Výzva č. 02_16_026 - Dlouhodobá mezisektorová spolupráce

Oddíly výzvy

Text výzvy v PDF

PDF
829,8 kB
Text výzva č. 02_16_026 Dlouhodobá mezisektorová spolupráce
02.09.2017 11:53
Stáhnout

PDF
857,2 kB
Text of the Call Long-term Intersectoral Cooperation
28.03.2018 14:17
Stáhnout

Přílohy výzvy

Přílohy k výzvě 02_16_026 Dlouhodobá mezisektorová spolupráce

PDF
409,3 kB
Příloha č. 1 Indikátory
04.04.2018 13:14
Stáhnout

PDF
198 kB
Příloha č. 2 Hodnoticí kritéria
04.04.2018 13:15
Stáhnout

XLSX
175,1 kB
Příloha č. 2 Hodnoticí kritéria - excel
04.04.2018 13:19
Stáhnout

PDF
2,3 MB
Příloha č. 3 Soulad s RIS3 strategií
02.09.2017 12:32
Stáhnout

PDF
460,8 kB
Příloha č. 1 Indikátory
02.09.2017 11:59
Stáhnout

PDF
184,1 kB
Příloha č. 2 Hodnoticí kritéria
02.09.2017 12:29
Stáhnout

Uživatelská příručka Zpracování žádosti v IS KP14 - pro výzvu 26 a 49

PDF
12,7 MB
Uživatelská příručka Zpracování žádosti v IS_KP14 v 1.8 DMS
02.09.2017 18:03
Stáhnout

Annexes to the Long-term Intersectoral Cooperation

PDF
507,3 kB
Annex 1 Indicators
28.03.2018 14:18
Stáhnout

PDF
186,4 kB
Annex 2 Evaluation Criteria
28.03.2018 14:18
Stáhnout

XLSX
176,5 kB
Annex 2 Evaluation Criteria
28.03.2018 14:18
Stáhnout

PDF
1 MB
Rules for Applicants and Beneficiaries – Specific Part Call’s „Long-term Intersectoral Cooperation“ and „Long-term Intersectoral Cooperation for ITI“ version 3
04.10.2018 07:48
Stáhnout

Pravidla výzvy

Pravidla pro žadatele a příjemce - obecná část

PDF
4,8 MB
Pravidla pro Žadatele a Příjemce verze 5 - aktuální verze - účinná od 9. 11. 2017
12.12.2017 05:52
Stáhnout

PDF
3,5 MB
Rules for Applicants and Beneficiaries General Part OP RDE version 5
23.05.2018 15:14
Stáhnout

PDF
757,4 kB
Metodický dopis č. 1 k Pravidlům pro žadatele a příjemce verze 5 - účinnost od 14. 2. 2018
26.03.2018 13:11
Stáhnout

PDF
1,3 MB
Metodický dopis č. 2 k Pravidlům pro žadatele a příjemce verze 5 - účinnost od 1.6.2019
31.05.2019 12:54
Stáhnout

PDF
810,4 kB
Metodický dopis č. 3 k Pravidlům pro žadatele a příjemce verze 5 - účinnost od 1. listopadu 2019
23.10.2019 15:09
Stáhnout

PDF
1,1 MB
Metodický dopis – koronavirus
08.04.2020 16:39
Stáhnout

PDF
323 kB
Metodický dopis – zjednodušení
27.08.2020 09:55
Stáhnout

PDF
273,4 kB
Metodický dopis – udržitelnost
15.02.2021 10:25
Stáhnout

PDF
215,8 kB
Metodický výklad Zpětná účinnost změn, resp. způsobilost výdajů u podstatných změn
22.07.2020 08:39
Stáhnout

PDF
788,5 kB
Metodický výklad - Výjimka ke stanovení maximální výše úvazku pro členy odborného týmu, kterými jsou pedagogičtí pracovníci
03.06.2020 09:05
Stáhnout

PDF
667,1 kB
Metodický výklad - Výjimka ke stanovení maximální výše úvazku pro členy odborného týmu, kterými jsou pedagogičtí pracovníci
23.01.2020 14:25
Stáhnout

PDF
840,9 kB
Metodický výklad - Dokládání aktualizovaných příloh žádosti o podporu v době realizace projektu
27.05.2020 12:59
Stáhnout

PDF
931,9 kB
Metodický výklad - Dokládání aktualizovaných příloh žádosti o podporu v době realizace projektu
02.07.2019 15:06
Stáhnout

DOCX
114,1 kB
Metodický výklad - Dokládání aktualizovaných příloh žádosti o podporu v době realizace projektu
28.05.2018 14:12
Stáhnout

XLSX
157,4 kB
Příloha metodického výkladu: výčet požadovaných příloh
27.05.2020 13:04
Stáhnout

