ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Přehled vzorů - přílohy k výzvám

Řídicí orgán OP VVV informuje žadatele o zveřejnění aktualizovaného vzoru přílohy žádosti o podporu Principy partnerství a prohlášení o partnerství. K aktualizaci přílohy dochází v návaznosti na zrušení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, který byl uveden v předchozím znění přílohy, a který byl od 1. 10. 2016 nahrazen zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Aktualizovaný vzor přílohy žádosti o podporu Principy partnerství a prohlášení o partnerství:

Principy_o_partnerstvi_a_prohlaseni_o_partnerstvi.docx Principy o partnerství a prohlášení o partnerství - zveřejněno dne 10. 1. 2017 


Vzory příloh pro výzvu č. 02_15_001 Individuální projekty systémové:

     Cestne_prohlaseni_souhrnne_do_MS14.docx Cestne_prohlaseni_souhrnne_do_MS14.docx (86,63 KB)

     Charta_projektu_plne_zneni.docx Charta_projektu_plne_zneni.docx (95,97 KB)  - aktualizace zveřejněna dne 28.4.2016

     Charta_projektu_plne_zneni_Urad_vlady_CR.DOCX Charta_projektu_plne_zneni_Urad_vlady_CR.DOCX (94,56 KB) - aktualizace zveřejněna dne 28.4.2016

     Charta_projektu_zkracene_zneni_pro_MV_OP_VVV.DOCX Charta_projektu_zkracene_zneni_pro_MV_OP_VVV.DOCX (83,58 KB)  - aktualizace zveřejněna dne 28.4.2016

     Potvrzeni_skupiny_MSMT_o_vyuziti_IS.docx Potvrzeni_skupiny_MSMT_o_vyuziti_IS.docx (69,74 KB)

     Prehled_klicovych_vystupu_k_naplneni_indikatoru_projektu_ESF.docx Prehled_klicovych_vystupu_k_naplneni_indikatoru_projektu_ESF.docx (73,64 KB)

     Harmonogram_klicovych_aktivit.docx Harmonogram_klicovych_aktivit.docx (58,94 KB)  

                 -  Žadatel v žádosti o podporu v rámci pole Popis klíčové aktivity specifikuje témata a výstupy aktivit, včetně časového harmonogramu, tj. od/do kterého data bude klíčová aktivita realizována. Vzhledem k tomu, že harmonogram klíčových aktivit je předmětem věcného hodnocení, doporučuje Řídicí orgán žadatelům doložit tento formulář jako nepovinnou přílohu žádosti o podporu.


Vzory příloh pro výzvu č. 02_15_002  Krajské akční plány rozvoje vzdělávání:

     Metodicky_pokyn_upravy_ramcu_KAP_00000002_.pdf Metodický pokyn k úpravám Rámců pro investice do infrastruktury KAP - zveřejněno dne 17. 10. 2016

     Cestne_prohlaseni_souhrnne_do_MS14.docx Cestne_prohlaseni_souhrnne_do_MS14.docx (86,38 KB)

     Institucionalni_slozeni_PS_vzdelavani.docx Institucionalni_slozeni_PS_vzdelavani.docx (73,75 KB)

     Prehled_klicovych_vystupu_k_naplneni_indikatoru_projektu_ESF.docx Prehled_klicovych_vystupu_k_naplneni_indikatoru_projektu_ESF.docx (73,64 KB

     Harmonogram_klicovych_aktivit.docx Harmonogram_klicovych_aktivit.docx (58,94 KB)

                  - Žadatel v žádosti o podporu v rámci pole Popis klíčové aktivity specifikuje témata a výstupy aktivit, včetně časového harmonogramu, tj. od/do kterého data bude klíčová aktivita realizována. Vzhledem k tomu, že harmonogram klíčových aktivit je předmětem věcného hodnocení, doporučuje Řídicí orgán žadatelům doložit tento formulář jako nepovinnou přílohu žádosti o podporu.

    ML_Ramec_pro_investice_do_infrastruktury_priloha.docx ML_Ramec_pro_investice_do_infrastruktury_priloha.docx (126,29 KB) - zveřejněno dne 17. 5. 2016

    ML_Ramec_pro_investice_do_infrastruktury.pdf ML_Ramec_pro_investice_do_infrastruktury.pdf (492,17 KB) - zveřejněno dne 17. 5. 2016


Vzory příloh pro výzvu č. 02_15_003  Podpora excelentních výzkumných týmů: 

     Cestne_prohlaseni_partnera_s_fin._prispevkem.docx Cestne_prohlaseni_partnera_s_fin._prispevkem.docx (72,91 KB)

     Priloha_c_15_Cestne_prohlaseni_zajisteni_vlastnich_prostredku_udrzitelnost_upravene.docx Priloha_c_15_Cestne_prohlaseni_zajisteni_vlastnich_prostredku_udrzitelnost.docx (81,49 KB

     Cestne_prohlaseni_souhrnne_do_MS2014.docx Cestne_prohlaseni_souhrnne_do_MS2014.docx (91,54 KB)

     Prehled_klicovych_vystupu_k_naplneni_indikatoru_projektu_EFRR.docx Prehled_klicovych_vystupu_k_naplneni_indikatoru_projektu_EFRR.docx (72,16 KB)

     Principy_partnerstvi_a_prohlaseni_o_partnerstvi_01122015_k_1.12.2015.docx Principy_partnerstvi_a_prohlaseni_o_partnerstvi_k_1.12.2015.docx (71,99 KB

     Studie_proveditelnosti_excelentni_tymy.docx Studie_proveditelnosti_excelentni_tymy.docx (86,83 KB)

