ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Ukončené výzvy

Ukončené výzvy

Výzvy pro předkládání projektových žádostí do Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání již byly ukončeny.

V období 2021-2027 je možné podávat projektové žádosti v rámci výzev Operačního programu Jan Amos Komenský - více informací na webu OPJAK.cz/vyzvy.

 

 

Název výzvy

Výzva č. 02_20_082 Akční plánování v území

 • Vyhlášena 30. září 2020
K čerpání bylo

680 mil. Kč

Vyčerpáno 29 %
Název výzvy

Výzva č. 02_20_080 Šablony III – mimo hlavní město Praha

 • Vyhlášena 31. března 2020
K čerpání bylo

2 788 mil. Kč

Vyčerpáno 99 %
Název výzvy

Výzva č. 02_20_081 Šablony III – pro hlavní město Praha

 • Vyhlášena 31. března 2020
K čerpání bylo

278 mil. Kč

Vyčerpáno 99 %
K čerpání bylo

200 mil. Kč

Vyčerpáno 0 %
Název výzvy

Výzva č. 02_19_078 Implementace krajských akčních plánů II

 • Vyhlášena 31. října 2019
K čerpání bylo

3 650 mil. Kč

Vyčerpáno 0 %
K čerpání bylo

1 000 mil. Kč

Vyčerpáno 89 %
K čerpání bylo

500 mil. Kč

Vyčerpáno 38 %
K čerpání bylo

1 000 mil. Kč

Vyčerpáno 80 %
K čerpání bylo

60 mil. Kč

Vyčerpáno 85 %
Název výzvy

Výzva č. 02_19_076 Inovace v pedagogice

 • Vyhlášena 27. března 2019
K čerpání bylo

250 mil. Kč

Vyčerpáno 96 %
K čerpání bylo

150 mil. Kč

Vyčerpáno 79 %
Název výzvy

Výzva č. 02_19_068 Pregraduální vzdělávání II

 • Vyhlášena 11. března 2019
K čerpání bylo

400 mil. Kč

Vyčerpáno 60 %
K čerpání bylo

410 mil. Kč

Vyčerpáno 99 %
Název výzvy

Výzva č. 02_18_054 Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj II

 • Vyhlášena 25. února 2019
K čerpání bylo

1 100 mil. Kč

Vyčerpáno 81 %
K čerpání bylo

736 mil. Kč

Vyčerpáno 100 %
Název výzvy

Výzva č. 02_18_046 Výzkumné infrastruktury II

 • Vyhlášena 18. prosince 2018
K čerpání bylo

1 900 mil. Kč

Vyčerpáno 98 %
Název výzvy

Výzva č. 02_18_072 Výzkumné e-infrastruktury

 • Vyhlášena 18. prosince 2018
K čerpání bylo

1 100 mil. Kč

Vyčerpáno 90 %
Název výzvy

Výzva č. 02_18_065 Šablony pro SŠ a VOŠ II - MRR

 • Vyhlášena 12. prosince 2018
K čerpání bylo

1 140 mil. Kč

Vyčerpáno 99 %
Název výzvy

Výzva č. 02_18_066 Šablony pro SŠ a VOŠ II - VRR

 • Vyhlášena 12. prosince 2018
K čerpání bylo

180 mil. Kč

Vyčerpáno 95 %
Název výzvy

Výzva č. 02_18_056 ESF výzva pro vysoké školy II

 • Vyhlášena 28. listopadu 2018
K čerpání bylo

1 000 mil. Kč

Vyčerpáno 60 %
Název výzvy

Výzva č. 02_18_057 ERDF výzva pro vysoké školy II

 • Vyhlášena 28. listopadu 2018
K čerpání bylo

1 500 mil. Kč

Vyčerpáno 99 %
K čerpání bylo

605 mil. Kč

Vyčerpáno 94 %
K čerpání bylo

100 mil. Kč

Vyčerpáno 26 %
Název výzvy

Výzva č. 02_18_055 - Smart Akcelerátor II

 • Vyhlášena 17. srpna 2018
K čerpání bylo

550 mil. Kč

Vyčerpáno 89 %
K čerpání bylo

250 mil. Kč

