ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání / MŠMT

Výzva č. 02_15_004 - Smart Akcelerátor

Oddíly výzvy

Text výzvy v PDF

PDF
344,2 kB
Text výzvy č. 02_15_004 Smart Akcelerátor
20.10.2017 09:21
Stáhnout

Přílohy výzvy

Přílohy výzvy č. 02_15_004 Smart Akcelerátor

PDF
341,1 kB
Příloha č. 1 - Indikátory
12.12.2017 05:51
Stáhnout

PDF
714,9 kB
Příloha č. 2 - Kritéria výběru operací - aktuální verze
12.12.2017 05:51
Stáhnout

PDF
297,4 kB
Příloha č. 2 - Kritéria výběru operací- verze 2 - neplatná
12.12.2017 05:51
Stáhnout

PDF
407,6 kB
Příloha č. 2 - Kritéria výběru operací - verze 1 - neplatná
12.12.2017 05:51
Stáhnout

PDF
1 MB
Příloha č.3 Metodický výklad
12.12.2017 05:51
Stáhnout

PDF
2,6 MB
Příloha č. 3 - Metodický výklad - neplatná verze
12.12.2017 05:51
Stáhnout

PDF
2 MB
Příloha č. 4 - Kompetenční modely
12.12.2017 05:51
Stáhnout

Pravidla výzvy

Pravidla pro žadatele a příjemce - obecná část

PDF
4,8 MB
Pravidla pro Žadatele a Příjemce verze 5 - aktuální verze - účinná od 9. 11. 2017
12.12.2017 05:52
Stáhnout

PDF
3,5 MB
Rules for Applicants and Beneficiaries General Part OP RDE version 5
23.05.2018 15:14
Stáhnout

PDF
757,4 kB
Metodický dopis č. 1 k Pravidlům pro žadatele a příjemce verze 5 - účinnost od 14. 2. 2018
26.03.2018 13:11
Stáhnout

PDF
1,3 MB
Metodický dopis č. 2 k Pravidlům pro žadatele a příjemce verze 5 - účinnost od 1.6.2019
31.05.2019 12:54
Stáhnout

PDF
810,4 kB
Metodický dopis č. 3 k Pravidlům pro žadatele a příjemce verze 5 - účinnost od 1. listopadu 2019
23.10.2019 15:09
Stáhnout

PDF
234,6 kB
Metodický dopis č. 4 k Pravidlům pro žadatele a příjemce verze 5 – účinnost od 1. června 2022
01.06.2022 09:37
Stáhnout

PDF
213,9 kB
Metodický dopis č. 5 k Pravidlům pro žadatele a příjemce verze 5 – účinnost od 13. února 2023
31.01.2023 09:53
Stáhnout

PDF
323 kB
Metodický dopis – zjednodušení
27.08.2020 09:55
Stáhnout

PDF
273,4 kB
Metodický dopis – udržitelnost
15.02.2021 10:25
Stáhnout

PDF
1,1 MB
Metodický dopis – koronavirus
08.04.2020 16:39
Stáhnout

PDF
215,8 kB
Metodický výklad Zpětná účinnost změn, resp. způsobilost výdajů u podstatných změn
22.07.2020 08:39
Stáhnout

PDF
788,5 kB
Metodický výklad - Výjimka ke stanovení maximální výše úvazku pro členy odborného týmu, kterými jsou pedagogičtí pracovníci
03.06.2020 09:05
Stáhnout

PDF
667,1 kB
Metodický výklad - Výjimka ke stanovení maximální výše úvazku pro členy odborného týmu, kterými jsou pedagogičtí pracovníci
23.01.2020 14:25
Stáhnout

PDF
840,9 kB
Metodický výklad - Dokládání aktualizovaných příloh žádosti o podporu v době realizace projektu
27.05.2020 12:59
Stáhnout

PDF
931,9 kB
Metodický výklad - Dokládání aktualizovaných příloh žádosti o podporu v době realizace projektu
02.07.2019 15:06
Stáhnout

DOCX
114,1 kB
Metodický výklad - Dokládání aktualizovaných příloh žádosti o podporu v době realizace projektu
28.05.2018 14:12
Stáhnout

XLSX
157,4 kB
Příloha metodického výkladu: výčet požadovaných příloh
27.05.2020 13:04
Stáhnout

XLSX
156,9 kB
Příloha metodického výkladu: výčet požadovaných příloh
02.07.2019 15:07
Stáhnout

XLSX
154,2 kB
Příloha metodického výkladu: výčet požadovaných příloh
28.05.2018 14:13
Stáhnout