     Vlastnicka_struktura_pravnicke_osoby.docx Vlastnicka_struktura_pravnicke_osoby.docx (73,34 KB

     Implementation_team_1_annex_of_the_project_proposal_.xlsx Implementation_team_annex_of_the_project_proposal_.xlsx (145,07 KB)


Vzory příloh pro výzvu č. 02_15_004  Smart Akcelerátor:

    Cestne_prohlaseni_de_minimis.docx Cestne_prohlaseni_de_minimis.docx (86,08 KB)

    Cestne_prohlaseni_de_minimis_SOHZ.docx Cestne_prohlaseni_de_minimis_SOHZ.docx (85,41 KB)

    Cestne_prohlaseni_partnera_s_fin._prispevkem.docx Cestne_prohlaseni_partnera_s_fin._prispevkem.docx (73,36 KB)

    Cestne_prohlaseni_souhrnne_do_MS2014.docx Cestne_prohlaseni_souhrnne_do_MS2014.docx (91,74 KB)

    Potvrzeni_krajske_rady_inovace_konkurenceschopnost.docx Potvrzeni_krajske_rady_inovace_konkurenceschopnost.docx (67,17 KB)

    Potvrzeni_o_souladu_projektu_se_strategii.docx Potvrzeni_o_souladu_projektu_se_strategii.docx (70,18 KB)

    Prehled_klicovych_vystupu_k_naplneni_indikatoru_projektu_ESF.docx Prehled_klicovych_vystupu_k_naplneni_indikatoru_projektu_ESF.docx (70,95 KB)

    Principy_partnerstvi_a_prohlaseni_o_partnerstvi_01122015_k_1.12.2015.docx Principy_partnerstvi_a_prohlaseni_o_partnerstvi_k_1.12.2015.docx (71,99 KB

    Seznam_ucastniku_entrepreneurial_discovery_procesu.docx Seznam_ucastniku_entrepreneurial_discovery_procesu.docx (67,17 KB)

    Vlastnicka_struktura_pravnicke_osoby.docx Vlastnicka_struktura_pravnicke_osoby.docx (74,73 KB)

    Harmonogram_klicovych_aktivit.docx Harmonogram_klicovych_aktivit.docx (58,94 KB
                 - Žadatel v žádosti o podporu v rámci pole Popis klíčové aktivity specifikuje témata a výstupy aktivit, včetně časového harmonogramu, tj. od/do kterého data bude klíčová aktivita realizována. Vzhledem k tomu, že harmonogram klíčových aktivit je předmětem věcného hodnocení, doporučuje Řídicí orgán žadatelům doložit tento formulář jako nepovinnou přílohu žádosti o podporu.


Vzory příloh pro výzvu č. 02_15_005  Místní akční plány rozvoje vzdělávání:

    Identifikace_urovne_MAP.docx Identifikace_urovne_MAP.docx (71,13 KB)

    Osloveni_zrizovatelu_MS_ZS.docx Osloveni_zrizovatelu_MS_ZS.docx (72,64 KB)

    Potvrzeni_Magistratu_hl_m_Praha_MAP.docx Potvrzeni_Magistratu_hl_m_Praha_MAP.docx (68,12 KB)

    Prehled_klicovych_vystupu_k_naplneni_indikatoru_projektu_ESF.docx Prehled_klicovych_vystupu_k_naplneni_indikatoru_projektu_ESF.docx (73,63 KB)

    Principy_partnerstvi_a_prohlaseni_o_partnerstvi_01122015_k_1.12.2015.docx Principy_partnerstvi_a_prohlaseni_o_partnerstvi_01122015_k_1.12.2015.docx (71,99 KB)

    Souhlasy_zrizovatelu_a_skol.docx Souhlasy_zrizovatelu_a_skol.docx (70,89 KB)

    Soulad_s_kompetencnim_modelem_MAP.docx Soulad_s_kompetencnim_modelem_MAP.docx (73,16 KB)

    Stanovisko_Regionalni_stale_konference.docx Stanovisko_Regionalni_stale_konference.docx (72,42 KB)

    SR_MAP_aktual._k_1.7._2016.docx SR_MAP_aktual._k_1.7._2016.docx (183,11 KB) -  aktualizováno dne 1. 7. 2016
    Struktura_MAP_fin2.docx Struktura_MAP_fin2.docx (129,49 KB) -  zveřejněno dne 17. 5. 2016

 


Vzory příloh pro výzvu č. 02_15_006  Teaming: 

    Cestne_prohlaseni_partnera_s_fin._prispevkem.docx Cestne_prohlaseni_partnera_s_fin._prispevkem.docx (73,41 KB)

    Cestne_prohlaseni_souhrnne_do_MS2014.docx Cestne_prohlaseni_souhrnne_do_MS2014.docx (91,47 KB)

    Prehled_klicovych_vystupu_k_naplneni_indikatoru_projektu_EFRR.docx Prehled_klicovych_vystupu_k_naplneni_indikatoru_projektu_EFRR.docx (72,54 KB)

    Principy_partnerstvi_a_prohlaseni_o_partnerstvi_01122015_k_1.12.2015.docx Principy_partnerstvi_a_prohlaseni_o_partnerstvi_k_1.12.2015.docx (71,99 KB

    Vlastnicka_struktura_pravnicke_osoby.docx Vlastnicka_struktura_pravnicke_osoby.docx (73,97 KB

    Harmonogram_klicovych_aktivit.docx Harmonogram_klicovych_aktivit.docx (58,94 KB)

                  - Žadatel v žádosti o podporu v rámci pole Popis klíčové aktivity specifikuje témata a výstupy aktivit, včetně časového harmonogramu, tj. od/do kterého data bude klíčová aktivita realizována. Vzhledem k tomu, že harmonogram klíčových aktivit je předmětem věcného hodnocení, doporučuje Řídicí orgán žadatelům doložit tento formulář jako nepovinnou přílohu žádosti o podporu.

