ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání / MŠMT

Výzva č. 02_19_073 Zvyšování kvality interních grantových schémat na VŠ

Oddíly výzvy

Text výzvy v PDF

PDF
802,8 kB
Text výzvy č. 02_19_073
28.08.2019 09:29
Stáhnout

Přílohy výzvy

Přílohy výzvy č. 02_19_073

PDF
708,6 kB
Příloha č. 1 Indikátory
28.08.2019 09:30
Stáhnout

PDF
142,2 kB
Příloha č. 2 Hodnoticí kritéria
28.08.2019 09:30
Stáhnout

XLSX
170,6 kB
Příloha č. 2 Hodnoticí kritéria
28.08.2019 09:30
Stáhnout

PDF
529,3 kB
Příloha č. 3 Přehled maximálních alokací pro jednotlivé oprávněné žadatele
28.08.2019 09:30
Stáhnout

PDF
1,5 MB
Příloha č. 4 Výsledky šetření ISPV
10.10.2019 14:02
Stáhnout

XLSX
518,7 kB
Příloha č. 4 Výsledky šetření ISPV
10.10.2019 14:02
Stáhnout

PDF
1,5 MB
Příloha č. 4 Výsledky šetření ISPV - neaktuální
10.10.2019 14:09
Stáhnout

XLSX
499,7 kB
Příloha č. 4 Výsledky šetření ISPV - neaktuální
28.08.2019 09:30
Stáhnout

Pravidla výzvy

PDF
1,3 MB
Pravidla pro žadatele a příjemce – specifická část pro výzvu č. 02_19_073
28.08.2019 09:31
Stáhnout

PDF
1,4 MB
Pravidla pro žadatele a příjemce – specifická část pro výzvu č. 02_19_073 verze 2, účinnost od 1. 4. 2020
26.03.2020 10:48
Stáhnout

PDF
271,7 kB
Metodický dopis č. 1 k Pravidlům pro žadatele a příjemce – specifická část pro výzvu 02_19_073, verze 2, účinnost od 3. 5. 2021
03.05.2021 13:23
Stáhnout

Pravidla pro žadatele a příjemce - obecná část

PDF
4,8 MB
Pravidla pro Žadatele a Příjemce verze 5 - aktuální verze - účinná od 9. 11. 2017
12.12.2017 05:52
Stáhnout

PDF
3,5 MB
Rules for Applicants and Beneficiaries General Part OP RDE version 5
23.05.2018 15:14
Stáhnout

PDF
757,4 kB
Metodický dopis č. 1 k Pravidlům pro žadatele a příjemce verze 5 - účinnost od 14. 2. 2018
26.03.2018 13:11
Stáhnout

PDF
1,3 MB
Metodický dopis č. 2 k Pravidlům pro žadatele a příjemce verze 5 - účinnost od 1.6.2019
31.05.2019 12:54
Stáhnout

PDF
810,4 kB
Metodický dopis č. 3 k Pravidlům pro žadatele a příjemce verze 5 - účinnost od 1. listopadu 2019
23.10.2019 15:09
Stáhnout

PDF
234,6 kB
Metodický dopis č. 4 k Pravidlům pro žadatele a příjemce verze 5 – účinnost od 1. června 2022
02.06.2022 14:10
Stáhnout

PDF
213,9 kB
Metodický dopis č. 5 k Pravidlům pro žadatele a příjemce verze 5 – účinnost od 13. února 2023
31.01.2023 09:53
Stáhnout

PDF
220,3 kB
Metodický dopis č. 7 k Pravidlům pro žadatele a příjemce verze 4 – účinnost od 1. června 2022
31.05.2022 12:46
Stáhnout

PDF
217,7 kB
Metodický dopis č. 8 k Pravidlům pro žadatele a příjemce verze 4 – účinnost od 13. února 2023
31.01.2023 09:43
Stáhnout

PDF
273,4 kB
Metodický dopis – udržitelnost
15.02.2021 10:25
Stáhnout

PDF
323 kB
Metodický dopis – zjednodušení
27.08.2020 09:55
Stáhnout

PDF
1,1 MB
Metodický dopis – koronavirus
08.04.2020 16:39
Stáhnout

PDF
215,8 kB
Metodický výklad Zpětná účinnost změn, resp. způsobilost výdajů u podstatných změn
22.07.2020 08:39
Stáhnout

PDF
485,6 kB
Metodický výklad Úspory projektu
04.09.2018 07:30
Stáhnout

XLSX
154,2 kB
Příloha metodického výkladu: výčet požadovaných příloh
28.05.2018 14:13
Stáhnout

DOCX
114,1 kB
Metodický výklad - Dokládání aktualizovaných příloh žádosti o podporu v době realizace projektu
28.05.2018 14:12
Stáhnout

DOCX
113,1 kB
Metodický výklad - Připomínky k podkladům ŘO v procesu schvalování
23.05.2018 15:17
Stáhnout

PDF
413,1 kB
Metodický výklad - Maximální výše úvazků
30.04.2018 14:32
Stáhnout

PDF
269,6 kB
Metodický výklad - veřejná podpora kap 15.2.
30.04.2018 14:33
Stáhnout

PDF
931,9 kB
Metodický výklad - Dokládání aktualizovaných příloh žádosti o podporu v době realizace projektu
02.07.2019 15:06
Stáhnout