DOCX
113,1 kB
Metodický výklad - Připomínky k podkladům ŘO v procesu schvalování
23.05.2018 15:17
Stáhnout

PDF
413,1 kB
Metodický výklad - Maximální výše úvazků
30.04.2018 14:32
Stáhnout

PDF
269,6 kB
Metodický výklad - veřejná podpora kap 15.2.
30.04.2018 14:33
Stáhnout

PDF
3,5 MB
Pravidla pro Žadatele a Příjemce verze 4 - účinnost od 1. září 2016
31.07.2017 21:14
Stáhnout

PDF
336,4 kB
Metodický dopis č. 1 k Pravidlům pro žadatele a příjemce verze 4 - účinnost od 19. října 2016
31.07.2017 21:22
Stáhnout

PDF
492 kB
Metodický dopis č. 2 k Pravidlům pro žadatele a příjemce verze 4 - účinnost od 14. prosince 2016
31.07.2017 21:46
Stáhnout

PDF
497,2 kB
Metodický dopis č. 3 k Pravidlům pro žadatele a příjemce verze 4. - účinnost od 28. února 2017
31.07.2017 21:49
Stáhnout

PDF
713,8 kB
Metodický dopis č. 4 k Pravidlům pro žadatele a příjemce verze 4 - účinnost od 1. května 2017
31.07.2017 21:50
Stáhnout

PDF
1,2 MB
Metodický dopis č. 5 k Pravidlům pro žadatele a příjemce verze 4 - účinnost od 1. července 2019
28.06.2019 07:26
Stáhnout

PDF
589,4 kB
Metodický dopis č. 6 k Pravidlům pro žadatele a příjemce verze 4 - účinnost od 1. listopadu 2019
23.10.2019 14:43
Stáhnout

PDF
220,3 kB
Metodický dopis č. 7 k Pravidlům pro žadatele a příjemce verze 4 – účinnost od 1. června 2022
31.05.2022 12:46
Stáhnout

PDF
217,7 kB
Metodický dopis č. 8 k Pravidlům pro žadatele a příjemce verze 4 – účinnost od 13. února 2023
31.01.2023 09:43
Stáhnout

PDF
3,1 MB
Pravidla pro Žadatele a Příjemce verze 3 - účinnost od 20. ledna 2016
31.07.2017 22:03
Stáhnout

PDF
315,9 kB
Metodický výklad k Pravidlům pro žadatele a příjemce – verze 3 kapitola Připomínky k podkladům - zveřejněno dne 24. 8. 2016
31.07.2017 22:36
Stáhnout

PDF
153,6 kB
Metodický výklad KA řízení projektu PPZP verze - zveřejněno dne 1. 9. 2016
31.07.2017 22:21
Stáhnout

PDF
2,9 MB
Pravidla pro Žadatele a Příjemce verze 2 - účinnost od 28.srpna 2015
31.07.2017 22:09
Stáhnout

PDF
2,3 MB
Pravidla pro Žadatele a Příjemce verze 1 - účinnost od 8. června 2015
31.07.2017 22:15
Stáhnout

PDF
485,6 kB
Metodický výklad Úspory projektu
04.09.2018 07:30
Stáhnout

PDF
1,5 MB
Realizace šablon distanční formou
18.02.2021 15:18
Stáhnout

Pravidla pro žadatele a příjemce - specifická část 2015

PDF
1,1 MB
Metodický dopis – koronavirus
08.04.2020 16:39
Stáhnout

PDF
1,5 MB
Realizace šablon distanční formou
18.02.2021 15:18
Stáhnout

PDF
3,1 MB
Rules for Applicants and Beneficiaries - General section, version 3
17.10.2017 09:33
Stáhnout

Pravidla pro žadatele a příjemce – specifická část pro prioritní osu 2 OP VVV pro předkládání Individuálních projektů Smart Akcelerátor

PDF
316,5 kB
Metodický výklad č. 1 k Pravidlům pro žadatele a příjemce - specifická část výzvy Smart Akcelerátor - zveřejněno dne 16. 3. 2018
27.03.2018 14:23
Stáhnout

PDF
664 kB
Pravidla pro žadatele a příjemce specifická část Smart Akcelerátor verze 03 - účinnost od 1. září 2016
27.03.2018 14:23
Stáhnout

PDF
1,1 MB
Pravidla pro žadatele a příjemce specifická část Smart Akcelerátor verze 2 - zveřejněno dne 31.8.2015
27.03.2018 14:23
Stáhnout

PDF
1,3 MB
Pravidla pro žadatele a příjemce specifická část Smart Akcelerátor verze 1 - zveřejněno dne 15.7.2015
27.03.2018 14:23
Stáhnout
PDF
1,1 MB
Metodický dopis – koronavirus
08.04.2020 16:39
Stáhnout