 


Vzory příloh pro výzvu č. 02_15_007  Inkluzivní vzdělávání:

    Analyticka_zprava_o_situaci.docx Analyticka_zprava_o_situaci.docx (71,40 KB)

    Cestne_prohlaseni_partnera_s_fin._prispevkem.docx Cestne_prohlaseni_partnera_s_fin._prispevkem.docx (73,95 KB)

    Cestne_prohlaseni_skol_o_inkluzivnim_pristupu.docx Cestne_prohlaseni_skol_o_inkluzivnim_pristupu.docx (68,10 KB)

    Cestne_prohlaseni_souhrnne_do_MS2014.docx Cestne_prohlaseni_souhrnne_do_MS2014.docx (91,64 KB)

    Cestne_prohlaseni_spolufinancovani.docx Cestne_prohlaseni_spolufinancovani.docx (69,51 KB)

    Plan_vyrovnani.docx Plan_vyrovnani.docx (76,14 KB)

    Prehled_klicovych_vystupu_k_naplneni_indikatoru_projektu_ESF.docx Prehled_klicovych_vystupu_k_naplneni_indikatoru_projektu_ESF.docx (73,49 KB)

    Principy_partnerstvi_a_prohlaseni_o_partnerstvi_01122015_k_1.12.2015.docx Principy_partnerstvi_a_prohlaseni_o_partnerstvi_k_1.12.2015.docx (71,99 KB

    Zkusenost_s_cilovou_skupinou_tema_I.docx Zkusenost_s_cilovou_skupinou_tema_I.docx (72,70 KB)

    Zkusenost_s_cilovou_skupinou_tema_II.docx Zkusenost_s_cilovou_skupinou_tema_II.docx (72,16 KB)

    Zkusenost_s_inkluzivnim_vzdelavanim.docx Zkusenost_s_inkluzivnim_vzdelavanim.docx (71,08 KB

 


Vzory příloh pro výzvu č. 02_15_008  Fázované projekty:

    Prehled_klicovych_vystupu_k_naplneni_indikatoru_projektu_ERDF.docx Prehled_klicovych_vystupu_k_naplneni_indikatoru_projektu_ERDF.docx (78,58 KB)

    Principy_partnerstvi_a_prohlaseni_o_partnerstvi_01122015_k_1.12.2015.docx Principy_partnerstvi_a_prohlaseni_o_partnerstvi_k_1.12.2015.docx (71,99 KB

    Vlastnicka_struktura_pravnicke_osoby.docx Vlastnicka_struktura_pravnicke_osoby.docx (78,18 KB)

    Vyjadreni_RO_OP_VaVpI_k_1._fazi_projektu.docx Vyjadreni_RO_OP_VaVpI_k_1._fazi_projektu.docx (74,23 KB

 


Vzory příloh pro výzvu č. 02_16_009 Technická pomoc:

   Cestne_prohlaseni_zadatel_TP.docx Cestne_prohlaseni_zadatel_TP.docx (87,28 KB)

   Harmonogram_klicovych_aktivit.docx Harmonogram_klicovych_aktivit.docx (70,16 KB)

 


Vzory příloh pro výzvu č. 02_16_010 Budování kapacit pro rozvoj škol I.:

  CV_clenu_odborneho_tymu_CV_externiho_mentora_.docx CV_clenu_odborneho_tymu_CV_externiho_mentora_.docx (81,18 KB)  -

Upozornění: CV odborného pracovníka (tzn. externího mentora) má žadatel povinnost doložit jako přílohu žádosti o podporu pouze v případě, že jeho žádost obsahuje povinně volitelnou aktivitu č. 3 Příprava a rozvoj externích mentorů – více viz kap. 2 a 5.2.4. Pravidel pro žadatele a příjemce - specifická část, verze 2.

Vzhledem k nesprávnému vzoru přílohy č. 7 v IS KP14+ všichni žadatelé jako povinnou přílohu žádosti o podporu č. 7 vloží dokument, jehož obsahem bude informace „pro žadatele nerelevantní“. V případě volby podporované aktivity č. 3 žadatele vloží CV mentora jako přílohu č. 18 žádosti o podporu, u níž je v IS KP14+ k dispozici relevantní vzor.

 

   Cestne_prohlaseni_partner.docx Cestne_prohlaseni_partner.docx (86,64 KB)

   Cestne_prohlaseni_zadatel.docx Cestne_prohlaseni_zadatel.docx (86,99 KB)

   Cestne_prohlaseni_zadatel_obrat.docx Cestne_prohlaseni_zadatel_obrat.docx (81,55 KB)

   Harmonogram_klicovych_aktivit.docx Harmonogram_klicovych_aktivit.docx (69,05 KB)

   Partnerska_smlouva.doc Partnerska_smlouva.doc (144,00 KB)

   Prehled_klicovych_vystupu_k_naplneni_indikatoru_projektu_ESF.docx Prehled_klicovych_vystupu_k_naplneni_indikatoru_projektu_ESF.docx (72,46 KB)

   Principy_partnerstvi_a_prohlaseni_o_partnerstvi_01122015.docx Principy_partnerstvi_a_prohlaseni_o_partnerstvi_01122015.docx (789,82 KB) -  aktuální vzor přílohy žádosti o podporu byl doplněn o informace související s finančním podílem partnera na celkových způsobilých výdajích projektu. (Zveřejněno dne 30.3.2016) 

   Projektove_rizeni.docx Projektove_rizeni.docx (79,94 KB)