XLSX
156,9 kB
Příloha metodického výkladu: výčet požadovaných příloh
02.07.2019 15:07
Stáhnout

XLSX
154,2 kB
Příloha metodického výkladu: výčet požadovaných příloh
28.05.2018 14:13
Stáhnout

DOCX
113,1 kB
Metodický výklad - Připomínky k podkladům ŘO v procesu schvalování
23.05.2018 15:17
Stáhnout

PDF
413,1 kB
Metodický výklad - Maximální výše úvazků
30.04.2018 14:32
Stáhnout

PDF
269,6 kB
Metodický výklad - veřejná podpora kap 15.2.
30.04.2018 14:33
Stáhnout

PDF
3,5 MB
Pravidla pro Žadatele a Příjemce verze 4 - účinnost od 1. září 2016
31.07.2017 21:14
Stáhnout

PDF
336,4 kB
Metodický dopis č. 1 k Pravidlům pro žadatele a příjemce verze 4 - účinnost od 19. října 2016
31.07.2017 21:22
Stáhnout

PDF
492 kB
Metodický dopis č. 2 k Pravidlům pro žadatele a příjemce verze 4 - účinnost od 14. prosince 2016
31.07.2017 21:46
Stáhnout

PDF
497,2 kB
Metodický dopis č. 3 k Pravidlům pro žadatele a příjemce verze 4. - účinnost od 28. února 2017
31.07.2017 21:49
Stáhnout

PDF
713,8 kB
Metodický dopis č. 4 k Pravidlům pro žadatele a příjemce verze 4 - účinnost od 1. května 2017
31.07.2017 21:50
Stáhnout

PDF
1,2 MB
Metodický dopis č. 5 k Pravidlům pro žadatele a příjemce verze 4 - účinnost od 1. července 2019
28.06.2019 07:26
Stáhnout

PDF
589,4 kB
Metodický dopis č. 6 k Pravidlům pro žadatele a příjemce verze 4 - účinnost od 1. listopadu 2019
23.10.2019 14:43
Stáhnout

PDF
3,1 MB
Pravidla pro Žadatele a Příjemce verze 3 - účinnost od 20. ledna 2016
31.07.2017 22:03
Stáhnout

PDF
315,9 kB
Metodický výklad k Pravidlům pro žadatele a příjemce – verze 3 kapitola Připomínky k podkladům - zveřejněno dne 24. 8. 2016
31.07.2017 22:36
Stáhnout

PDF
153,6 kB
Metodický výklad KA řízení projektu PPZP verze - zveřejněno dne 1. 9. 2016
31.07.2017 22:21
Stáhnout

PDF
2,9 MB
Pravidla pro Žadatele a Příjemce verze 2 - účinnost od 28.srpna 2015
31.07.2017 22:09
Stáhnout

PDF
2,3 MB
Pravidla pro Žadatele a Příjemce verze 1 - účinnost od 8. června 2015
31.07.2017 22:15
Stáhnout

PDF
485,6 kB
Metodický výklad Úspory projektu
04.09.2018 07:30
Stáhnout

PDF
1,5 MB
Realizace šablon distanční formou
18.02.2021 15:18
Stáhnout

Pravidla pro žadatele a příjemce - specifická část pro výzvy DMS a DMS pro ITI

PDF
644,3 kB
Metodický dopis k Pravidlům pro žadatele a příjemce – specifická část (Brexit)
17.10.2019 16:08
Stáhnout

PDF
882,3 kB
Metodický dopis č. 1 k Pravidlům pro žadatele a příjemce – specifická část, verze 3 - účinnost od 29.1.2019
29.01.2019 13:49
Stáhnout

PDF
1 MB
Pravidla pro žadatele a příjemce – specifická část pro výzvy DMS a DMS pro ITI – verze 3, účinná od 24. 7. 2018, zveřejněno dne 24. 7. 2018
24.07.2018 12:21
Stáhnout

PDF
1 MB
Pravidla pro žadatele a příjemce - specifická část pro výzvy DMS a DMS pro ITI - verze 2, platná verze, účinná od 29. 9. 2017, zveřejněno dne 27. 9. 2017
27.03.2018 14:59
Stáhnout

PDF
964,1 kB
Pravidla pro žadatele a příjemce - specifická část pro výzvy DMS a DMS pro ITI - zveřejněno dne 11. 7. 2017
27.03.2018 14:59
Stáhnout

DOCX
394,2 kB
Rules for Applicants and Beneficiaries - specific part - English Version, published on 26. 7. 2017
27.03.2018 14:59
Stáhnout

PDF
722,4 kB
Metodický dopis č. 2 k Pravidlům pro žadatele a příjemce - specifická část, verze 3 - účinnost od 3. 5. 2019
03.05.2019 10:12
Stáhnout
PDF
1,1 MB
Metodický dopis – koronavirus
08.04.2020 16:39
Stáhnout

