žádosti v IS KP14 v 1.3
17.10.2017 10:51
Stáhnout

PDF
7,9 MB
Uživatelská příručka Zpracování žádosti v IS KP14 v 1.2
17.10.2017 10:51
Stáhnout

XLSX
46,1 kB
Strom odborností OP VVV – Pokyny pro vyplnění záložky žádosti o podporu Seznam odborností projektu v IS KP14+
17.10.2017 13:12
Stáhnout

Pravidla výzvy

Pravidla pro žadatele a příjemce - obecná část

PDF
4,8 MB
Pravidla pro Žadatele a Příjemce verze 5 - aktuální verze - účinná od 9. 11. 2017
12.12.2017 05:52
Stáhnout

PDF
3,5 MB
Rules for Applicants and Beneficiaries General Part OP RDE version 5
23.05.2018 15:14
Stáhnout

PDF
757,4 kB
Metodický dopis č. 1 k Pravidlům pro žadatele a příjemce verze 5 - účinnost od 14. 2. 2018
26.03.2018 13:11
Stáhnout

PDF
1,3 MB
Metodický dopis č. 2 k Pravidlům pro žadatele a příjemce verze 5 - účinnost od 1.6.2019
31.05.2019 12:54
Stáhnout

PDF
810,4 kB
Metodický dopis č. 3 k Pravidlům pro žadatele a příjemce verze 5 - účinnost od 1. listopadu 2019
23.10.2019 15:09
Stáhnout

PDF
234,6 kB
Metodický dopis č. 4 k Pravidlům pro žadatele a příjemce verze 5 – účinnost od 1. června 2022
01.06.2022 09:37
Stáhnout

PDF
1,1 MB
Metodický dopis – koronavirus
08.04.2020 16:39
Stáhnout

PDF
323 kB
Metodický dopis – zjednodušení
27.08.2020 09:55
Stáhnout

PDF
273,4 kB
Metodický dopis – udržitelnost
15.02.2021 10:25
Stáhnout

PDF
215,8 kB
Metodický výklad Zpětná účinnost změn, resp. způsobilost výdajů u podstatných změn
22.07.2020 08:39
Stáhnout

PDF
788,5 kB
Metodický výklad - Výjimka ke stanovení maximální výše úvazku pro členy odborného týmu, kterými jsou pedagogičtí pracovníci
03.06.2020 09:05
Stáhnout

PDF
667,1 kB
Metodický výklad - Výjimka ke stanovení maximální výše úvazku pro členy odborného týmu, kterými jsou pedagogičtí pracovníci
23.01.2020 14:25
Stáhnout

PDF
840,9 kB
Metodický výklad - Dokládání aktualizovaných příloh žádosti o podporu v době realizace projektu
27.05.2020 12:59
Stáhnout

PDF
931,9 kB
Metodický výklad - Dokládání aktualizovaných příloh žádosti o podporu v době realizace projektu
02.07.2019 15:06
Stáhnout

DOCX
114,1 kB
Metodický výklad - Dokládání aktualizovaných příloh žádosti o podporu v době realizace projektu
28.05.2018 14:12
Stáhnout

XLSX
157,4 kB
Příloha metodického výkladu: výčet požadovaných příloh
27.05.2020 13:04
Stáhnout

XLSX
156,9 kB
Příloha metodického výkladu: výčet požadovaných příloh
02.07.2019 15:07
Stáhnout

XLSX
154,2 kB
Příloha metodického výkladu: výčet požadovaných příloh
28.05.2018 14:13
Stáhnout

DOCX
113,1 kB
Metodický výklad - Připomínky k podkladům ŘO v procesu schvalování
23.05.2018 15:17
Stáhnout

PDF
413,1 kB
Metodický výklad - Maximální výše úvazků
30.04.2018 14:32
Stáhnout

PDF
269,6 kB
Metodický výklad - veřejná podpora kap 15.2.
30.04.2018 14:33
Stáhnout

PDF
3,5 MB
Pravidla pro Žadatele a Příjemce verze 4 - účinnost od 1. září 2016
31.07.2017 21:14
Stáhnout