  Priloha_zadosti_o_podporu_Realizacni_tym.xlsx Priloha_zadosti_o_podporu_Realizacni_tym.xlsx (67,61 KB)

   Vlastnicka_struktura_pravnicke_osoby.docx Vlastnicka_struktura_pravnicke_osoby.docx (72,70 KB)


Vzory příloh pro výzvu č. 02_16_011 Rozvoj klíčových kompetencí v rámci oborových didaktik, průřezových témat a mezipředmětových vztahů:

   Cestne_prohlaseni_partner.docx Cestne_prohlaseni_partner.docx (86,64 KB)

   Cestne_prohlaseni_zadatel.docx Cestne_prohlaseni_zadatel.docx (86,99 KB)

   Cestne_prohlaseni_zadatel_obrat.docx Cestne_prohlaseni_zadatel_obrat.docx (81,55 KB)

   Cestne_prohlaseni_zapojeni_fakult.docx Cestne_prohlaseni_zapojeni_fakult.docx (203,23 KB)

   Cestne_prohlaseni_zapojeni_skol_do_spolecenstvi_praxe.docx Cestne_prohlaseni_zapojeni_skol_do_spolecenstvi_praxe.docx (203,51 KB)

   Harmonogram_klicovych_aktivit.docx Harmonogram_klicovych_aktivit.docx (69,05 KB)

   Partnerska_smlouva.doc Partnerska_smlouva.doc (144,00 KB)

   Prehled_klicovych_vystupu_k_naplneni_indikatoru_projektu_ESF.docx Prehled_klicovych_vystupu_k_naplneni_indikatoru_projektu_ESF.docx (72,46 KB)

   Principy_partnerstvi_a_prohlaseni_o_partnerstvi_01122015.docx Principy_partnerstvi_a_prohlaseni_o_partnerstvi_01122015.docx (789,82 KB) - aktuální vzor přílohy žádosti o podporu byl doplněn o informace související s finančním podílem partnera na celkových způsobilých výdajích projektu. (Zveřejněno dne 30.3.2016) 

   Projektove_rizeni.docx Projektove_rizeni.docx (79,94 KB)

   Vlastnicka_struktura_pravnicke_osoby.docx Vlastnicka_struktura_pravnicke_osoby.docx (72,70 KB)

   Realizacni_tym_zadost_o_podporu_.xlsx Realizacni_tym.xlsx (67,63 KB) - aktualizace zveřejněna 11.3.2016

 


Vzory příloh pro výzvu č. 02_16_012 Gramotnosti:

   Cestne_prohlaseni_partner.docx Cestne_prohlaseni_partner.docx (86,64 KB)

   Cestne_prohlaseni_zadatel.docx Cestne_prohlaseni_zadatel.docx (86,99 KB)

   Cestne_prohlaseni_zadatel_obrat.docx Cestne_prohlaseni_zadatel_obrat.docx (81,55 KB)

   Harmonogram_klicovych_aktivit.docx Harmonogram_klicovych_aktivit.docx (69,05 KB)

   Partnerska_smlouva.doc Partnerska_smlouva.doc (144,00 KB)

   Prehled_klicovych_vystupu_k_naplneni_indikatoru_projektu_ESF.docx Prehled_klicovych_vystupu_k_naplneni_indikatoru_projektu_ESF.docx (72,46 KB)

   Principy_partnerstvi_a_prohlaseni_o_partnerstvi_01122015.docx Principy_partnerstvi_a_prohlaseni_o_partnerstvi_01122015.docx (789,82 KB) - aktuální vzor přílohy žádosti o podporu byl doplněn o informace související s finančním podílem partnera na celkových způsobilých výdajích projektu. (Zveřejněno dne 30.3.2016) 

   Prohlaseni_o_zapojeni_zaku_ze_socioekonomicky_znev_prosr.docx Prohlaseni_o_zapojeni_zaku_ze_socioekonomicky_znev_prosr.docx (81,10 KB)

   Projektove_rizeni.docx Projektove_rizeni.docx (79,94 KB)

   Vlastnicka_struktura_pravnicke_osoby.docx Vlastnicka_struktura_pravnicke_osoby.docx (72,70 KB)

   Zkusenost_odborneho_tymu.docx Zkusenost_odborneho_tymu.docx (80,80 KB)

   Realizacni_tym_zadost_o_podporu_.xlsx Realizacni_tym.xlsx (67,63 KB) - aktualizace zveřejněna 11.3.2016

 


Vzory příloh pro výzvu č. 02_16_013 Výzkumné infrastruktury

vzory_priloh_Vyzkumne_infrastruktury.zip vzory příloh Výzkumné infrastruktury.zip (753,75 KB)

Realizacni_tym_zadost_o_podporu_.xlsx Realizacni_tym.xlsx (67,63 KB) - aktualizace zveřejněna 11.3.2016

Implementation_team_project_proposal.xlsx Implementation_team_project_proposal.xlsx (145,09 KB)

Principy_partnerstvi_a_prohlaseni_o_partnerstvi_01122015_a.docx Principy_partnerstvi_a_prohlaseni_o_partnerstvi_01122015.docx (789,82 KB) - Vzor přílohy byl doplněn o informace související s finančním podílem partnera na celkových způsobilých výdajích projektu. Dle Pravidel pro žadatele a příjemce – obecná část, kap. 13: „Žadatel uvádí partnery již v žádosti o podporu, včetně rolí, podílu na aktivitách projektu a finančního podílu, pokud je plánován.“ Při zapojení partnera s finančním příspěvkem je tedy žadatel povinen v žádosti o podporu uvést podíl partnera na celkových způsobilých výdajích. Tuto informaci žadatel uvede buď v aktualizované verzi přílohy žádosti o podporu Principy partnerství a prohlášení o partnerství nebo Smlouvě o partnerství (pokud je již uzavřena). Zveřejněno dne 4.4.2016.