PDF
1,5 MB
Realizace šablon distanční formou
18.02.2021 15:18
Stáhnout

PDF
1 MB
Rules for Applicants and Beneficiaries – Specific Part Call’s „Long-term Intersectoral Cooperation“ and „Long-term Intersectoral Cooperation for ITI“ version 3
04.10.2018 07:48
Stáhnout

Vzory k výzvě

DOCX
113,8 kB
Prohlášení o zveřejnění účetní závěrky
10.04.2018 11:59
Stáhnout

Anglické verze příloh

DOCX
121,1 kB
Statement of Compliance with State Aid Rules_Applicant
10.04.2018 09:36
Stáhnout

DOCX
121,2 kB
Statement of Compliance with State Aid Rules_Partner_GBER
10.04.2018 09:36
Stáhnout

DOCX
121,1 kB
Statement of Compliance with State Aid Rules_Partner_RO
10.04.2018 09:37
Stáhnout

DOCX
172,8 kB
LIC_LIC for ITI_Feasibility Study
10.04.2018 09:37
Stáhnout

DOCX
126,8 kB
LIC_LIC for ITI_Partnership Agreement
10.04.2018 09:37
Stáhnout

DOCX
123,7 kB
Agreement on Partnership
10.04.2018 09:37
Stáhnout

DOCX
119,4 kB
Principles of Partneship_LIC_LICforITI
10.04.2018 09:37
Stáhnout

DOCX
116,3 kB
Schedule of key activities
10.04.2018 09:37
Stáhnout

DOCX
132,9 kB
Overview of key outputs contributing to the EFRR project indicators (1)
10.04.2018 09:42
Stáhnout

Přehled vzorů - Přílohy monitorovacích zpráv

PDF
840,9 kB
Metodický výklad - Dokládání aktualizovaných příloh žádosti o podporu v době realizace projektu
27.05.2020 12:59
Stáhnout

PDF
931,9 kB
Metodický výklad - Dokládání aktualizovaných příloh žádosti o podporu v době realizace projektu
02.07.2019 15:06
Stáhnout

DOCX
114,1 kB
Metodický výklad - Dokládání aktualizovaných příloh žádosti o podporu v době realizace projektu
28.05.2018 14:12
Stáhnout

XLSX
157,4 kB
Příloha metodického výkladu: výčet požadovaných příloh
27.05.2020 13:04
Stáhnout

XLSX
156,9 kB
Příloha metodického výkladu: výčet požadovaných příloh
02.07.2019 15:07
Stáhnout

XLSX
154,2 kB
Příloha metodického výkladu: výčet požadovaných příloh
28.05.2018 14:13
Stáhnout

Přehled vzorů - Právní akty

PDF
1,5 MB
Vzor rozhodnutí o poskytnutí dotace
25.04.2019 11:23
Stáhnout

PDF
278,7 kB
Pověření k výkonu veřejné služby realizované v rámci projektu
02.09.2017 13:33
Stáhnout

DOCX
145,4 kB
Vzor opatření NM - aktualizace podzim 2017
12.12.2017 13:56
Stáhnout

DOCX
797,4 kB
Snížené odvody za PRK v důsledku nedodržení povinností při zadávání zakázek - zveřejněno dne 15. 7. 2019, aktuální verze
15.07.2019 08:55
Stáhnout

DOCX
127 kB
Přehled vzorů - Partnerské smlouvy
02.09.2017 13:52
Stáhnout

DOCX
60,9 kB
Jednotný formulář pro vyřizování žádosti o přezkum procesu schvalování/oznámení ŘO u projektu v realizaci
26.03.2018 15:10
Stáhnout

Vzory příloh pro všechny výzvy

XLSX
292 kB
Přístrojový deník
12.12.2017 05:52
Stáhnout

XLSX
291,5 kB
Deník plochy
12.12.2017 05:52
Stáhnout

DOCX
131,8 kB
Přehled hospodářského využití podpořených kapacit
30.06.2020 13:35
Stáhnout

DOCX
130,2 kB
Overview of the Economic Use of the Supported Capacities
29.07.2020 10:45
Stáhnout

PDF
678,9 kB
Vyplněný vzor Přehledu hospodářského využití podpořených kapacit
07.07.2020 09:19
Stáhnout

DOCX
99,5 kB
Pozorovací arch CKP
12.12.2017 05:52
Stáhnout

XLSX
77,8 kB
Příloha ZoR - Realizační tým od 1.1.2021
07.01.2021 11:54
Stáhnout

XLSX
76,9 kB
Příloha ZoR - Realizační tým do 31.12.2020
14.10.2019 13:15
Stáhnout

XLSX
76 kB
Příloha ZoR - Realizační tým - neaktuální verze
18.10.2018 09:42
Stáhnout