PDF
336,4 kB
Metodický dopis č. 1 k Pravidlům pro žadatele a příjemce verze 4 - účinnost od 19. října 2016
31.07.2017 21:22
Stáhnout

PDF
492 kB
Metodický dopis č. 2 k Pravidlům pro žadatele a příjemce verze 4 - účinnost od 14. prosince 2016
31.07.2017 21:46
Stáhnout

PDF
497,2 kB
Metodický dopis č. 3 k Pravidlům pro žadatele a příjemce verze 4. - účinnost od 28. února 2017
31.07.2017 21:49
Stáhnout

PDF
713,8 kB
Metodický dopis č. 4 k Pravidlům pro žadatele a příjemce verze 4 - účinnost od 1. května 2017
31.07.2017 21:50
Stáhnout

PDF
1,2 MB
Metodický dopis č. 5 k Pravidlům pro žadatele a příjemce verze 4 - účinnost od 1. července 2019
28.06.2019 07:26
Stáhnout

PDF
589,4 kB
Metodický dopis č. 6 k Pravidlům pro žadatele a příjemce verze 4 - účinnost od 1. listopadu 2019
23.10.2019 14:43
Stáhnout

PDF
220,3 kB
Metodický dopis č. 7 k Pravidlům pro žadatele a příjemce verze 4 – účinnost od 1. června 2022
31.05.2022 12:46
Stáhnout

PDF
3,1 MB
Pravidla pro Žadatele a Příjemce verze 3 - účinnost od 20. ledna 2016
31.07.2017 22:03
Stáhnout

PDF
315,9 kB
Metodický výklad k Pravidlům pro žadatele a příjemce – verze 3 kapitola Připomínky k podkladům - zveřejněno dne 24. 8. 2016
31.07.2017 22:36
Stáhnout

PDF
153,6 kB
Metodický výklad KA řízení projektu PPZP verze - zveřejněno dne 1. 9. 2016
31.07.2017 22:21
Stáhnout

PDF
2,9 MB
Pravidla pro Žadatele a Příjemce verze 2 - účinnost od 28.srpna 2015
31.07.2017 22:09
Stáhnout

PDF
2,3 MB
Pravidla pro Žadatele a Příjemce verze 1 - účinnost od 8. června 2015
31.07.2017 22:15
Stáhnout

PDF
485,6 kB
Metodický výklad Úspory projektu
04.09.2018 07:30
Stáhnout

PDF
1,5 MB
Realizace šablon distanční formou
18.02.2021 15:18
Stáhnout

Specifická pravidla pro výzvu Budování expertních kapacit

PDF
286,2 kB
Metodický dopis č. 1 k Pravidlům pro žadatele a příjemce - specifická část, verze 3, výzvy Budování expertních kapacit - transfer technologí
29.06.2018 09:23
Stáhnout

PDF
1008,1 kB
Pravidla pro žadatele a příjemce - specifická část - Budování kapacit - transfer technologií verze 3 - účinnost od 30. března 2017
20.10.2017 08:06
Stáhnout

PDF
1021,2 kB
Pravidla pro žadatele a příjemce - specifická část - Budování kapacit - transfer_technologií verze 2
20.10.2017 08:06
Stáhnout

PDF
733,5 kB
Pravidla pro žadatele a příjemce - specifická část - Budování kapacit - transfer technologií - verze 1
20.10.2017 08:06
Stáhnout

PDF
724,5 kB
14_Specificka_pravidla_Transfer_technologii_CTT_verze1_OPRAVA
20.10.2017 08:06
Stáhnout

PDF
842 kB
Pravidla pro žadatele a příjemce - specifická část - Budování kapacit - transfer technologií - 0
20.10.2017 08:06
Stáhnout
PDF
1,1 MB
Metodický dopis – koronavirus
08.04.2020 16:39
Stáhnout

PDF
1,5 MB
Realizace šablon distanční formou
18.02.2021 15:18
Stáhnout

PDF
3,1 MB
Rules for Applicants and Beneficiaries - General section, version 3
17.10.2017 09:33
Stáhnout