Studie_proveditelnosti_VyzkumneInfrastruktry.docx Studie_proveditelnosti_VyzkumneInfrastruktry.docx (111,63 KB) - zveřejněno dne 16. 5. 2016

Detailni_rozpocet_VyzkumneInfrastruktury.xlsx Detailni_rozpocet_VyzkumneInfrastruktury.xlsx (287,66 KB) - zveřejněno dne 16. 5. 2016

Grant_Application_Vyzkumne_infrastruktury_02_16_013.doc Grant_Application_Vyzkumne_infrastruktury_02_16_013.doc (282,00 KB) - Doporučený vzor přílohy Žádost o podporu v AJ. Zveřejněno dne 25. 5. 2016.

  


Vzory příloh pro výzvu č. 02_16_014 Budování expertních kapacit – transfer technologií

prilohy.zip vzory příloh Budování expertních kapacit - transfer technologií.zip (460,16 KB)

Realizacni_tym_zadost_o_podporu_.xlsx Realizacni_tym.xlsx (67,63 KB) - aktualizace zveřejněna 11.3.2016

Plan_vzdelavani_pro_jednotlive_pozice.xlsx Plan_vzdelavani_pro_jednotlive_pozice.xlsx (280,68 KB)

Implementation_team_1_annex_of_the_project_proposal_.xlsx Implementation_team_annex_of_the_project_proposal_.xlsx (145,07 KB)

Principy_partnerstvi_a_prohlaseni_o_partnerstvi_01122015_a.docx Principy_partnerstvi_a_prohlaseni_o_partnerstvi_01122015.docx (789,82 KB) - Vzor přílohy byl doplněn o informace související s finančním podílem partnera na celkových způsobilých výdajích projektu. Dle Pravidel pro žadatele a příjemce – obecná část, kap. 13: „Žadatel uvádí partnery již v žádosti o podporu, včetně rolí, podílu na aktivitách projektu a finančního podílu, pokud je plánován.“ Při zapojení partnera s finančním příspěvkem je tedy žadatel povinen v žádosti o podporu uvést podíl partnera na celkových způsobilých výdajích. Tuto informaci žadatel uvede buď v aktualizované verzi přílohy žádosti o podporu Principy partnerství a prohlášení o partnerství nebo Smlouvě o partnerství (pokud je již uzavřena). Zveřejněno dne 4.4.2016.

  


Vzory příloh pro výzvu č. 02_16_015 ESF výzva pro vysoké školy

Principy_partnerstvi_a_prohlaseni_o_partnerstvi_01122015_a.docx Principy_partnerstvi_a_prohlaseni_o_partnerstvi_01122015.docx (789,82 KB) - Vzor přílohy byl doplněn o informace související s finančním podílem partnera na celkových způsobilých výdajích projektu. Dle Pravidel pro žadatele a příjemce – obecná část, kap. 13: „Žadatel uvádí partnery již v žádosti o podporu, včetně rolí, podílu na aktivitách projektu a finančního podílu, pokud je plánován.“ Při zapojení partnera s finančním příspěvkem je tedy žadatel povinen v žádosti o podporu uvést podíl partnera na celkových způsobilých výdajích. Tuto informaci žadatel uvede buď v aktualizované verzi přílohy žádosti o podporu Principy partnerství a prohlášení o partnerství nebo Smlouvě o partnerství (pokud je již uzavřena). Zveřejněno dne 4.4.2016.

 


Vzory příloh pro výzvu č. 02_16_016 ERDF výzva pro vysoké školy

Soulad_aktivit_projektu_s_ESF_aktivitami_zadatele_vzor.docx Soulad_aktivit_projektu_s_ESF_aktivitami_zadatele_vzor.docx (788,61 KB)  - zveřejněno dne 28. 7. 2016

 


Vzory příloh pro výzvu č. 02_16_017 Výzkumné infrastruktury pro vzdělávací účely

Principy_partnerstvi_a_prohlaseni_o_partnerstvi_01122015_a.docx Principy_partnerstvi_a_prohlaseni_o_partnerstvi_01122015.docx (789,82 KB) - Vzor přílohy byl doplněn o informace související s finančním podílem partnera na celkových způsobilých výdajích projektu. Dle Pravidel pro žadatele a příjemce – obecná část, kap. 13: „Žadatel uvádí partnery již v žádosti o podporu, včetně rolí, podílu na aktivitách projektu a finančního podílu, pokud je plánován.“ Při zapojení partnera s finančním příspěvkem je tedy žadatel povinen v žádosti o podporu uvést podíl partnera na celkových způsobilých výdajích. Tuto informaci žadatel uvede buď v aktualizované verzi přílohy žádosti o podporu Principy partnerství a prohlášení o partnerství nebo Smlouvě o partnerství (pokud je již uzavřena). Zveřejněno dne 4.4.2016.