XLSX
76 kB
Příloha ZoR - Realizační tým - neaktuální verze
10.07.2018 08:42
Stáhnout

XLSX
92 kB
Výkaz práce OP VVV souhrnný
29.06.2018 14:15
Stáhnout

XLSX
94,8 kB
Výkaz práce OP VVV HC NHC
29.06.2018 14:15
Stáhnout

XLSX
141,8 kB
Výkaz práce OP VVV měsíční
29.06.2018 14:15
Stáhnout

PDF
245,7 kB
Metodický výklad výkazy práce
29.06.2018 14:16
Stáhnout

XLSX
145,6 kB
Vyplněný vzor výkazu práce OP VVV měsíční Excelentní vědecký pracovník garant KA2
10.08.2018 10:05
Stáhnout

XLSX
145,6 kB
Vyplněný vzor výkazu práce OP VVV měsíční Manažer projektu
10.08.2018 10:05
Stáhnout

XLSX
98,6 kB
Vyplněný vzor výkazu práce OP VVV souhrnný Finanční manažer projektu
10.08.2018 10:05
Stáhnout

XLSX
159,4 kB
SOHZ - Finanční vypořádání vyrovnávací platby
25.11.2019 10:31
Stáhnout

Vzory příloh ZoR projektu EFRR indikátorů PO1

DOCX
153,1 kB
Přehled klíčových výstupů k naplnění indikátorů projektu EFRR - zveřejněno dne 26. 6. 2017
12.12.2017 05:52
Stáhnout

XLSX
124,6 kB
Soupiska účastí v mezinárodních programech spolupráce 20312 vzor - zveřejněno dne 26. 4. 2017
12.12.2017 05:52
Stáhnout

XLSX
121,3 kB
Soupiska mezinárodních patentových přihlášek 22011 vzor - zveřejněno dne 26. 4. 2017
12.12.2017 05:52
Stáhnout

XLSX
317,4 kB
Soupiska odborných publikací vzor 20211 a 20216 - zveřejněno dne 14. 3. 2018
11.04.2018 14:21
Stáhnout

XLSX
132 kB
Soupiska odborných publikací 20211 vzor - zveřejněno dne 26. 6. 2017 - neaktuální verze
12.12.2017 05:52
Stáhnout

XLSX
122,2 kB
Soupiska odborných publikací 20211 vzor - zveřejněno dne 26. 4. 2017 - neaktuální verze
12.12.2017 05:52
Stáhnout

XLSX
130,1 kB
Soupiska odborných publikací se zahraničním spoluautorstvím 20216 vzor - zveřejněno dne 26. 6. 2017
12.12.2017 05:52
Stáhnout

XLSX
122,3 kB
Soupiska odborných publikací se zahraničním spoluautorstvím 20216 vzor - zveřejněno dne 26. 4. 2017 - neaktuální verze
12.12.2017 05:52
Stáhnout

XLSX
136 kB
Vykazování indikátoru CO24 a CO25 vzor - zveřejněno dne 13. 10. 2017
12.12.2017 05:52
Stáhnout

XLSX
136,1 kB
Vykazování indikátoru CO24 a CO25 vzor - zveřejněno dne 26. 4. 2017 - neaktuální verze
12.12.2017 05:52
Stáhnout

XLSX
257 kB
DMS a DMS pro ITI_ Souhrnná tabulka_indikátory a výstupy
02.01.2019 09:48
Stáhnout

Nezařazené dokumenty

XLSX
4,6 MB
DMS Výpočet poměrů zdrojů financování projektu
01.04.2021 14:42
Stáhnout

XLSX
318,3 kB
DMS_Výpočet poměrů zdrojů financování projektu verze 2 (neaktuální verze)
27.11.2018 07:46
Stáhnout

XLSX
324,4 kB
DMS Výpočet poměrů zdrojů financování projektu (neaktuální verze)
12.12.2017 05:52
Stáhnout

Prezentace k výzvě

PPTX
11,7 MB
Výklad výzvy DMS, DMS-ITI
02.09.2017 14:00
Stáhnout

PPTX
3,9 MB
Finanční řízení - prezentace Lenky Geržové
02.09.2017 13:57
Stáhnout

PPTX
1,5 MB
Schvalovací proces DMS, DMS-ITI
02.09.2017 14:00
Stáhnout

Informační leták k výzvě

PDF
241,6 kB
Leták k výzvě č. 02_16_026 a č. 02_17_049 - Dlouhodobá mezisektorová spolupráce a Dlouhodobá mezisektorová spolupráce pro ITI
02.09.2017 14:14
Stáhnout

PDF
96,8 kB
Leaflet Call No 02_16_026 and Call No 02_17_049 Long-term intersectoral collaboration and Long-term intersectoral collaboration for ITI
10.05.2019 07:34
Stáhnout