XLSX
156,9 kB
Příloha metodického výkladu: výčet požadovaných příloh
02.07.2019 15:07
Stáhnout

PDF
667,1 kB
Metodický výklad - Výjimka ke stanovení maximální výše úvazku pro členy odborného týmu, kterými jsou pedagogičtí pracovníci
23.01.2020 14:25
Stáhnout

PDF
840,9 kB
Metodický výklad - Dokládání aktualizovaných příloh žádosti o podporu v době realizace projektu
27.05.2020 12:59
Stáhnout

XLSX
157,4 kB
Příloha metodického výkladu: výčet požadovaných příloh
27.05.2020 13:04
Stáhnout

PDF
788,5 kB
Metodický výklad - Výjimka ke stanovení maximální výše úvazku pro členy odborného týmu, kterými jsou pedagogičtí pracovníci
03.06.2020 09:05
Stáhnout

PDF
1,5 MB
Realizace šablon distanční formou
18.02.2021 15:18
Stáhnout

Vzory k výzvě

Vzory příloh k žádosti o podporu pro výzvu č. 02_19_073

DOCX
117 kB
Čestné prohlášení úvodní a závěrečné - žadatel
28.08.2019 09:32
Stáhnout

DOCX
120,3 kB
Prohlášení o přijatelnosti - žadatel
28.08.2019 09:32
Stáhnout

XLSX
25,6 kB
Harmonogram klíčových aktivit- žadatel
28.08.2019 09:32
Stáhnout

XLSX
286,8 kB
Realizační tým - žadatel
28.08.2019 09:32
Stáhnout

DOCX
136,8 kB
Přehled klíčových výstupů k naplnění indikátorů projektu ESF
28.08.2019 09:32
Stáhnout

DOCX
134,7 kB
Prohlášení o souladu projektu s pravidly veřejné podpory - žadatel
28.08.2019 09:32
Stáhnout

DOCX
117,9 kB
Analýza potřeb studentské grantové soutěže
28.08.2019 09:32
Stáhnout

DOCX
128,1 kB
Partnerská smlouva - žadatel
28.08.2019 09:32
Stáhnout

DOCX
119 kB
Prokázání vlastnické struktury - žadatel
28.08.2019 09:32
Stáhnout

DOCX
117,2 kB
Čestné prohlášení úvodní a závěrečné - partner
28.08.2019 09:32
Stáhnout

DOCX
120,5 kB
Prohlášení o přijatelnosti - partner
28.08.2019 09:32
Stáhnout

DOCX
117,5 kB
Principy partnerství a prohlášení o partnerství - partner
28.08.2019 09:32
Stáhnout

DOCX
118,9 kB
Prokázání vlastnické struktury - partner
28.08.2019 09:32
Stáhnout

Vzory příloh ZoR pro výzvu č. 02_19_073

XLSX
3,5 MB
IGA kalkulačka jednotek
18.12.2020 07:19
Stáhnout

DOCX
112,3 kB
Zpráva o činnosti
12.12.2019 13:59
Stáhnout

DOCX
111,6 kB
Zpráva o činnosti (AJ)
18.12.2020 07:19
Stáhnout

DOCX
113 kB
Závěrečná zpráva o činnosti
12.12.2019 13:59
Stáhnout

DOCX
113 kB
Závěrečná zpráva o činnosti (AJ)
18.12.2020 07:19
Stáhnout

DOCX
115,6 kB
Závěrečná hodnoticí zprava - doporučený vzor
18.12.2020 07:19
Stáhnout

Přehled vzorů - Právní akty

PDF
1,5 MB
Vzor rozhodnutí o poskytnutí dotace
25.04.2019 11:23
Stáhnout

PDF
278,7 kB
Pověření k výkonu veřejné služby realizované v rámci projektu
02.09.2017 13:33
Stáhnout

DOCX
158,7 kB
Vzor opatření NM – aktualizace podzim 2021
19.10.2021 12:24
Stáhnout

DOCX
145,4 kB
Vzor opatření NM - aktualizace podzim 2017
12.12.2017 13:56
Stáhnout

DOCX
797,4 kB
Snížené odvody za PRK v důsledku nedodržení povinností při zadávání zakázek - zveřejněno dne 15. 7. 2019, aktuální verze
15.07.2019 08:55
Stáhnout

PDF
12,1 MB
Uživatelská příručka Zpracování žádosti o podporu v IS KP14 v 1.9 - platná od 28. 3. 2019
29.03.2019 06:56
Stáhnout

Prezentace k výzvě

Prezentace ze semináře k výzvě č. 02_19_073 Zvyšování kvality interních grantových schémat na VŠ

PPTX
1,5 MB
Seminář pro žadatele_věcná část
09.10.2019 09:04
Stáhnout

PPTX
1,5 MB
Seminář pro žadatele_schvalovací proces
09.10.2019 09:07
Stáhnout

PPTX
1,5 MB
Seminář pro žadatele_finanční řízení
09.10.2019 09:11
Stáhnout

Informační leták k výzvě

PDF
87,8 kB
Leták k výzvě č. 02_19_073 Zvyšování kvality interních grantových schémat na VŠ
28.08.2019 09:46
Stáhnout

PDF
148,4 kB
Leaflet Call No 02_19_073 Improving the quality of internal grant schemes at higher educational institutions
06.08.2020 15:13
Stáhnout