Soulad_aktivit_projektu_s_ESF_aktivitami_zadatele_vzor.docx Soulad_aktivit_projektu_s_ESF_aktivitami_zadatele_vzor.docx (788,61 KB) - zveřejňeno dne 28. 7. 2016

 


Vzory příloh pro výzvu č. 02_16_018 Rozvoj výzkumně zaměřených programů 

Principy_partnerstvi_a_prohlaseni_o_partnerstvi_01122015_a.docx Principy_partnerstvi_a_prohlaseni_o_partnerstvi_01122015.docx (789,82 KB) - Vzor přílohy byl doplněn o informace související s finančním podílem partnera na celkových způsobilých výdajích projektu. Dle Pravidel pro žadatele a příjemce – obecná část, kap. 13: „Žadatel uvádí partnery již v žádosti o podporu, včetně rolí, podílu na aktivitách projektu a finančního podílu, pokud je plánován.“ Při zapojení partnera s finančním příspěvkem je tedy žadatel povinen v žádosti o podporu uvést podíl partnera na celkových způsobilých výdajích. Tuto informaci žadatel uvede buď v aktualizované verzi přílohy žádosti o podporu Principy partnerství a prohlášení o partnerství nebo Smlouvě o partnerství (pokud je již uzavřena). Zveřejněno dne 4.4.2016.

 


Vzory příloh pro výzvu č. 02_16_019 Excelentní výzkum

StudieProveditelnosti_ExcelentniVyzkum_v_0_5_zapracovani_cistopis_publicita_final.docx Studie proveditelnosti_Excelentni výzkum.docx (162,46 KB) - jedná se o vzor povinné přílohy žádosti o podporu. Studii bude nutné uvést v ČJ i AJ.

Zveřejněno dne 23.3.2016

Excel_vyzkum_DetailniRozpocet_final.xlsx Detailni_rozpocet.xlsx (33,05 KB) - doporučný vzor přílohy Studie proveditelnosti - nutno doložit v ČJ a AJ

Zveřejněno dne 5.4.2016 

Principy_partnerstvi_a_prohlaseni_o_partnerstvi_01122015_a.docx Principy_partnerstvi_a_prohlaseni_o_partnerstvi_01122015.docx (789,82 KB) - Vzor přílohy byl doplněn o informace související s finančním podílem partnera na celkových způsobilých výdajích projektu. Dle Pravidel pro žadatele a příjemce – obecná část, kap. 13: „Žadatel uvádí partnery již v žádosti o podporu, včetně rolí, podílu na aktivitách projektu a finančního podílu, pokud je plánován.“ Při zapojení partnera s finančním příspěvkem je tedy žadatel povinen v žádosti o podporu uvést podíl partnera na celkových způsobilých výdajích. Tuto informaci žadatel uvede buď v aktualizované verzi přílohy žádosti o podporu Principy partnerství a prohlášení o partnerství nebo Smlouvě o partnerství (pokud je již uzavřena). Zveřejněno dne 4.4.2016.

 Implementation_team_project_proposal.xlsx Implementation_team_project_proposal.xlsx (145,09 KB)

vzor_vyporadani_pripominek_1_kola_final.xlsx Vypořádání výhrad věcného hodnocení 1. kola  - zveřejněno dne 8. 2. 2017 

 


Vzory příloh pro výzvu č. 02_15_020 Individuální projekty systémové II:

 Charta_projektu_plne_zneni.docx Charta_projektu_plne_zneni.docx (95,97 KB)  - aktualizace zveřejněna dne 28.4.2016

 Charta_projektu_zkracene_zneni_pro_MV_OP_VVV.DOCX Charta_projektu_zkracene_zneni_pro_MV_OP_VVV.DOCX (83,58 KB)  - aktualizace zveřejněna dne 28.4.2016 


Vzory příloh pro výzvu č. 02_16_025 Předaplikační výzkum:

DetailniRozpocet_Detailed_Budget_cj_eng.xlsx Detailní rozpočet / Detailed Budget - vzor pouze na webu, česky / English - zveřejněno dne 28. 2. 2017, published on 28th February 2017 

Čestné prohlášení úvodní a závěrečné (žadatel) - k dispozici také v systému IS KP14+, aktualizováno dne 5. 4. 2017

Čestné prohlášení úvodní a závěrečné (partner) -  k dispozici také v systému IS KP14+, aktualizováno dne 5. 4. 2017

Harmonogram_klicovych_aktivit_ZADATEL.DOCX Harmonogram klíčových aktivit (žadatel) -  k dispozici také v systému IS KP14+, zveřejněno dne 10. 2. 2017

Schedule_of_key_activities.docx Schedule of key activities - vzor pouze na webu, zveřejněno dne 3. 2. 2017

Studie_proveditelnosti_PAV_a_PAV_pro_ITI.docx Studie proveditelnosti PAV a PAV pro ITI - k dispozici také v systému IS KP14+. zveřejněno dne 3. 2. 2017

Feasibility_Study_PAR_and_PAR_for_ITI_ENG.docx Feasibility Study PAR and PAR for ITI ENG - vzor pouze na webu, zveřejněno dne 3. 2. 2017

Soulad_s_RIS3_strategii.docx Soulad s RIS3 strategií - vzor pouze na webu, zveřejněno dne 3. 2. 2017

ČP o souladu projektu s pravidly veřejné podpory_PAV - k dispozici na webu a také v systému IS KP14+, aktualizováno dne 5. 4. 2017

Prohlášení o přijatelnosti (žadatel) -  k dispozici také v systému IS KP14+, aktualizováno dne 5. 4. 2017

Prohlášení o přijatelnosti (partner) - k dispozici také v systému IS KP14+, aktualizováno dne 5. 4. 2017Principy_partnerstvi_a_prohlaseni_o_partnerstvi_PARTNER.DOCX Principy partnerství a prohlášení o partnerství (pokud není uzavřena smlouva o partnerství) - k dispozici také v systému IS KP14+. zveřejněno dne 10. 2. 2017

Partnership_principles_and_declaration_of_partnership.docx Partnership principles and declaration of partnership - vzor pouze na webu, zveřejněno dne 3. 2. 2017