Vyčerpáno 42 %
Název výzvy

Výzva č. 02_18_063 - Šablony II - mimo hlavní město Praha

 • Vyhlášena 28. února 2018
K čerpání bylo

5 645 mil. Kč

Vyčerpáno 100 %
Název výzvy

Výzva č. 02_18_064 - Šablony II - pro hlavní město Praha

 • Vyhlášena 28. února 2018
K čerpání bylo

580 mil. Kč

Vyčerpáno 95 %
Název výzvy

Výzva č. 02_18_069 - Předaplikační výzkum pro ITI II

 • Vyhlášena 22. února 2018
K čerpání bylo

643 mil. Kč

Vyčerpáno 90 %
K čerpání bylo

600 mil. Kč

Vyčerpáno 60 %
K čerpání bylo

1 865 mil. Kč

Vyčerpáno 97 %
Název výzvy

Výzva č. 02_17_043 - Teaming II

 • Vyhlášena 22. listopadu 2017
K čerpání bylo

1 219 mil. Kč

Vyčerpáno 100 %
K čerpání bylo

3 000 mil. Kč

Vyčerpáno 72 %
Název výzvy

Výzva č. 02_17_044 - Podpora rozvoje studijního prostředí na VŠ

 • Vyhlášena 8. listopadu 2017
K čerpání bylo

3 400 mil. Kč

Vyčerpáno 92 %
Název výzvy

Výzva č. 02_17_045 - Individuální projekty technické pomoci

 • Vyhlášena 18. října 2017
K čerpání bylo

0 mil. Kč

Vyčerpáno
Název výzvy

Výzva č. 02_17_052 - Individuální projekty systémové III

 • Vyhlášena 8. září 2017
K čerpání bylo

350 mil. Kč

Vyčerpáno 98 %
K čerpání bylo

250 mil. Kč

Vyčerpáno 9 %
Název výzvy

Výzva č. 02_17_049 Dlouhodobá mezisektorová spolupráce pro ITI

 • Vyhlášena 11. července 2017
K čerpání bylo

1 060 mil. Kč

Vyčerpáno 88 %
Název výzvy

Výzva č. 02_16_026 - Dlouhodobá mezisektorová spolupráce

 • Vyhlášena 11. července 2017
K čerpání bylo

1 425 mil. Kč

Vyčerpáno 100 %
K čerpání bylo

500 mil. Kč

Vyčerpáno 30 %
K čerpání bylo

1 500 mil. Kč

Vyčerpáno 68 %
Název výzvy

Výzva č. 02_16_032 - Budování kapacit pro rozvoj škol II

 • Vyhlášena 20. června 2017
K čerpání bylo

700 mil. Kč

Vyčerpáno 71 %
Název výzvy

Výzva č. 02_16_034 - Implementace krajských akčních plánů I

 • Vyhlášena 12. června 2017
K čerpání bylo

1 750 mil. Kč

Vyčerpáno 96 %
Název výzvy

Výzva č. 02_16_041 - Vyšší odborné školy

 • Vyhlášena 11. dubna 2017
K čerpání bylo

250 mil. Kč

Vyčerpáno 85 %
Název výzvy

Výzva č. 02_17_048 - Předaplikační výzkum pro ITI

 • Vyhlášena 10. února 2017
K čerpání bylo

1 578 mil. Kč

Vyčerpáno 61 %
Název výzvy

Výzva č. 02_16_025 - Předaplikační výzkum

 • Vyhlášena 2. února 2017
K čerpání bylo

1 085 mil. Kč

Vyčerpáno 100 %
Název výzvy

Výzva č. 02_16_035 - Šablony pro SŠ a VOŠ I - MRR

 • Vyhlášena 20. prosince 2016
K čerpání bylo

830 mil. Kč

Vyčerpáno 85 %
Název výzvy

Výzva č. 02_16_042 - Šablony pro SŠ a VOŠ I - VRR

 • Vyhlášena 20. prosince 2016
K čerpání bylo

170 mil. Kč

Vyčerpáno 70 %
Název výzvy

Výzva č. 02_16_038 - Pregraduální vzdělávání

 • Vyhlášena 16. listopadu 2016
K čerpání bylo

400 mil. Kč

Vyčerpáno 91 %
Název výzvy

Výzva č. 02_16_028 - Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj

 • Vyhlášena 2. listopadu 2016
K čerpání bylo

660 mil. Kč

Vyčerpáno 86 %
K čerpání bylo

250 mil. Kč

Vyčerpáno 88 %
K čerpání bylo

450 mil. Kč

Vyčerpáno 56 %
K čerpání bylo

364 mil. Kč

Vyčerpáno 96 %
Název výzvy

Výzva č. 02_16_022 - Šablony pro MŠ a ZŠ I - MRR

 • Vyhlášena 23. června 2016
K čerpání bylo

4 067 mil. Kč

Vyčerpáno 74 %
Název výzvy

Výzva č. 02_16_023 - Šablony pro MŠ a ZŠ I - VRR

 • Vyhlášena 23. června 2016
K čerpání bylo

433 mil. Kč

Vyčerpáno 79 %
K čerpání bylo

1 360 mil. Kč

Vyčerpáno 81 %
Název výzvy

Výzva č. 02_16_020 - Individuální projekty systémové II

 • Vyhlášena 28. dubna 2016
K čerpání bylo

450 mil. Kč

Vyčerpáno 97 %
Název výzvy

Výzva č. 02_16_021 - Inkluzivní vzdělávání pro KPSVL

 • Vyhlášena 30. března 2016
K čerpání bylo

250 mil. Kč

Vyčerpáno 48 %
Název výzvy

Výzva č. 02_16_019 - Excelentní výzkum

 • Vyhlášena 8. února 2016
K čerpání bylo

11 850 mil. Kč

Vyčerpáno 100 %
K čerpání bylo

3 500 mil. Kč

Vyčerpáno 61 %
Název výzvy

Výzva č. 02_16_016 - ERDF výzva pro vysoké školy

 • Vyhlášena 5. února 2016
K čerpání bylo

10 000 mil. Kč

Vyčerpáno 90 %
Název výzvy

Výzva č. 02_16_015 - ESF výzva pro vysoké školy

 • Vyhlášena 5. února 2016
K čerpání bylo

3 500 mil. Kč

Vyčerpáno 90 %
K čerpání bylo

583 mil. Kč

Vyčerpáno 92 %
K čerpání bylo

502 mil. Kč

Vyčerpáno 100 %
Název výzvy

Výzva č. 02_16_013 - Výzkumné infrastruktury

 • Vyhlášena 25. ledna 2016
K čerpání bylo

4 000 mil. Kč

Vyčerpáno 97 %
Název výzvy

Výzva č. 02_16_012 - Gramotnosti

 • Vyhlášena 20. ledna 2016
K čerpání bylo

380 mil. Kč

Vyčerpáno 88 %
K čerpání bylo

368 mil. Kč

Vyčerpáno 100 %
Název výzvy

Výzva č. 02_16_009 - Technická pomoc

 • Vyhlášena 14. ledna 2016
K čerpání bylo

0 mil. Kč

Vyčerpáno
Název výzvy

Výzva č. 02_16_010 - Budování kapacit pro rozvoj škol I.

 • Vyhlášena 3. prosince 2015
K čerpání bylo

768 mil. Kč

Vyčerpáno 97 %
Název výzvy

Výzva č. 02_15_007 - Inkluzivní vzdělávání

 • Vyhlášena 26. října 2015
K čerpání bylo

1 155 mil. Kč

Vyčerpáno 100 %
Název výzvy

Výzva č. 02_15_006 - Teaming

 • Vyhlášena 26. října 2015
K čerpání bylo

2 600 mil. Kč

Vyčerpáno 36 %
Název výzvy

Výzva č. 02_15_008 - Fázované projekty

 • Vyhlášena 17. září 2015
K čerpání bylo

3 200 mil. Kč

Vyčerpáno 82 %
K čerpání bylo

680 mil. Kč

Vyčerpáno 95 %
Název výzvy

Výzva č. 02_15_004 - Smart Akcelerátor

 • Vyhlášena 28. srpna 2015
K čerpání bylo

650 mil. Kč

Vyčerpáno 52 %
Název výzvy

Výzva č. 02_15_003 - Podpora excelentních výzkumných týmů

 • Vyhlášena 28. srpna 2015
K čerpání bylo

5 373 mil. Kč

Vyčerpáno 97 %
K čerpání bylo

2 000 mil. Kč

Vyčerpáno 60 %
Název výzvy

Výzva č. 02_15_002 - Krajské akční plány rozvoje vzdělávání

 • Vyhlášena 8. července 2015
K čerpání bylo

340 mil. Kč

Vyčerpáno 94 %