PDF
724,5 kB
Anglická verze specifických pravidel pro výzvu Budování expertních kapacit - transfer technologií
12.12.2017 05:51
Stáhnout

PDF
432,7 kB
Metodický výklad k provádění změn v přílohách „Přehled klíčových výstupů k naplnění indikátorů projektu ESF/EFRR“
26.03.2019 07:28
Stáhnout

Vzory k výzvě

Přehled vzorů - Právní akty

PDF
1,5 MB
Vzor rozhodnutí o poskytnutí dotace
25.04.2019 11:23
Stáhnout

PDF
278,7 kB
Pověření k výkonu veřejné služby realizované v rámci projektu
02.09.2017 13:33
Stáhnout

DOCX
158,7 kB
Vzor opatření NM – aktualizace podzim 2021
19.10.2021 12:24
Stáhnout

DOCX
145,4 kB
Vzor opatření NM - aktualizace podzim 2017
12.12.2017 13:56
Stáhnout

DOCX
797,4 kB
Snížené odvody za PRK v důsledku nedodržení povinností při zadávání zakázek - zveřejněno dne 15. 7. 2019, aktuální verze
15.07.2019 08:55
Stáhnout

Vzory příloh k výzvě č. 02_16_014 Budování expertních kapacit – transfer technologií

XLSX
67,6 kB
Realizační tým
12.12.2017 05:51
Stáhnout

XLSX
280,7 kB
Plán vzdělávání pro jednotlivé pozice
12.12.2017 05:51
Stáhnout

XLSX
145,1 kB
Implementation team annex of the project proposal
12.12.2017 05:51
Stáhnout

DOCX
789,8 kB
Principy partnerství a prohlášení o partnerství 01122015
12.12.2017 05:51
Stáhnout

DOCX
84 kB
Čestné prohlášení žadatel - výzkumná organizace (definice zákon 130_2002)
12.12.2017 05:51
Stáhnout

DOCX
83,8 kB
Čestné prohlášení žadatel obrat
12.12.2017 05:51
Stáhnout

DOCX
88,7 kB
Čestné prohlášení žadatel
12.12.2017 05:51
Stáhnout

DOCX
70,1 kB
Harmonogram klíčových aktivit
12.12.2017 05:51
Stáhnout

DOCX
75,4 kB
Partnerská smlouva OPVVV vzor
12.12.2017 05:51
Stáhnout

DOCX
74,5 kB
Přehled klíčových výstupů k naplnění indikátoru projektu ESF
12.12.2017 05:51
Stáhnout

DOCX
74,7 kB
Principy partnerství a prohlášení o partnerství
12.12.2017 05:51
Stáhnout

DOCX
74,9 kB
Vlastnicka_struktura_pravnicke_osoby
12.12.2017 05:51
Stáhnout

Nezařazené dokumenty

XLSX
280,7 kB
Plán vzdělávání pro jednotlivé pozice k výzvě č. 02_16_014 Budování expertních kapacit – transfer technologií
12.12.2017 05:51
Stáhnout

PDF
197,3 kB
Osvětové akce - doplňující informace
12.12.2017 05:51
Stáhnout

PDF
311,3 kB
Prezenční listina OP VVV
12.12.2017 05:51
Stáhnout

PDF
333,1 kB
Vykazování cestovních výdajů ve vztahu k cílové skupině, odbornému a administrativnímu týmu
12.12.2017 05:51
Stáhnout

PDF
451,4 kB
Závěry ze semináře pro příjemce ze dne 27. 2. 2018
04.05.2018 14:30
Stáhnout

Prezentace k výzvě

Seminář k výzvě Budování expertních kapacit

PPTX
1,4 MB
Základní informace k výzvě
20.10.2017 08:12
Stáhnout

PPTX
1,4 MB
Metodický výklad
20.10.2017 08:12
Stáhnout

PPTX
1,4 MB
Finanční řízení projektu
20.10.2017 08:12
Stáhnout

PPTX
585,1 kB
Prezentace pro Žadatele ISKP
20.10.2017 08:12
Stáhnout

PPTX
531,5 kB
Schvalovací proces
20.10.2017 08:12
Stáhnout