PDF
1,5 MB
Realizace šablon distanční formou
18.02.2021 15:18
Stáhnout

PDF
432,7 kB
Metodický výklad k provádění změn v přílohách „Přehled klíčových výstupů k naplnění indikátorů projektu ESF/EFRR“
26.03.2019 07:28
Stáhnout

Vzory k výzvě

Vzory příloh pro výzvu Smart Akcelerátor

DOCX
67,2 kB
Potvrzení krajské rady inovace konkurenceschopnost
20.10.2017 09:29
Stáhnout

DOCX
70,2 kB
Potvrzení o souladu projektu se strategií
20.10.2017 09:29
Stáhnout

DOCX
70,9 kB
Přehled klíčových výstupů k naplnění indikátorů projektu ESF
20.10.2017 09:29
Stáhnout

DOCX
72 kB
Principy partnerství a prohlášení o partnerství k 1. 12. 2015
20.10.2017 09:29
Stáhnout

DOCX
67,2 kB
Seznam účastníků entrepreneurial discovery procesu
20.10.2017 09:29
Stáhnout

DOCX
74,7 kB
Vlastnická struktura právnické osoby
20.10.2017 09:29
Stáhnout

DOCX
58,9 kB
Harmonogram klíčových aktivit
20.10.2017 09:29
Stáhnout

DOCX
91,7 kB
Čestné prohlášení souhrnné do MS2014
20.10.2017 09:29
Stáhnout

DOCX
73,4 kB
Čestné prohlášení partnera s finančním příspěvkem
20.10.2017 09:29
Stáhnout

DOCX
85,4 kB
Čestné prohlášení de minimis SOHZ
20.10.2017 09:29
Stáhnout

DOCX
86,1 kB
Čestné prohlášení de minimis
20.10.2017 09:29
Stáhnout

DOCX
148,1 kB
Prohlášení o souladu projektu s pravidly veřejné podpory
10.06.2019 10:08
Stáhnout

Přehled vzorů - Právní akty

PDF
1,5 MB
Vzor rozhodnutí o poskytnutí dotace
25.04.2019 11:23
Stáhnout

PDF
278,7 kB
Pověření k výkonu veřejné služby realizované v rámci projektu
02.09.2017 13:33
Stáhnout

DOCX
158,7 kB
Vzor opatření NM – aktualizace podzim 2021
19.10.2021 12:24
Stáhnout

DOCX
145,4 kB
Vzor opatření NM - aktualizace podzim 2017
12.12.2017 13:56
Stáhnout

DOCX
797,4 kB
Snížené odvody za PRK v důsledku nedodržení povinností při zadávání zakázek - zveřejněno dne 15. 7. 2019, aktuální verze
15.07.2019 08:55
Stáhnout

Nezařazené dokumenty

PDF
243,8 kB
Soupiska MI 2 08 06
12.12.2017 05:51
Stáhnout

PDF
347,2 kB
Upřesnění výkladu MI 2 08 06
12.12.2017 05:51
Stáhnout

PDF
197,5 kB
Upřesnění výkladu klíčové osoby
12.12.2017 05:51
Stáhnout

PDF
453,7 kB
Seznam obvyklých cen vybavení výzva Smart Akcelerátor
12.12.2017 05:51
Stáhnout

XLSX
10,8 kB
Rozpočet Smart Akcelerátor
12.12.2017 05:51
Stáhnout

PDF
576 kB
Upřesnění výkladu k Příloze č. 3 výzvy Smart Akcelerátor č. 02_15_004
08.11.2018 08:39
Stáhnout

Prezentace k výzvě

Prezentace k výzvě č. 02_15_004 Smart Akcelerátor

PPTX
4,3 MB
Seminář pro příjemce výzvy Smart Akcelerátor
12.12.2017 05:51
Stáhnout

PPT
602 kB
I. Základní informace k výzvě
12.12.2017 05:51
Stáhnout

PPTX
257,5 kB
II. Metodický výklad výzvy
12.12.2017 05:51
Stáhnout

PPT
806 kB
III. Finanční řízení
12.12.2017 05:51
Stáhnout

XLSX
13,7 kB
IIIa. Finanční milníky - vzorový příklad
12.12.2017 05:51
Stáhnout

PPT
302 kB
IV. IS KP14 MS2014
12.12.2017 05:51
Stáhnout

PPT
655,5 kB
V. Schvalovací proces a hodnoticí kritéria
12.12.2017 05:51
Stáhnout