 
Partnerska_smlouva_ZADATEL_PARTNER.DOCX Smlouva o partnerství - k dispozici také v systému IS KP14+, zveřejněno dne 10. 2. 2017
Agreement_on_Partnership.docx Agreement on Partnership - vzor pouze na webu, zveřejněno dne 3. 2. 2017

Prokazani_vlastnicke_struktury_ZADATEL.docx Prokázání vlastnické struktury žadatele - k dispozici také v systému IS KP14+, zveřejněno dne 10. 2. 2017

Prokazani_vlastnicke_struktury_PARTNER.docx Prokázání vlastnické struktury partnera - k dispozici také v systému IS KP14+, zveřejněno dne 10. 2. 2017

Prehled_klicovych_vystupu_k_naplneni_indikatoru_projektu_EFRR_ZADATEL.DOCX Přehled klíčových výstupů k naplnění indikatorů projektu ERDF -  k dispozici také v systému IS KP14+, zveřejněno dne 10. 2. 2017
Overview_of_key_outputs_contributing_to_the_ERDF_project_indicators.docx Overview of key outputs contributing to the ERDF project indicators - vzor pouze na webu, zveřejněno dne 3. 2. 2017

 

PAV_Komentovany_detailni_rozpocet.xlsx Příloha Stuide proveditelnosti Komentovaný detailní rozpočet - vzor pouze na webu, zveřejněno dne 10. 2. 2017


Vzory příloh pro výzvu č. 02_16_026 Dlouhodobá mezisektorová spolupráce

Čestné prohlášení úvodní a závěrečné (žadatel)

Čestné prohlášení úvodní a závěrečné (partner)

Prohlášení o přijatelnosti (žadatel)

Prohlášení o přijatelnosti (partner)

Harmonogram klíčových aktivit

Schedule of key activities

Prohlášení o souladu s pravidly veřejné podpory (žadatel)

Prohlášení o souladu s pravidly veřejné podpory (partner - subjekt podpořený dle GBER)

Prohlášení o souladu s pravidly veřejné podpory (partner - VO podpořená mimo režim VP)

Principy partnerství a prohlášení o partnerství

Partnership principles and declaration of partnership

Smlouva o partnerství

Agreement on Partnership

Prokázání vlastnické struktury (žadatel)

Prokázání vlastnické struktury (partner)

Přehled klíčových výstupů k naplnění indikátorů projektu EFRR

Overview of key outputs contributing to the EFRR project indicators
- všechny tyto výše uvedené dokumenty byly aktualizovány dne 26. 7. 2017

Prohlášení o §21  z563_1991

Detailní rozpočet_2017 - aktualizováno dne 17. 7. 2017

Studie Proveditelnosti
Soulad s RIS3 strategií
Přílohy ITI

LIC_LIC for ITI_Principles of Partneship

LIC_LIC for ITI_Partnership Agreement
LIC_LIC for ITI_Feasibility Study
26_Statement of Compliance with State Aid Rules_Partner_RO
26_Statement of Compliance with State Aid Rules_Partner_GBER
26_Statement of Compliance with State Aid Rules_Applicant

Dokumenty byly zveřejněny dne 11. 7. 2017

 


Vzory příloh pro výzvu č. 02_16_027 Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků:

Čestné prohlášení Charta, Kodexy - zveřejněno dne 30. 6. 2017
Kalkulačka mobilit - zveřejněno dne 30. 6. 2017
Soulad s RIS3 strategií - zveřejněno dne 30. 6. 2017
Způsob výběru výzkumných pracovníků - zveřejněno dne 30. 6. 2017


 Vzory příloh pro výzvu č. 02_16_028 Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj:

RKV_studie_proveditelnosti_verze2.docx RKV studie proveditelnosti verze 2 - zveřejněno dne 10. 2. 2017


Vzory příloh pro výzvu č. 02_16_038 Pregraduální vzdělávání:

038_Priloha_zadosti_fakultni_skoly.docx Příloha žádosti Přehled fakultních škol a školských zařízení 

038_Priloha_zadosti_prehled_kateder.docx Příloha žádosti Přehled kateder 

038_Priloha_zadosti_Zhodnoceni_potrebCS.docx Příloha žádosti Zhodnocení potřeb cílových skupin 

 


Vzory příloh pro výzvu č. 02_16_039 Inkluzivní vzdělávání pro KPSVL:

Řídicí orgán zveřejňuje dne 15. 11. 2016 aktualizovanou přílohu Potvrzení ASZ k projektu, která je žadatelem předkládána společně s žádostí o podporu. Příloha byla doplněna o doložení Místního plánu inkluze v oblasti vzdělávání.

Potvrzeni_ASZ_k_projektu_OP_VVV_verze2_ASZ.docx Potvrzení ASZ k projektu OP VVV -  aktuální verze - zveřejněno dne 15. 11. 2016 

 


Vzory příloh pro výzvu č. 02_16_040 Strategické řízení VaVaI na národní úrovni I:

Pro Chartu projektu – zkrácení znění: Jedná se o vzor dokumentu, který žadatelé použijí pro předložení záměru Monitorovacímu výboru OP VVV.

Charta_projektu_zkracene_zneni_pro_MV_OP_VVV.docx Charta_projektu_zkracene_zneni_pro_MV_OP_VVV.docx (84,68 KB)

Pro Charty projektu – plné znění (tj. Charta projektu plne zněni Urad vlády a Charta projektu plne zneni): Vzor přílohy je možné také stáhnout z IS KP14+.

Charta_projektu_plne_zneni.docx Charta_projektu_plne_zneni.docx (95,84 KB)

Charta_projektu_plne_zneni_Urad_vlady_CR.docx Charta_projektu_plne_zneni_Urad_vlady_CR.docx (94,42 KB)

 


Vzory příloh pro výzvu č. 02_17_048 Předaplikační výzkum pro ITI:

 

DetailniRozpocet_Detailed_Budget_cj_eng.xlsx Detailní rozpočet / Detailed Budget - vzor pouze na webu, česky / English - zveřejněno dne 28. 2. 2017, published on 28th February 2017

Čestné prohlášení úvodní a závěrečné (žadatel) -  k dispozici také v systému IS KP14+, aktualizováno dne 5. 4. 2017

Čestné prohlášení úvodní a závěrečné (partner) -  k dispozici také v systému IS KP14+, aktualizováno dne 5. 4. 2017

 

Harmonogram_klicovych_aktivit_ZADATEL.DOCX Harmonogram klíčových aktivit - k dispozici také v systému IS KP14+, zveřejněno dne 10. 2. 2017

Schedule_of_key_activities.docx Schedule of key activities - vzor pouze na webu, zveřejněno dne 10. 2. 2017

 

Studie_proveditelnosti_PAV_a_PAV_pro_ITI.docx Studie proveditelnosti včetně příloh -  k dispozici také v systému IS KP14+, zveřejněno dne 10. 2. 2017

Feasibility_Study_PAR_and_PAR_for_ITI_ENG.docx Feasibility Study - vzor pouze na webu, zveřejněno dne 10. 2. 2017

 

Soulad_s_RIS3_strategii.docx Soulad s RIS3 strategií -  vzor pouze na webu, zveřejněno dne 10. 2. 2017

 

ČP o souladu projektu s pravidly veřejné podpory_PAV - k dispozici také v systému IS KP14+, aktualizováno dne 5. 4. 2017

 

Prohlášení o přijatelnosti (žadatel) -  k dispozici také v systému IS KP14+, aktualizováno dne 5. 4. 2017

Prohlášení o přijatelnosti (partner) k dispozici také v systému IS KP14+, aktualizováno dne 5. 4. 2017

 

Principy_partnerstvi_a_prohlaseni_o_partnerstvi_PARTNER.DOCX Principy partnerství a prohlášení o partnerství (pokud není uzavřena smlouva o partnerství) -  k dispozici také v systému IS KP14+, zveřejněno dne 10. 2. 2017

Partnership_principles_and_declaration_of_partnership.docx Partnership principles and declaration of partnership -  k dispozici také v systému IS KP14+, zveřejněno dne 10. 2. 2017

Partnerska_smlouva_ZADATEL_PARTNER.DOCX Smlouva o partnerství - k dispozici také v systému IS KP14+, zveřejněno dne 10. 2. 2017

Agreement_on_Partnership.docx Agreement on Partnership  - vzor pouze na webu, zveřejněno dne 10. 2. 2017

Prokazani_vlastnicke_struktury_ZADATEL.docx Prokázání vlastnické struktury žadatele - k dispozici také v systému IS KP14+, zveřejněno dne 10. 2. 2017

Prokazani_vlastnicke_struktury_PARTNER.docx Prokázání vlastnické struktury partnera -  k dispozici také v systému IS KP14+, zveřejněno dne 10. 2. 2017

Prehled_klicovych_vystupu_k_naplneni_indikatoru_projektu_EFRR_ZADATEL.DOCX Přehled klíčových výstupů k naplnění indikátorů projektu ERDF - k dispozici také v systému IS KP14+, zveřejněno dne 10. 2. 2017

Overview_of_key_outputs_contributing_to_the_ERDF_project_indicators.docx Overview of key outputs contributing to the ERDF project indicators - vzor pouze na webu, zveřejněno dne 10. 2. 2017

PAV_Komentovany_detailni_rozpocet.xlsx Příloha studie proveditelnosti Komentovaný detailní rozpočet -  vzor pouze na webu, zveřejněno dne 10. 2. 2017

Prilohy_ITI.docx Přílohy ITI - zveřejněno dne 15. 3. 2017 


Vzory příloh pro výzvu č. 02_17_049 Dlouhodobá mezisektorová spolupráce pro ITI

Čestné prohlášení úvodní a závěrečné (žadatel)

Čestné prohlášení úvodní a závěrečné (partner)

Prohlášení o přijatelnosti (žadatel)

Prohlášení o přijatelnosti (partner)

Harmonogram klíčových aktivit

Schedule of key activities

Prohlášení o souladu s pravidly veřejné podpory (žadatel)

Prohlášení o souladu s pravidly veřejné podpory (partner - subjekt podpořený dle GBER)

Prohlášení o souladu s pravidly veřejné podpory (partner - VO podpořená mimo režim VP)

Principy partnerství a prohlášení o partnerství

Partnership principles and declaration of partnership

Smlouva o partnerství

Agreement on Partnership

Prokázání vlastnické struktury (žadatel)

Prokázání vlastnické struktury (partner)

Přehled klíčových výstupů k naplnění indikátorů projektu EFRR

Overview of key outputs contributing to the EFRR project indicators
- všechny tyto výše uvedené dokumenty byly aktualizovány dne 26. 7. 2017


LIC for ITI_Call
LIC for ITI_Annex_2
LIC for ITI_Annex_1
Detailní rozpočet_2017 - aktualizováno dne 17. 7. 2017
Studie Proveditelnosti
Soulad s RIS3 strategií
Přílohy ITI
Prohlášení o §21 z563_1991
Přílohy byly zveřejněny dne 11. 7. 2017. 

Vzory příloh pro výzvu č. 02_17_050 Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků – MSCA-IF:

Čestné prohlášení Charta, Kodexy

Čestné prohlášení rodinný příspěvek

kalkulacka mobilit-MSCA